Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Αυτή η σελίδα δεν είναι επαρκώς μεταφρασμένη!

Αποκτήστε μία δωρεάν άδεια (cFos, cFosSpeed ή cFosBC) βοηθώντας μας.
Περισσότερες πληροφορίες

First of all, download and install the latest cFosSpeed version:

cFosSpeed - προβλήματα με τα pings

Αφού ενεργοποιηθεί,το cFosSpeed θα στέλνει πακέτα ping στο Internet για να μετράει πόσο "φορτωμένη" είναι η σύνδεση. Χωρίς αυτά τα πακέτα, το Traffic Shaping του cFosSpeed δεν θα λειτουργεί.

Το cFosSpeed θα στέλνει πακέτα ping μόνο εφ'όσον κατεβάζετε με ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ρυθμό. Επομένως, ο πιο εύκολος τρόπος για να επιβεβαιώσετε ότι τα pings περνάνε είναι να αρχίσετε ένα ανέβασμα που θα διαρκέσει τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα(π.χ., στέλνοντας στον εαυτό σας ένα μεγάλο e-mail). Έπειτα, ελέγξτε αν το μήνυμα μπαλονιού εμφανιστεί (δείτε παρακάτω).

Αν δεν υπάρχει απάντηση σε αυτά τα pink για μεγάλο χρονικό διάστημα, το cFosSpeed θα το δείξει εμφανίζοντας ένα μπαλόνι. Τότε πρέπει να προχωρήσετε όπως ακολουθεί:

Σημειώσεις για ορισμένα firewalls και routers

AVM Fritzbox:

The AVM FritzBox for several versions of hard- and firmware comes with an included PPPoE Filter. This filter should be switched off, because it blocks IcmP and therefore the cFosSpeed calibration pings will not be transmitted: PPPoE Filter Screenshot

Sygate Personal Firewall:

Under "options," go to the "security" tab and deactivate "DoS detection." This is necessary because otherwise the firewall will wrongly classify the cFosSpeed calibration process as a DoS attack.

Users have also reported that the "Anti-IP Manipulation" must be turned off for cFosSpeed to run without problems.

Agnitum Outpost Firewall:

Here, users have reported that in the IcmP settings you have to check the "Echo reply - outgoing" box, so the firewall doesn't block outgoing replies.

Eset Smart Security:

IcmP Setting for Eset Smart Security to allow cFosSpeed pings.

Orange Livebox:

Settings for the Orange livebox with built in Inventel router to allow cFosSpeed pings.

Kaspersky Anti-Hacker:

You can set special rules for each application. In this case for SPD.EXE (cFosSpeed service). This allows the cFosSpeed communication. Further you can disable that Anti Hacker detects "DoS" attacks, to avoid false Anti-Hacker actions.

You should also activate the option "Allow outgoing IcmP packets with IcmP-Code: Echo Reply".

The IcmP Settings should be:

 • IcmP Type 0 (Echo Reply) incoming : allow
 • IcmP Type 8 (Echo) outgoing : allow
 • IcmP Type 11 (Time Exceeded) incoming : allow
 • Other IcmP Types incoming and outgoing : allow

Draytek Router:

Some users have reported that the option "Ip Filter/Firewall Setup - DoS defense" has to be switched off cause otherwise the router filters cFosSpeed PING Packets.

Linksys wag54g router:

Some users have reported that the option "Block Anonymous Internet Requests" has to be switched off cause otherwise the router blocks IcmP answers.

TP-Link Router:

TP-Link offers a new firmware, which now allows pings. Please go to the TP-Link website and install the most recent firmware.

Attention: Following user reports, this seems to not apply to at least the models TL-R460, TL-R860 and TL-R402M.

PC Cillin 2007:

To allow the Windows tracert command for PC Cillin 2007 just follow this steps:

 1. Open the PC Cillin main console -> network- and firewall-control -> personal firewall -> settings -> select account -> edit -> network control -> add
 2. Now you can add 2 new protocols.
 3. For outgoing connections:
  (default) allow for outgoing connections
  (protocol) icmp
  (port) all ports
  (ip-settings) all ip-settings
 4. For incoming connections just repeat step 3 for incoming connections

AVG Internet Security:

AVG setting for cFosSpeed to work properly.

