» за приватни корисници Проверете ја Вашата нарачка: за приватни корисници *
[%$hstart_28%] [%$hstop_28%] [%$hstart_40%] [%$hstop_40%] [%$hstart_13%] [%$hstop_13%] [%$hstart_1301%] [%$hstop_1301%] [%$hstart_1302%] [%$hstop_1302%] [%$hstart_1401%] [%$hstop_1401%] [%$hstart_1402%] [%$hstop_1402%] [%$hstart_1405%] [%$hstop_1405%] [%$hstart_1406%] [%$hstop_1406%] [%$hstart_15%] [%$hstop_15%] [%$hstart_16%] [%$hstop_16%] [%$hstart_17%] [%$hstop_17%] [%$hstart_18%] [%$hstop_18%] [%$hstart_19%] [%$hstop_19%] [%$hstart_22%] [%$hstop_22%] [%$hstart_24%] [%$hstop_24%] [%$hstart_25%] [%$hstop_25%] [%$hstart_26%] [%$hstop_26%] [%$hstart_27%] [%$hstop_27%] [%$hstart_29%] [%$hstop_29%]
Молиме кликнете ' Потврди нарачка ', за да ја процесираме Вашата нарачка!
[%$prodname%] [%$prodprice%] [%$prodcurrency%] + Доживотни надоградувања (*** ml: String not found [name='price_nc'],*** ml: String not found [name='price_95cent'] [%$prodcurrency%])
Плаќање
Трансфер од Германија На:
cFos Software GmbH
Банкарски акаунт 2000 850 040
Bank code 380 601 86
Volksbank Bonn


Напомена Намена за плаќањето: [%$1_name%]
(Вашето име како намена за плаќањето е неопходно за процесирање на нарачката)

IBAN: DE 17 380 601 86 2000 850 040
BIC (SWIFT-code): GENO DE D1 BRS
(EU-Standard-Überweisungen dürfen nur soviel wie Inlands-Überweisungen kosten)

Испорака откако ќе се потврди трансферот

Назначивте податоци за кредитна картичка, но одбравте друг начин на плаќање.
Назначивте податоци за bank draft, но одбравте друг начин на плаќање.
PayPal трансфер

Молам извршете го вашето плаќање на следниов PayPal акаунт:


Молиме внесете "[%$1_name%]" како намена за плаќањето во PayPal полето "eMail-Betreff"

Испорака откако ќе се потврди трансферот

AliPay transfer

Please submit your payment to the following AliPay account:


Please enter "" as reason for payment.

Испорака откако ќе се потврди трансферот

Moneybookers трансфер

Молиме извршете ја уплатата на следнава Moneybookers сметка:


Молиме внесете "[%$1_name%]" како причина за плаќањето во moneybookers полето "eMail-Betreff"

Испорака откако ќе се потврди трансферот

WebMoney трансфер

Ќе ви испратиме мејл со деталите за плаќање преку Webmoney штом ја процесираме вашата нарачка!
Нашиот тим за нарачки ќе ја процесира вашата нарачка и ќе ви испрати уште еден мејл со дополнителни информации (бројот на нарачката, WMID и WM-Purse). Молиме не уплаќајте средства додека не го добиете тој втор мејл. Благодариме!

Нашиот WebMoney ID е 414417381154 .

Нашата сметка за Russian Rubles (RUB) е R186904373715.

Испорака откако ќе се потврди трансферот

плаќање со Кредитна Картичка

[%$hstart_1501%] [%$cctype%]
Бр. [%$ccnum%]
Дата на истекување [%$ccvalm%]/[%$ccvaly%] [%$hstop_1501%] [%$hstart_1502%] Недостига неопходен внес! [%$hstop_1502%] [%$hstart_1503%] Недостига неопходен внес! Грешка во бројот на картицата: Мора да има најмалку 13 бројки. Често има 4 бројки во холограмското поле! Молиме не внесувајте броеви на EC-Cheque картички, само броеви на вистински кредитни картички! [%$hstop_1503%]

C.O.D. плаќање (4,- € поштарина)
Ќе Ви пратиме proforma-invoice. Штом ја примиме уплатата, ќе Ви ја испорачаме Вашата cFos лиценца.
Ќе Ви пратиме proforma-invoice. Штом ја примиме уплатата, ќе Ви ја испорачаме Вашата cFos лиценца.
[%$hstart_1901%]

Банкарски акаунт [%$konto%]
на [%$nbank%]
( Bank code [%$blz%] )

[%$hstop_1901%] [%$hstart_1902%] Недостига неопходен внес! [%$hstop_1902%] [%$hstart_1903%] Молиме проверете ги вашите информации за банкарската сметка. [%$hstop_1903%]
Сума: [%$totcost%] [%$prodcurrency%]
[%$mwst%]
Вашата адреса
Име [%$hstart_2101%] [%$1_name%] [%$hstop_2101%] [%$hstart_2102%] Недостига неопходен внес! [%$hstop_2102%]
Адреса на улица [%$hstart_2103%] [%$2_strasse%] [%$hstop_2103%] [%$hstart_2104%] Недостига неопходен внес! [%$hstop_2104%]
Поштенски Број, Град [%$hstart_2105%] [%$3_plz%] [%$4_ort%] [%$hstop_2105%] [%$hstart_2106%] Недостига неопходен внес! [%$hstop_2106%]
Земја [%$hstart_2107%] [%$5_land%] [%$hstop_2107%] [%$hstart_2108%] Недостига неопходен внес! [%$hstop_2108%]
Телефон [%$6_tel1%]
еМаил [%$hstart_2301%] [%$a_email%] Важно: Дали е точно напишана Вашата еМаил адреса? [%$hstop_2301%] [%$hstart_2302%] Недостига или невалидна маил адреса! [%$hstop_2302%]
Лиценца
Молиме употребете го копчето 'Back' на Вашиот browser и назначете дека сте ги прочитале и ги прифаќате cFos лиценцните услови!
Експресна испорака по е-Маил на адресата наведена горе
Експресна Испораката преку eMail и C.O.D. се взаемно ексклузивни. Ве молиме претиснете го копчето за назад од вашиот прегледувач и изберете друг начин на плаќање.
Вашата нарачка не е комплетна! Молиме употребете го копчето 'Back' на Вашиот browser и пополнете ги полињата кои недостигаат.
Молиме кликнете ' Потврди нарачка ', за да ја процесираме Вашата нарачка!
[%$hidden_fields%]
Powered by cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty