» Định hình băng thông
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm
Tốc độ tải về của người dùng tang đến <b>172%</b> Tăng tốc độ với cFosSpeed RWIN mở rộng

Traffic Shaping làm việc như thế nào?

cFosSpeed uses Traffic Shaping to reorder Internet data packets in such a way that urgent traffic is transferred first and the rest of the data later. This results in significant reduction of latency (lag) and typically also results in connection speed up.

image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?
Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Điều chỉnh Internet / Định hình băng thông

 • Nếu các ACK không gửi đủ nhanh, tải về có thể bị chậm trong quá trình tải lên ( Khuôn mẫu Traffic Shaping).
 • Các cửa sổ tự ưu tiên TCP có thể cho kết quả tải về rất chậm. cFosSpeed's RWIN có thể mở rộng gia tăng tốc độ .
  cFosSpeed cũng có thể tăng tốc độ tải về với những ứng dụng nhất định (nhìn các kết quả kiểm tra ).
 • cFosSpeed giữ độ trễ tổng thể thấp, thậm chí trong quá trỉnh tải lên và tải xuống nặng.
Thời gian ping trong khi có nhiều kết nối tải về; kết nối tải lên

Ưu tiên- dòng quan trọng đầu tiên của bạn

 • Với chương trình ưu tiên cFosSpeed, bạn luôn có thể cung cấp cho tất cả các chương trìnhđầy đủ băng thông, vì cFosSpeed quyết định các lớp phải được ưu tiên.
 • Ví dụ Băng thông game, VoIP, or Audio/Video nội dung sẽ được ưu tiên hơn tải lên / tải xuống.
 • Chia sẻ file của bạn có thể sử dụng tốc độ không giới hạn với kết nối Internet của bạn, nhưng nó sẽ bị chậm lại khi bạn có lưu lượng dữ liệu quan trọng.
 • Cấu hình toàn bộ sơ đồ ưu tiên và bạn có thể thay đổi sự ưu tiên trên bay .

Lợi ích

 • Tốc độ tải về cao nhất trong quá trình tải lên
 • Luôn nhanh chóng đáp ứng về thời gian Internet của bạn ngay cả khi bạn tải nặng
 • Giảm đáng kể độ giật khi chơi trò chơi trực tuyến
 • Cải thiện chất lượng đàm thoại VoIP
 • Cửa sổ trạng thái tinh tế (với nhiều chọn lựa ), bạn luôn luôn thấy những gì đang xảy ra

cFosSpeed bên dưới cái mũ

Gói lưu lượng thông qua các kênh khác nhau của cFosSpeed - mouse over giải thích thêm.

cFosSpeed bên dưới cái mũ Làm cho hầu hết băng thông có sẵn trong khi giảm thiểu tối đa độ trễ Cải thiện kết nối Traffic Shaping với các biến động độ trễ cao, ví dụ như kết nối di động Cải thiện hiệu suất khi một số máy tính chia sẻ một kết nối Tăng tốc độ tải cho các kết nối tốc độ cao với độ trễ cao Chương trình ưu tiên / ưu tiên trên bay / các quy tắc lọc Cho phép cấu hình tối đa. tốc độ cho các giao thức và chương trình Chương trình ưu tiên / ưu tiên trên bay / các quy tắc lọc Phân loại giao thức không chuẩn, như lưu thông các trò chơi, v.v.. Dò tìm các giao thức phổ biến, như HTTP, Mail, VoIP, Filesharing, v.v..

Một số bài kiểm tra tốc độ

Độ trễ với những phiên bản cFosSpeed khác nhau
(down / up - cơ bản không bị chậm trễ - = Tốt hơn)

Giảm độ trễ với phiên bản cFosSpeed mới hơn * LL = chế độ Low Latency,chi phí chuyển khoản tỉ lệ 5-10%

Trên bay ưu tiên các kết nối

Lợi ích của việc kích hoạt tính năng 'Automatic RWIN expansion'

Điểm truy cập Wi-Fi - cFos Phân luồng lưu lượng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di động khác.

Dùng VoIP với cFosSpeed

Trang Traffic Shaping cũ của chúng tôi

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty