Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Προτεραιοτητα σε προγραμματα με το cFosSpeed
λιστα προγραμμάτων
Προτείνετε νέο πρόγραμμα

Τέλεια ποιότητα ομιλίας Voice-over-IP (VoIP)

Not only is minimal latency absolutely essential for Voice-over-IP, it is the single most important factor in improving speech quality.

Η τεχνολογία Traffic Shaping κρατάει χαμηλούς χρόνους ping ενώ ταυτόχρονα κρατάει συνεχώς υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης.

RTP detection integrated in cFos and cFosSpeed permits prioritizing VoIP and other live streams (like conference channels).

Deactivation of strict RTP verification

Its prioritization can be adjusted under Protocol or Program Settings. Should a particular live stream not be recognized, you can prioritize the respective program by name.

Please note that some programs (like VoIPBuster, IxChariot) only use RTP but not the corresponding RTCP connection. For these, you should deactivate strict RTP verification in the settings.


Dropouts During Download:

VoIP connections usually suffer from dropouts when downloads are simultaneously run at full speed. Thanks to their integrated RX shaping, cFos and cFosSpeed help avoid this problem by keeping ping times consistently low.

Program prioritization of SkypeSkype:

Skype employs a proprietary encrypted protocol that cannot be detected by a Layer-7 analysis without considerable effort. To allow users to prioritize Skype nevertheless, we have entered it in our program list.

VoIP via Router Prioritization:

Some routers (like the Fritz!Box) are equipped with phone jacks. If a jack is used, all VoIP data will be transmitted directly to the Internet bypassing cFosSpeed entirely. Such routers may restrict the available bandwidth when a VoIP call is made causing a negative impact on Traffic Shaping performance. Therefore we recommend making VoIP calls from your computer, not the router, to allow cFosSpeed to detect and prioritize them.

Bελτιστοποίηση ρυθμίσεων συνδέσης:

ρυθμίσεις σύνδεσης DSL

Μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς το μέσω μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιήτε στις Ρυθμίσεις Συνδέσεων. Όσες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεσή σας διατίθενται στο cFos ή cFosSpeed, τόσο καλύτεροι θα είναι οι χρόνοι ping. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Προσαρμωσμένη (Adaptive)". Αν όμως, παραδείγματι χάρης χρησιμοποιήτε μια DSL σύνδεση, τότε θα πρέπε να επιλέξετε αντίστοιχα με την DSL σύνδεσή σας το κατάλληλο standard ή πρωτόκολλο ως μέσο μεταφοράς δεδομένων.

Ping Προτίμησης (Favor Ping):

Προβολή ping προτίμησης (favor ping)

Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις στο μενού περιοχομένων ή στο παράθυρο κατάστασης ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε "Ping Προτίμησης (Favor Ping)". Ένα πράσινο βέλος εμφανίζεται στο παράθυρο κατάστασης. Αυτή η ρύθμιση θα κάνει το cFos ή cFosSpeed να κάνει τα πάντα ώστε να κρατήσει τους χρόνους ping στη χαμηλότερη δυνατή τιμή τους σε αντάλλαγμα με την ταχύτητα μεταφοράς η οποία μπορεί να μειωθεί αρκετά.


VoIP Software in use with cFosSpeed

 • 1&1 SoftPhone
 • Counterpath Bria
 • Counterpath Eyebeam
 • Counterpath X-lite Pro
 • ekiga SIP voip software
 • FreeCall
 • Gizmo Project
 • GlobalIP Ninja Lite
 • Google Talk
 • iPhone
 • Ixia IxChariot
 • SIPPS or AOL Softphone
 • Skype Internet Telephony
 • SparVoip
 • Teamspeak
 • Ventrilo
 • VoipBuster
 • VoipCheap
 • Web.de Freephone
 • WOIZE
 • Xfire
 • X-Lite
 • X-PRO
 • Yahoo Messenger

Measurements with IxChariot

We tested our software using IxChariot (a network performance testing tool provided by Ixia) to evaluate the benefits of cFosSpeed Traffic Shaping. For this purpose we monitored the VoIP parameters with IxChariot while performing multiple uploads.

You can easily notice that without cFosSpeed normal VoIP communication is not possible during an upload, but it proceeds almost unaffected when using cFosSpeed.

MOS value

In particular, you can see the MOS value (http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_opinion_score) decreasing rapidly towards 1 after starting the upload. This means that the connection has become unusable for voice transfer. When using cFosSpeed the value doesn't decrease - the speech transmission retains its high quality.

Delay

The delay is a crucial part of the MOS value. Using cFosSpeed keeps the increase of this delay within bounds, whereas it raises up to 700 milliseconds when not using cFosSpeed (red graph).