Retrieving and interpreting cFosSpeed's ping statistics

Open the cFosSpeed console and type in "spd pingstat"

This should yield an output similar to the one below:


Ping statistics:

Total ping requests 107,686
done 107,686 (1)
...and only 107,686

Total pings sent 106,949
strong 106,778
...and new 106,778 (2)

Total pongs 106,804
found 106,566
...and strong 106,519
...and strong reply 106,519 (3)
...and used 106,519 (4)

Ping outage statistics:
1 ping in a row 33 times
5 pings in a row 1 time

Ping src/dst: 192.168.0.100 to 194.95.249.23, ttl 3
Ethernet src/dst: 00:0e:a6:57:9b:0b to 00:11:95:78:27:a4

The three values given for "total ping requests" should be identical. In case there is any great deviation among these, please report it to us.

The value marked (1) should be approximately the same as the one next to (2). If that is not the case, it is typically strong evidence for a firewall blocking data transmission. As above, a small deviation of several percent isn't dramatic, though.

Values for (3) and (4) should likewise be about the same. If not, do send us a mail.

By the same token, values (2) and (3) should be roughly identical. If this is not so, this usually indicates pings and their replies get lost somewhere "in the Net" (which happens quite a lot). Unfortunately, there is nothing we can do about that.

When writing us an e-mail, please refer to step 3 below regarding what files to attach to your message.

Υπόδειξη:
Αν τα προβλήματα με τα ping συνεχίζονται ενώ
το firewall είναι απενεργοποιημένο,
παρακαλώ απεγκαταστήστε το firewall σας και ξαναδοκιμάστε.

Έχετε firewall?

Ελέξτε αν έχετε firewall ενεργοποιημένο στο σύστημα σας. Αν έχετε, επιβεβαιώστε ότι το πρόγραμμα SPD.EXE (υπηρεσία cFosSpeed) επιτρέπεται να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα IcmP. Σημειώστε ότι το CFOSSPEED.EXE δεν συνδέεται στο Internet.

Σημαντικό!
Όταν η ρύθμιση του firewall σας για τα δεδομένα IcmP αποτρέπει τις απαντήσεις των πακέτων μετρήσης ping του cFosSpeed, το Traffic Shaping του cFosSpeed δεν θα λειτουργεί. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με μία απλή εντολή tracert.

1. Εισάγετε μια εντολή tracert

Πατήστε Εκκίνηση -> Προγράμματα -> cFosSpeed -> Open console, και πληκτρολογήστε "tracert www.cfos.de". Αν όλα λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να σας επιστραφεί κάτι που θα μοιάζει με αυτό:

Tracing route to www.cfos.de [194.95.249.23] over a maximum of 30 hops:

1 56 ms 56 ms 55 ms 217.0.116.148
2 55 ms 54 ms 54 ms 217.0.74.50
3 54 ms 53 ms 55 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.154]
4 61 ms 62 ms 61 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.49.166]

κτλ.
Το πιο σημαντικό εδώ είναι στις στήλες 2 με 4 να εμφανίζονται αριθμητικές τιμές και όχι αστερίσκοι.

Αν εμφανίζονται αριθμητικές τιμές τότε πάτε στο βήμα 3 παρακάτω.

Αν όμως τα ping είναι μπλοκαρισμένα τότε θα εμφανιστεί κάτι που θα μοιάζει με αυτό:

Tracing route to www.cfos.de [194.95.249.23] over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.

κτλ.

Σε αυτή την περίπτωση συνεχίστε με τοβήμα 2

2. Η εντολή Tracert δεν λειτουργεί

Tracert does not seem to be working on your system. If you do not use a firewall or you use one that does let pings of SPD.EXE through, pings and incoming replies are likely being blocked by another component.

If you are using a router, it must also be set to allow pings to pass through. Configure your router so that cFosSpeed can send outgoing pings (IcmP echo requests - type 8) and receive ping replies (IcmP echo reply - type 0) in addition to time-outs (or IcmP TTL/time exceeded - type 11). You may have to restart your router for these changes to take effect.

Now repeat step 2 above, using the "tracert www.cfos.de" command. Should there still be no pings coming through, chances are your Internet provider may be filtering such data out. In this case, you should contact your provider.

Last possibility: Disable your firewall and try again. If this still doesn't help, uninstall your firewall and try again.

3. Tracert is working

Tracert is working, but the message balloon still appears: Please check again if your firewall software isn't blocking the pings from SPD.EXE after all.

If, during an upload running at maximum speed (or close to it), cFosSpeed is at any time displaying ping times on the status window, pings are not being filtered by your system but are lost somewhere in the Internet instead. The reliability of ping data can vary widely among different Internet providers. It may also be affected by other factors such as network load, over which cFosSpeed has naturally no control.

If Tracert is working but ping time values never appear on the status window, please send us an e-mail and attach copies of TRACE.TXT and TRACE_OLD.TXT from your cFosSpeed directory. Please make sure to send us these files shortly after the problem has occurred so that they contain all data necessary for closer analysis.