cFosSpeed е официалният интернет ускорител за игрални продукти ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

cFosICS

cFosICS е безплатен инструмент за управление на споделянето на Интернет с Windows.
Той предлага следния интерфейс на командния ред:

cFosICS.exe list - изброява всички интернет връзки, достъпни за споделяне.

cFosICS.exe share <public_GUID> <private_GUID> - създава споделяне на интернет връзка за 2 връзки, използвайки GUID, получени от cFosICS.exe list.
<public_GUID> избира интернет връзката, която ще бъде споделена, <private_GUID> избира мрежовия адаптер / връзка, която ще има достъп до публичната интернет връзка.

cFosICS.exe disable - премахва текущото конфигурирано споделяне на интернет връзка.

По-новите версии на Windows 10 имат грешка, която може да спре интернет връзката да работи след рестартиране.
Следователно cFosICS предлага следните допълнителни команди:

cFosICS.exe restart - рестартира споделянето на интернет връзката

cFosICS.exe autostart <delay> - използва инструмента за планиране на задачи, за да извика автоматично "cFosICS restart" по време на зареждане на системата, със закъснение от <delay> секунди - стартирането без забавяне няма да работи в повечето случаи. Ако не е зададено <delay> се използва стойност по подразбиране 60.

cFosICS.exe uninstall - премахва командата "cFosICS restart" от планировника на задачите

Забележка: Всички команди трябва да се изпълняват като администратор. Например в конзолата PowerShell, стартирана с „Изпълнение като администратор“.

Свалете
cFosICS