cFosSpeed شتاب دهنده رسمی اینترنت برای بازی های محصولات ایسوس، گیگابایت ، ازراک و ام اس آی می باشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE

با بازبینی 10 متن یا بیشتر به ما کمک کنید و یک مجوز رایگان cFosSpeed دریافت کنید.
برخی از متون با ترجمۀ ماشینی ایجاد شده‌اند. برای بهبود این متون به ما کمک کنید. برای شروع بازنگری، روی دکمه کلیک کنید.

اولویت بندی اتصالات با مدیریت تأخیر کلاس

گزینه های مختلفی برای اولویت بندی یک اتصال در حالی که در حال اجراست وجود دارد. با این وجود برای همه آنها باید روی پنجره وضعیت خود کلیک راست کرده و بر روی Current Connections کلیک کنید

اتصالات فعلی

تنظیمات

اکنون می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید یک اتصال ، پروتکل یا برنامه را بطور موقت اولویت بندی کنید یا پروتکل یا برنامه را بطور دائم در اولویت قرار دهید

اتصالات فعلی

اولویت بندی یک اتصال به طور موقت

اولویت بندی یک پروتکل به طور موقت

اولویت بندی یک برنامه به طور موقت

اولویت بندی یک پروتکل به طور دائم

اولویت بندی یک برنامه به طور دائم

اولویت بندی اتصالات با مدیریت تأخیر کلاستوضیحات متا موجود نیست