» cho người dùng cá nhân Kiểm tra đơn đặt hàng: cho người dùng cá nhân *
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm
[%$hstart_28%] [%$hstop_28%] [%$hstart_40%] [%$hstop_40%] [%$hstart_13%] [%$hstop_13%] [%$hstart_1301%] [%$hstop_1301%] [%$hstart_1302%] [%$hstop_1302%] [%$hstart_1401%] [%$hstop_1401%] [%$hstart_1402%] [%$hstop_1402%] [%$hstart_1405%] [%$hstop_1405%] [%$hstart_1406%] [%$hstop_1406%] [%$hstart_15%] [%$hstop_15%] [%$hstart_16%] [%$hstop_16%] [%$hstart_17%] [%$hstop_17%] [%$hstart_18%] [%$hstop_18%] [%$hstart_19%] [%$hstop_19%] [%$hstart_22%] [%$hstop_22%] [%$hstart_24%] [%$hstop_24%] [%$hstart_25%] [%$hstop_25%] [%$hstart_26%] [%$hstop_26%] [%$hstart_27%] [%$hstop_27%] [%$hstart_29%] [%$hstop_29%]
Vui lòng Click ' Xác nhận đơn đặt hàng ', để chúng tôi có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn!
[%$prodname%] [%$prodprice%] [%$prodcurrency%] + Gói nâng cấp trọn đời (*** ml: String not found [name='price_nc'],*** ml: String not found [name='price_95cent'] [%$prodcurrency%])
Payment
f_trans_within_country Đến:
cFos Software GmbH
Tài khoản ngân hàng 2000 850 040
Mã ngân hàng


Ghi chú Nội dung thanh toán: [%$1_name%]
(Việc dùng tên của bạn làm lý do trả tiền là việc cần thiết để đơn đặt hàng được tiếp tục)()

Chuyển hàng sau khi xác nhận chuyển tiền

Bạn đã điền thông tin thẻ tín dụng, nhưng lại chọn phương pháp thanh toán khác.
Bạn đã điền thông tin về hối phiếu ngân hàng, nhưng đã chọn phương pháp thanh toán khác.
Chuyển tiền qua PayPal

Bạn hãy chuyển tiền vào tài khoản PayPal sau:


Xin bạn dùng "[%$1_name%]" làm nội dung thanh toán vào trong phần dành cho PayPal "eMail-Betreff"

Chuyển hàng sau khi xác nhận chuyển tiền

Chuyển cho AliPay

Vui lòng gửi thanh toán của bạn vào tài khoản AliPay sau:


Vui lòng nhập "" làm nội dung thanh toán.

Chuyển hàng sau khi xác nhận chuyển tiền

Chuyển tiền qua Moneybookers

Bạn hãy gửi vào tài khoản Moneybookers sau:


Xin bạn dùng "[%$1_name%]" làm nội dung thanh toán vào trong phần dành cho moneybookers "eMail-Betreff"

Chuyển hàng sau khi xác nhận chuyển tiền

Chuyển tiền qua WebMoney

Chúng tôi sẽ gửi mail với thông tin thanh toán cho Webmoney khi chúng tôi kiểm tra đơn đặt hàng của bạn!
Đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ kiểm tra đơn đặt hàng của bạn và gửi mail cho bạn những thông tin khác (mã đặt hàng,WMID và WM-Purse). Xin bạn không chuyển tiền đến khi nhận được email thứ hai. Xin cảm ơn!

Mã WebMoney của chúng tôi là 414417381154 .

Ví điện tử của chúng tôi cho dịch vụ Russian Rubles (RUB) is R186904373715.

Chuyển hàng sau khi xác nhận chuyển tiền

Trả bằng thẻ tín dụng

[%$hstart_1501%] [%$cctype%]
Nr. [%$ccnum%]
Ngày hết hạn [%$ccvalm%]/[%$ccvaly%] [%$hstop_1501%] [%$hstart_1502%] Mục yêu cầu chưa được điền! [%$hstop_1502%] [%$hstart_1503%] Bạn đã điền thiếu/sai! Lỗi số thẻ: Tối thiểu 13 ký tự.Thông thường có 4 ký tự nằm trong khu ảnh ba chiều! Vui lòng không điền số thẻ EC-Cheque, mà chỉ số thẻ! [%$hstop_1503%]

Phương thức thanh toán C.O.D (4,- € postage fee)
Chúng tôi sẽ gửi cho ban một hóa đơn tạm thời. Khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ chuyển bản quyền cFos cho bạn.
Chúng tôi sẽ gửi cho ban một hóa đơn tạm thời. Khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ chuyển bản quyền cFos cho bạn.
[%$hstart_1901%]

Tài khoản ngân hàng [%$konto%]
tại [%$nbank%]
(Mã ngân hàng [%$blz%] )

[%$hstop_1901%] [%$hstart_1902%] Mục yêu cầu chưa được điền! [%$hstop_1902%] [%$hstart_1903%] Xin mời bạn kiểm tra lại thông tin tài khoản ngân hàng. [%$hstop_1903%]
Tổng số: [%$totcost%] [%$prodcurrency%]
[%$mwst%]
Địa chỉ
Tên [%$hstart_2101%] [%$1_name%] [%$hstop_2101%] [%$hstart_2102%] Mục yêu cầu chưa được điền! [%$hstop_2102%]
Địa chỉ [%$hstart_2103%] [%$2_strasse%] [%$hstop_2103%] [%$hstart_2104%] Mục yêu cầu chưa được điền! [%$hstop_2104%]
Mã Zip/Bưu điện, thành phố [%$hstart_2105%] [%$3_plz%] [%$4_ort%] [%$hstop_2105%] [%$hstart_2106%] Mục yêu cầu chưa được điền! [%$hstop_2106%]
Quốc gia [%$hstart_2107%] [%$5_land%] [%$hstop_2107%] [%$hstart_2108%] Mục yêu cầu chưa được điền! [%$hstop_2108%]
Số điện thoại [%$6_tel1%]
eMail [%$hstart_2301%] [%$a_email%] Quan trọng: Bạn có chắc email trên đã được ghi đúng? [%$hstop_2301%] [%$hstart_2302%] Địa chỉ email không có/không đúng qui định! [%$hstop_2302%]
Số đăng ký
Xin mời bạn ấn nút 'Quay lại' trên trình duyệt và xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với những điều khoản sử dụng của cFosSpeed
Chuyển hàng tốc độ cao đến địa chỉ email trên
Không thể thực hiện đồng thời phương thức chuyển phát nhanh qua Email với C.O.D. Nhấn nút 'Back' trên trình duyệt Web để chọn phương thức thanh toán khác.
Đơn đặt hàng của bạn bị thiếu! Xin mời bạn ấn nút 'Quay lại' trên trình duyệt và điền nốt những mục còn thiếu.
Vui lòng Click ' Xác nhận đơn đặt hàng ', để chúng tôi có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn!
[%$hidden_fields%]
Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty