Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Hint:
Prioritization will work properly only if as little data as possible is given high priority. Give programs sending out large amounts of data low priority.

Program prioritization

First cFosSpeed tries to detect the Layer 7 Protocol for each connection. If it is not detected (i.e. the protocol is UNKNOWN) or the priority of the detected protocol is "normal", then the program detection is used to determine the priority.

A special case is the HTTP stream detection. If the detected protocol is HTTP, cFosSpeed tries to detect, if it is a video or audio stream. This works as follows:

If the user agent is one of the well-known players or has the substring "player" in it, cFosSpeed categorizes the connection as HTTP_STREAM_C or HTTP_STREAM_S. Otherwise if the content-type is audio or video it categorizes the connection as BSTREAM_C or BSTREAM_S. The BSTREAM_C/S connections are prioritized as "normal" so that the actual priority is determined by the program prioritization.
This allows you, for example in uncertain cases, to prioritize it according to your program use.


Προτεραιότητες

Προτεραιότητες - Οι σημαντικές ροές δεδομένων πρώτα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την προτεραιότητα των πιο συνηθισμένων πρωτόκολλων δικτύου, ώστε όσα προγράμματα το χρησιμοποιούν αυτόματα να έχουν την σωστή προτεραιότητα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την προτεραιότητα σε συγκεκριμένα πρόγραμματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε λήψεις, δεν θα έχετε καθυστερήσεις ή lag ενώ παίζετε ή βλέπετε κάποιο βίντεο, για παράδειγμα.

Programs that are already prioritized


Άμεσα προσβάσιμη παραμετροποιήση των συνδέσεων που σας ενδιαφέρουν

Επισκόπιση συνδέσεων / Άμεσα προσβάσιμη παραμετροποιήση των συνδέσεων που σας ενδιαφέρουν

Με μία ματιά, μπορείτε να δείτε ποια προγράμματα χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του εύρους ζώνης του ίντερνερ (bandwidth). To cFosSpeed σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε προσωρινά τις προτεραιότητες για να κάνετε γρηγορότερες λήψεις ή να μειώσετε τους χρόνους απόκρισης (ping) για προγράμματα που το χρειάζονται.

1) Decrease priority
2) Increase priority