cFosSpeed شتاب دهنده رسمی اینترنت برای بازی های محصولات ایسوس، گیگابایت ، ازراک و ام اس آی می باشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE

در اینجا برخی از پهنای باند و آمار بازی ایجاد شده از داده های استفاده cFosSpeed شما. از همه شما متشکرم که به ما اجازه داده ایم تا آمار استفاده ناشناس را بارگذاری کنیم. هر از گاهی این صفحه را به روز می کنیم.

پهنای باند در هر کشور در Mbits/s (میانگین / حداکثر)

بیشترین بازی ها

پهنای باند و آمار بازی تولید شده از داده های استفاده cFosSpeed