Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Αυτή η σελίδα δεν είναι επαρκώς μεταφρασμένη!

Αποκτήστε μία δωρεάν άδεια (cFos, cFosSpeed ή cFosBC) βοηθώντας μας.
Περισσότερες πληροφορίες

Suggesting a program and its executable file for Traffic Shaping prioritization

We are looking for users who'd be interested in sending us their standard Traffic Shaping priority settings for programs not already included in our Traffic Shaping Prio List.

To determine which of a program's executables (*.exe) is responsible for data transmission, please follow the steps below:

  1. Go online and start the software you want to submit.
  2. Make a right click on the cFosSpeed Window.
  3. Go to Current Connections.
  4. Search the list for your program's executables.
    This is the filename you should submit.

Program suggestion:

Executable / exe-file (e.g., kazaa.exe)