cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

cFosSpeed là gì?

cFosSpeed là một chương trình mạng, nó tự động gắn vào các kết nối Internet và tối ưu hóa chúng bằng công nghệ Traffic Shaping.

Traffic Shaping là phương pháp tối ưu hóa kết nối Internet. Nó tăng tối đa tốc độ trong khi đảm bảo tối thiểu thời gian trễ (Ping).

Bạn có thể sử dụng cFosSpeed với một router hay/và một modem DSL hoặc cable. Bạn cũng có thể sử dụng cFosSpeed với các loại kết nối khác, bất cứ khi nào bạn có kết nối Internet.

cFosSpeed hỗ trợ nhiều loại kết nối khác nhau như DSL, cable, ISDN, UMTS, WiMAX v.v...

cFosSpeed có 2 mục tiêu

  1. Giảm tối thiểu các chậm trễ (thời gian ping) để giữ cho các chương trình mạng càng nhạy càng tốt.

  2. Tăng lưu lượng dữ liệu bằng cách chống nghẽn kết nối.

Bạn có thể sử dụng cFosSpeed cho kết nối Internet cá nhân hoặc kết nối chia sẻ cho nhiều PCs.

Các yêu cầu hệ thống:

  • Windows XP / Windows Vista / Windows 7, và cả Windows 2000
  • 32 bit (x32) / 64 bit (x64)
  • kết nối Internet hiện tại