cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Giành được giấy phép trọn đời cFosSpeed miễn phí mỗi tháng!

Điều kiện: Mỗi tháng một lần, chúng tôi phân tích tất cả các số liệu thống kê truy cập cho máy chủ web www.cfos.de của chúng tôi để tạo một bảng xếp hạng các trang web đề cập nhiều nhất đến trang web cFos. Nếu Trang Liên kết cFos đã đăng ký của bạn nằm trong số 30 trang web giới thiệu hàng đầu, bạn sẽ nhận được giấy phép trọn đời cFosSpeed miễn phí! Nếu không có Trang liên kết cFos đã đăng ký trong số 30 người giới thiệu hàng đầu, thì Trang liên kết cFos được xếp hạng cao nhất sẽ giành được giấy phép. Điều này có nghĩa là chúng tôi cung cấp ít nhất một giấy phép miễn phí mỗi tháng!.
Nếu trang web chiến thắng thuộc về bang hội hoặc bang hội trò chơi, bạn có thể đăng ký nhiều giấy phép, tùy thuộc vào số lượt giới thiệu đến cfos.de.

Đặt banner vào trang chủ của bạn

  1. Chọn biểu ngữ dưới đây phù hợp nhất với trang web của bạn. Sao chép mã HTML và chèn nó vào trang web của bạn.
  2. Sử dụng nút "Tham gia" để tham gia Chương trình Liên kết cFos

Large Rectangle (tối)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos:

Large Rectangle (sáng)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos:

Banner (tối)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos:

Banner (sáng)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos: