Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Προτεραιοτητα σε προγραμματα με το cFosSpeed
λιστα προγραμμάτων
Προτείνετε νέο πρόγραμμα

Πώς μπορώ να σερφάρω ταχύτερα στο Διαδύκτιο;

Η τεχνολογία Traffic Shaping κρατάει χαμηλούς χρόνους ping ενώ ταυτόχρονα κρατάει συνεχώς υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης.

HTTP detection integrated in cFos and cFosSpeed serves to accelerate page loading times, especially during simultaneous uploads. A comparison of loading times for www.greenpeace.org and www.amazon.com is available at http://www.cfos.de/en/traffic-shaping/traffic-shaping.htm. Acceleration gains are higher the more individual elements need to be loaded on a given Web page.

Ping Προτίμησης (Favor Ping):

Προβολή ping προτίμησης (favor ping)

If you are surfing a lot of pages (without major downloads), you may want to use the settings in the context menu or status window to activate "Favor Ping". A green arrow will then show up on the status window. This setting will have cFos or cFosSpeed do everything to keep ping times to a minimum but at the expense of transfer speed, which may slow down considerably. However, depending on what application you are running, this may speed up loading Web pages even further.

Other Interactive Applications:

Both cFos and cFosSpeed come with integrated detection for major interactive applications like SSL, SSH, Telnet, IRC, and many others. This ensures low response times even during long uploads and downloads.

Should the standard priority scheme under Protocol Settings not be sufficient for your purposes, you can always prioritize any application either by name under "Program Settings" or add its port manually to the filter rules. This is especially advisable when running a server.

If the ports are known, you can prioritize their data transfer as follows (by editing the [filter] section of the settings.ini file):

For TCP ports:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-tcp-sport 5678 -c high

For UDP ports:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-udp-sport 5678 -c high

Αφου πραγματοποιήσετε και αποθηκεύσετε τις αλλαγές αυτές, οι καινούργιες ρυθμίσεις θα πρέπει να φορτώθούν. Αυτό γίνεται ανοίγοντας την κονσόλα (μέσα στο Start, Program, cFosSpeed) και πληκτρολογώντας "spd reload". Οι αλλαγές θα ενεργοποιηθούν (και θα παραμείνουν) με την επόμενη επανεκίνηση του συστήματός σας.

cFosSpeed-Εγχειρίδιο Χρήσης Φίλτρου (Αγγλική Γλώσσα)

Surfing and Filesharing (P2P):

By default, filesharing programs are set to very low priority. Now, this should not be taken to mean they are artificially slowed or even altogether stalled. What it does mean, however, is that such data will be briefly delayed when more important data is being transmitted. Only this priority scheme makes it possible to have filesharing programs run at maximum transfer rates while still using the same connection for other applications (like surfing the Web) at the same time.

ρυθμίσεις σύνδεσης DSL

Bελτιστοποίηση ρυθμίσεων συνδέσης:

Μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς το μέσω μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιήτε στις Ρυθμίσεις Συνδέσεων. Όσες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεσή σας διατίθενται στο cFos ή cFosSpeed, τόσο καλύτεροι θα είναι οι χρόνοι ping. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Προσαρμωσμένη (Adaptive)". Αν όμως, παραδείγματι χάρης χρησιμοποιήτε μια DSL σύνδεση, τότε θα πρέπε να επιλέξετε αντίστοιχα με την DSL σύνδεσή σας το κατάλληλο standard ή πρωτόκολλο ως μέσο μεταφοράς δεδομένων.