Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
Νέο! Από τους δημιουργούς του cFosSpeed: Το cFos EVSE

Πως δουλεύει το Traffic Shaping;

Το cFosSpeed χρησιμοποιεί το Traffic Shaping για να αναδιατάξει τα πακέτα δεδομένων του Internet με τέτοιο τρόπο ώστε πρώτα να μεταφερθεί η επείγουσα κίνηση και αργότερα τα υπόλοιπα δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της καθυστέρησης (lag) και τυπικά έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της σύνδεσης.

Χρόνοι Ping κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων κατεβασμάτων και ανεβασμάτων δεδομένων

Βελτίωση Internet / Πολιτικές Διαδικτυακής κίνησης (Traffic Shaping)

 • Αν τα ACKs (αποδείξεις παραλαβής) δεν στέλνονται αρκετά γρήγορα, τότε οι μεταφορτώσεις μπορεί να καθυστερούν καθώς ανεβάζετε (η τυπική διαδικτυακη πολιτική - Traffic Shaping).
 • Τα Windows ρυθμίζουν αυτόματα το πρωτόκολλο TCP και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο αργές μεταφορτώσεις. Το πρόσθετο RWIN του cFosSpeed μπορει να αυξήσει τις ταχύτητες κατεβάσματος.
  Το cFosSpeed μπορεί επίσης να επιταχύνει τις μεταφορτώσεις συγκεκριμένων εφαρμογών (Για πληροφορίες test results).
 • Το cFosSpeed κρατάει σε χαμηλές τιμές τους χρόνους απόκρισης (λιγότερο/καθόλου lag), ακόμη και όταν μεταφορτώνετε στις μέγιστες ταχύτητες.

Προτεραιότητες - Οι σημαντικές ροές δεδομένων πρώτα

 • Με την δυνατότητα προτεραιοτήτων του cFosSpeed μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλο το εύρος ζώνης της γραμμής σας κάθε στιγμή, επειδή το cFosSpeed επιλέγει ποιες ροές δεδομένων πρέπει να έχουν προτεραιότητα.
 • Για παράδειγμα, τα παιχνίδια, οι εφαρμογές VoIP (Skype κτλ) ή και Μουσική/Βίντεο που παρακολουθείτε θα έχουν προτεραιότητα ακόμα και όταν κατεβάζετε/ανεβάζετε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πουθενά.
 • Ο διαμοιρασμός αρχείων μπορεί να χρησιμοποιεί όλο το εύρος ζώνης της σύνδεσης σας, αλλά αν χρειαστεί, θα μειώνεται ελαφρώς η ταχύτητα λήψεων όταν υπάρχουν πιο σημαντικές ροές δεδομένων.
 • Ολόκληρη η πολιτική προτεραιοτήτων είναι παραμετροποιήσιμη και μπορείτε να αλλάξετε τις προτεραιότητεςεύκολα και γρήγορα.

Οφέλη

 • Μέγιστες ταχύτητες κατεβάσματος, ακόμα και όταν ανεβάζετε παράλληλα
 • Γρήγορες αποκρίσεις (χαμηλά ping) της σύνδεσης σας ακόμα και υπό μεγάλο φόρτο εργασίας
 • Αισθητή μείωση καθυστερήσεων (λιγότερο lag) στα online παιχνίδια
 • Βελτιωμένη εμπειρία για εφαρμογές VoIP (π.χ. Καλύτερη ποιότητα κλήσης στο Skype)
 • Όμορφο παράθυρο κατάστασεις με πολλές επιλογές εξωτερικής εμφάνισης, ώστε να έχετε πλήρη έλεγχο του τι συμβαίνει κάθε στιγμή
Image of a stop watch

Πόσο αποτελεσματικό είναι το cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - 26 Οκτωβρίου 2018
Ληψη: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Κάτω από το καπό του cFosSpeed

Τα πακέτα περνάνε από διάφορες λειτουργίες του cFosSpeed - Περάστε το ποντίκι από πάνω για περισσότερες πληροφορίες.

Κάτω από το καπό του cFosSpeed