cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Först av allt, ladda ner och installera den senaste versionen cFosSpeed:

cFosSpeed - problem med ping

När cFosSpeed är aktiverat kommer det att skicka ping paket till Internet för att mäta hur "överbelastad" anslutningen är. Utan dessa paket kommer cFosSpeed Traffic Shaping inte att fungera.

cFosSpeed bara kommer att skicka ping om du laddar ner eller upp med en viss minimihastighet. Därför är det enklaste sättet att bekräfta att ping faktiskt fungerar är att starta en uppladdning som kommer att ta minst 30 sekunder (t ex genom att skicka dig själv ett stort e-postmeddelande). Kontrollera den att meddelande ballongen visas (se nedan).

Om det inte kommer några svar på dessa ping under en längre tid, kommer cFosSpeed visa detta genom att en ballong. Du bör i så fall gör så här:

Noteringar om vissa brandväggar och routrar

AVM Fritzbox:

The AVM FritzBox for several versions of hard- and firmware comes with an included PPPoE Filter. This filter should be switched off, because it blocks IcmP and therefore the cFosSpeed calibration pings will not be transmitted: PPPoE Filter Screenshot

Sygate Personal Firewall:

Under "options," go to the "security" tab and deactivate "DoS detection." This is necessary because otherwise the firewall will wrongly classify the cFosSpeed calibration process as a DoS attack.

Users have also reported that the "Anti-IP Manipulation" must be turned off for cFosSpeed to run without problems.

Agnitum Outpost Firewall:

Here, users have reported that in the IcmP settings you have to check the "Echo reply - outgoing" box, so the firewall doesn't block outgoing replies.

Eset Smart Security:

IcmP Setting for Eset Smart Security to allow cFosSpeed pings.

Orange Livebox:

Settings for the Orange livebox with built in Inventel router to allow cFosSpeed pings.

Kaspersky Anti-Hacker:

You can set special rules for each application. In this case for SPD.EXE (cFosSpeed service). This allows the cFosSpeed communication. Further you can disable that Anti Hacker detects "DoS" attacks, to avoid false Anti-Hacker actions.

You should also activate the option "Allow outgoing IcmP packets with IcmP-Code: Echo Reply".

The IcmP Settings should be:

 • IcmP Type 0 (Echo Reply) incoming : allow
 • IcmP Type 8 (Echo) outgoing : allow
 • IcmP Type 11 (Time Exceeded) incoming : allow
 • Other IcmP Types incoming and outgoing : allow

Draytek Router:

Some users have reported that the option "Ip Filter/Firewall Setup - DoS defense" has to be switched off cause otherwise the router filters cFosSpeed PING Packets.

Linksys wag54g router:

Some users have reported that the option "Block Anonymous Internet Requests" has to be switched off cause otherwise the router blocks IcmP answers.

TP-Link Router:

TP-Link offers a new firmware, which now allows pings. Please go to the TP-Link website and install the most recent firmware.

Attention: Following user reports, this seems to not apply to at least the models TL-R460, TL-R860 and TL-R402M.

PC Cillin 2007:

To allow the Windows tracert command for PC Cillin 2007 just follow this steps:

 1. Open the PC Cillin main console -> network- and firewall-control -> personal firewall -> settings -> select account -> edit -> network control -> add
 2. Now you can add 2 new protocols.
 3. For outgoing connections:
  (default) allow for outgoing connections
  (protocol) icmp
  (port) all ports
  (ip-settings) all ip-settings
 4. For incoming connections just repeat step 3 for incoming connections

AVG Internet Security:

AVG setting for cFosSpeed to work properly.

Hämtar och tolkar cFosSpeed ​​ping statistik

Öppna cFosSpeed konsolen och skriv in följande "spd pingstat"

Detta bör ge ett resultat liknande det nedan:


Ping statistics:

Total ping requests 107,686
done 107,686 (1)
...and only 107,686

Total pings sent 106,949
strong 106,778
...and new 106,778 (2)

Total pongs 106,804
found 106,566
...and strong 106,519
...and strong reply 106,519 (3)
...and used 106,519 (4)

Ping outage statistics:
1 ping in a row 33 times
5 pings in a row 1 time

Ping src/dst: 192.168.0.100 to 194.95.249.23, ttl 3
Ethernet src/dst: 00:0e:a6:57:9b:0b to 00:11:95:78:27:a4

The three values given for "total ping requests" should be identical. In case there is any great deviation among these, please report it to us.

The value marked (1) should be approximately the same as the one next to (2). If that is not the case, it is typically strong evidence for a firewall blocking data transmission. As above, a small deviation of several percent isn't dramatic, though.

Values for (3) and (4) should likewise be about the same. If not, do send us a mail.

By the same token, values (2) and (3) should be roughly identical. If this is not so, this usually indicates pings and their replies get lost somewhere "in the Net" (which happens quite a lot). Unfortunately, there is nothing we can do about that.

When writing us an e-mail, please refer to step 3 below regarding what files to attach to your message.

Tips:
Om ping-problem kvarstår medans
brandväggen är avaktiverad,
bör du avinstallera din brandvägg och försöka igen.

Har du en brandvägg?

Kontrollera om du har en brandvägg som körs på ditt system. Om så är fallet, se till att SPD.EXE programmet (cFosSpeed tjänsten) får skicka och ta emot ICMP data. Observera också att CFOSSPEED.EXE inte accessar Internet.

Viktigt!
Om brandväggen hindrar ICMP trafik (ping) som cFossSpeed skickar för att mäta, kommer inte cFosSpeed Traffic Shaping att fungera. Det kan du kontrollera enkelt med tracert kommandot.

1. Skriv in tracert kommandot

klicka Start -> Program -> cFosSpeed -> Öppna konsol och skriv in kommandot "tracert www.cfos.de". Om allting fungerar, ska svaret se ut ungefär så här:

Tracing route to www.cfos.de [194.95.249.23] over a maximum of 30 hops:

1 56 ms 56 ms 55 ms 217.0.116.148
2 55 ms 54 ms 54 ms 217.0.74.50
3 54 ms 53 ms 55 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.154]
4 61 ms 62 ms 61 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.49.166]

etc.
Vad som är helt avgörande här är att det finns tidsvärden (och inte asterisker) som visas i kolumnerna 2 till 4.

Om så är fallet, gå tillsteg 3 nedan.

Men ping blockeras om resultatet har följande utseende:

Tracing route to www.cfos.de [194.95.249.23] over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.

etc.

In this case, continue on with step 2

2. Tracert fungerar inte

Tracert verkar inte fungera på ditt system. Om du inte använder en brandvägg eller om du använder en som låter ping från SPD.EXE passera, är ping och inkommande svar troligen blockerade av en annan komponent.

Om du använder en routermåste den också ställas in så att ping att passera. Konfigurera din router så att cFosSpeed ​​kan skicka utgående ping (ICMP echo requests - type 8) och ta emot ping svar (ICMP echo reply - type 0) förutom time-outer (eller ICMP TTL/time exceeded - type 11). Du kan behöva starta om routern för att ändringarna ska börja gälla.

Upprepa nu steg 2 ovan, använd kommandot "tracert www.cfos.de". Är det fortfarande så att inga pings kommer fram är det kanske så att din Internetleverantör filterar bort sådan data. I det här fallet bör du kontakta din leverantör.

Sista utväg: Inaktivera din brandvägg och försök igen. Om det fortfarande inte hjälper, avinstallera din brandvägg och försök igen.

3. Tracert fungerar

Tracert fungerar men meddelande ballongen syns fortfarande: Vänligen kontrollera igen så att din brandvägg trots allt inte blockerar SPD.EXE.

Om det pågår en uppladdning med max hastighet (eller nära max) och cFosSpeed visar ping tider i statusfönstret så är det inte brandväggen som filtrerar bort dom utan dom försvinner troligen någonstans på Internet istället. Tillförlitligheten på ping uppgifter kan variera kraftigt mellan olika Internetleverantörer. Det kan också påverkas av andra faktorer såsom belastningen på nätet, över vilka cFosSpeed naturligtvis inte kan kontrollera.

Om Tracert fungerar, men ping tidsvärden aldrig visas i statusfönstret, skicka ett e-post och bifoga kopior av TRACE.TXT och TRACE_OLD.TXT från din cFosSpeed katalog. Se till att skicka dessa filer kort efter att problemet har uppstått, så att de innehåller alla data som behövs för närmare analys.