» за частни потребители Проверете Вашата поръчка: за частни потребители *
Тази страница не е преведена достатъчно!
Спечелете безплатен лиценз (cFos, cFosSpeed or cFosBC) като награда за това, че ни помагате.
Допълнителна информация
[%$hstart_28%] [%$hstop_28%] [%$hstart_40%] [%$hstop_40%] [%$hstart_13%] [%$hstop_13%] [%$hstart_1301%] [%$hstop_1301%] [%$hstart_1302%] [%$hstop_1302%] [%$hstart_1401%] [%$hstop_1401%] [%$hstart_1402%] [%$hstop_1402%] [%$hstart_1405%] [%$hstop_1405%] [%$hstart_1406%] [%$hstop_1406%] [%$hstart_15%] [%$hstop_15%] [%$hstart_16%] [%$hstop_16%] [%$hstart_17%] [%$hstop_17%] [%$hstart_18%] [%$hstop_18%] [%$hstart_19%] [%$hstop_19%] [%$hstart_22%] [%$hstop_22%] [%$hstart_24%] [%$hstop_24%] [%$hstart_25%] [%$hstop_25%] [%$hstart_26%] [%$hstop_26%] [%$hstart_27%] [%$hstop_27%] [%$hstart_29%] [%$hstop_29%]
Моля кликнете ' Потвърдете поръчката ', така, че ние да можем да изпълним Вашата поръчка!
[%$prodname%] [%$prodprice%] [%$prodcurrency%] + Цял Живот Update Pack (*** ml: String not found [name='price_nc'],*** ml: String not found [name='price_95cent'] [%$prodcurrency%])
Плащане
Вътрешни преводи в Германия Към:
cFos Software GmbH
Банкова сметка 2000 850 040
Банков код 380 601 86
Volksbank Bonn


Бележка Основание за плащане: [%$1_name%]
(Посочването на Вашето име като основание за плащане е необходимо за изпълнение на поръчката)

IBAN: DE 17 380 601 86 2000 850 040
BIC (SWIFT-code): GENO DE D1 BRS
(стандартните парични преводи в Европейската Общност се извършват приблизително на същата цена на които се извършват и вътрешните парични преводи )

Доставка след потвърждение на паричния превод

Вие сте попълнили данни за своята кредитна карта, но сте избрали друг метод на плащане.
Вие сте попълнили данни за своята банкова сметка, но сте избрали друг метод на плащане.
PayPal трансфер

Моля, изпратете вашето плащане на следната PayPal сметка:


Моля попълнете "[%$1_име%]" като основание за плащане в полето PayPal "eMail-Betreff"

Доставка след потвърждение на паричния превод

Трансфер чрез AliPay

Моля, наредете вашето плащане към следната Alipay сметка:


Моля, въведете "" като основание за плащане.

Доставка след потвърждение на паричния превод

Трасфер чрез Moneybookers

Моля, изпратете вашето плащане на следнита Moneybookers сметка:


Моля попълнете "[%$1_име%]" като основание за плащане в полето Moneybookers "eMail-Betreff"

Доставка след потвърждение на паричния превод

WebMoney парични преводи

Ще ви изпратим имейл с детайли за плащането по Webmoney, когато завършите вашата поръчка!
Нашият отдел, в процеса на изпълнение на Вашата поръчка ще Ви изпрати друг e-Mail с допълнителна информация (номер на поръчката, WMID и WM-Purse). Моля не извършвайте паричния превод преди да получите този втори e-Mail. Благодаря Ви!

Нашиат WebMoney ID е 414417381154 .

Нашите средства за руски рубли (RUB) е R186904373715.

Доставка след потвърждение на паричния превод

Плащане с кредитна карта

[%$hstart_1501%] [%$cctype%]
No. [%$ccnum%]
Дата на изтичане на валидността [%$ccvalm%]/[%$ccvaly%] [%$hstop_1501%] [%$hstart_1502%] Непопълнено задължително поле! [%$hstop_1502%] [%$hstart_1503%] Непопълнено задължително поле! Грешка в номера на картата: Той трябва да бъде най-малко 13 цифри. Често на холограмната част има 4 цифри! Също не вписвайте номера на EC-чекови книжки, а само номера на реални кредитни карти! [%$hstop_1503%]

Плащане в брой при доставка (4,- € пощенска такса)
Ние ще Ви изпратим проформа-фактура. След получаване на Вашето плащане, ние ще Ви изпратим вашият cFos лиценз.
Ние ще Ви изпратим проформа-фактура. След получаване на Вашето плащане, ние ще Ви изпратим вашият cFos лиценз.
[%$hstart_1901%]

Банкова сметка [%$konto%]
при [%$nbank%]
(Банков код [%$blz%] )

[%$hstop_1901%] [%$hstart_1902%] Непопълнено задължително поле! [%$hstop_1902%] [%$hstart_1903%] Моля проверете данните на вашата банкова сметка. [%$hstop_1903%]
Сума: [%$totcost%] [%$prodcurrency%]
[%$mwst%]
Вашият адрес
Име [%$hstart_2101%] [%$1_name%] [%$hstop_2101%] [%$hstart_2102%] Непопълнено задължително поле! [%$hstop_2102%]
Адрес [%$hstart_2103%] [%$2_strasse%] [%$hstop_2103%] [%$hstart_2104%] Непопълнено задължително поле! [%$hstop_2104%]
Zip/пощенски код, Град [%$hstart_2105%] [%$3_plz%] [%$4_ort%] [%$hstop_2105%] [%$hstart_2106%] Непопълнено задължително поле! [%$hstop_2106%]
Страна [%$hstart_2107%] [%$5_land%] [%$hstop_2107%] [%$hstart_2108%] Непопълнено задължително поле! [%$hstop_2108%]
Телефон [%$6_tel1%]
мейл [%$hstart_2301%] [%$a_email%] Важно: Изписан ли е правилно Вашият e-Mail адрес? [%$hstop_2301%] [%$hstart_2302%] Липсващ или невалиден e-Mail адрес! [%$hstop_2302%]
Лицензия
Моля върнете се назад използвайки 'Back'-бутона и отбележете, че сте прочели и приели лицензионните условия на cFos!
Експресна доставка чрез e-Mail на горепосочения адрес
Експресна доставка чрез e-Mail и плащане в брой при доставка са взаимно изключващи се. Моля върнете се назад използвайки 'Back'-бутона и изберете друг метод на плащане.
Вашата поръчка е непълна! Моля върнете се назад използвайки 'Back'-бутона и попълнете липсващата информация.
Моля кликнете ' Потвърдете поръчката ', така, че ние да можем да изпълним Вашата поръчка!
[%$hidden_fields%]
Подпомогнат от cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty