cFosSpeed شتاب دهنده رسمی رسمی اینترنت برای بازی های ASUS ، گیگابایت ، ASRock و MSI است

برای کمک به ما در 10 یا بیشتر بررسی ، مجوز رایگان (cFosSpeed) دریافت کنید.
برخی متون با ترجمه ماشین تولید می شوند. به ما در بهبود این متون کمک کنید. برای شروع حالت تجدیدنظر روی دکمه کلیک کنید.

/files/web-api.txt
cFosSpeed Webserver APIنحوه استفاده از API سرور وب cFosSpeed برای گرفتن آمار شکل دهی به Traffic ، ایجاد دیالوگ های پیکربندی خود یا برنامه های اطلاعات وضعیت.