cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производите за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Помогнете ни да преведеме 10 или повеќе текстуални сегменти и да добиеме бесплатна cFosSpeed ​​лиценца.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме. Притиснете го копчето за да започне режимот на уредување.

Пинг-времиња со различни верзии cFosSpeed
(долу / нагоре - без основно одложување - = подобро)

Времето на пинг се намалува со поновите верзии cFosSpeed
* LL = режим на ниска латентност, чини околу 5-10% стапка на трансфер
cFos YouTube Channel cFos YouTube Channel : Гледај ја cFosSpeed инсталацијата на Win7
c't Тестиран како најбрз DSL драјвер

Пинг-времето се драстично намалени за сите врски! cFosSpeed верзијата 6,50 го нуди најдоброто обликување на сообраќајот досега.

Како Traffic Shaping работи?

Нормален трансфер на податоци
Нормален трансфер на податоци:
Приемот на податоци треба да биде потврден (Потврдени Пакети) пред новите податоци да можат да бидат пратени.

Без Traffic Shaping
Без Traffic Shaping:
ACK пакетите се задржани и закаснети со симулативното прикачување. Како резултат, преземањето е намалено исто така.

cFos Формирање на сообраќајот
cFos Формирање на сообраќајот:
ACK пакетите се приоритизирани во прикачувањето, дозволувајки превземањето да продолжи со максимум брзина.

cFos Traffic Shaping го намалува каснењето за време на трансферот на податоци и ви дозволува да сурфате на интернет три пати побрзо. Па така можете да го користите целиот сообраќај од вашата конекција!

При TCP/IP трансферот, одредена количина податоци треба да се потврдат пред примањето да може да биде испратено. Задржувањето на потврдувањето на податоците резултира во каснење и трансфер-брзина намалување, што го присилува испраќачот да чека. Особено за DSL и кабел, возможно е да се намли превземањето до лазење со задушување на каналот за прикачување (кој има и така мал сообраќај) со прикачување. Ова е бидејки во такво сценарио нема останато доволно сообраќај за прикачување за потврдување на податоците.

Стандардната солуција е далеку да се проба и компензира за ова со зголемување на TCP прозорец големината, така да дозволувајки повеќе податоци да бидат испратени без моментална потврда. Главниот проблем овде е дека ова исто така води висок пинг (Латенција) и значително каснење при рендерирање на страница. Латенцијата од повеќе од 2 секунди не е нечеста за TCP прозорецот со големина од 512k. Накратко, огромна прозорец големина нема да даде да се архивира полната брзина на превземање.

Со контраст, cFos Traffic Shaping го приоритизира сообраќајот на податоци во модерен начин кој важните пакети zip ги поминуват регуларните пакети. На овој начин, приходите секогаш пристигнуват на време, и прикачувањата нема да го загушат вашиот сообраќај повторно!

cFos Traffic-Shaping технологијата препознава број на важни пакет типови и ги приоритизира нив не само да го задржи интернетот да биде брз но исто така да го провери партикуларниот низок пинг. Ова не го само забрзува сурфањето и брзината на превземање значително, но тоа исто така одлучувачки има предност за online играње.

Со cFos Traffic Shaping, ќе забележите мерливи подобрувања и бенефиции како:

 • Полна брзина за превземање при прикачување
 • Константен брз одговор при сурфање на интернет или стартување други апликации
 • Подобрен VoIP говор квалитет

Пинг време при повеќекратни прев­земања & прикачувања

= подобро RTT Diagram1-4 прикачувања: Додека пингот останува константно низок со cFos, XP драјверот "го успорува системот."

Висока брзина, низок пинг

Без Traffic Shaping, пингот лесно може да достигне ужасни 2 секунди, што ќе го прави учеството во Telnet или SSH сесиите загушено – ако не е директно невозможно. Но со cFos Traffic Shaping, латенцијата останува нормална.

Ова самостално ќе го направи тотално ново вашето искуство со сурфање!

Исто така се миски додека сурфате, ќе бидете тешко-претиснати дури да забележите дека имате податоци што се трансферират во позадина. Повторно, драстично намалена латенција ке дојде специјално при рака за online играчите.

Прво, cFos Traffic Shaping ја мери брзината на прикачување и превземање како и пинг доцнењето за секоја интернет конецкија. Потоа ја користи таа информација за контрола на распоредот на целиот трансфер на податоци. Како додатно, Traffic Shaping го запишува достапниот сообраќај за секоја индивидуална конекција што е потребно.

Не само што cFos Traffic Shaping ги приоритизира ACK пакетите, но исто така другите важни пакети како оние што се користат за Telnet и SSH. Оние, со cFos Traffic Shaping, програмите за делење фајлови или mail прикачувањата ја гушат вашата конекција конечно ќе бидат работи од минатото!

Но не го земајте нашиот збор за тоа; Видете си само за вас.

Што друго Traffic Shaping прави?

Освен приоритизирањето на ACK пакетите, Traffic Shaping прави или ви дозволува да го правите следното:

 • RX Shaping
  осигурува дека пингот останува низок дури при превземањата, додека држи едно превземање од гушење на другите симулативни превземања.
 • ACK-Филтер
  ги оптимизира TCP/IP признанијата, кој прават повеќе достапен сообраќај во каналот за прикачување.
 • Приоритизирање на индивидуални програми
  како игри при запишување понизок приоритет на другите е особено корисно кога пробувате да резервирате екста сообраќај за важни апликации.
 • Глас преку IP (VoiP) квалитетот на говорот
  е подобрен со препознавање и приоритизирање на RTP пакетите.
 • Приоритизирање на други протоколи преку слој-7 анализите,
  како HTTP, FTP, POP3, SMTP, ICMP, SSH, Telnet, и DNS може да биде готово користејки ги вградените, програмибилните правила за филтрирање.

Напреден Traffic Shaping

cFosSpeed traffic shaping се состои од два главни дела: прво, наоѓање на максималната брзина на линијата (прати одѕив прими) а потоа, испраќа податоци со не повеќе од наведената брзина на праќање и користи чекање според приоритет за останатите податоци. Така, поважните податоци се ипратени најпрво. Кога станува збор за примање, cFosSpeed не може да влијае на распоредот според кој податоците се примаат, но може да ги успори праќачите доволно, за линијата да не е зачепена од другата страна и ping тајминзите да бидет добри и ниски.

cFosSpeed ја определува брзината на пренос со испраќање на ping пакети. Овие пакети се испратено со мала TTL вредност, за да се вратат назад брзо и да имаат попрецизни мерења. За оваа цел, cFosSpeed праќа редовни ICMP echo-request Ping пакети или мали UDP пакети, во зависност што функционира подобро.

Со тек на време, cFosSpeed го бележи најниското ping време. Потоа, кога други cFosSpeed мерења ќе покажат повисоки ping времиња, знае дека линијата мора да е загушена. За да се спротивстави на тоа, cFosSpeed ќе ја намали брзината на примање и/или праќање.

Овој метод функционира прилично добро за трансмисија на податоци преку медиуми кои се многу стабилни и работат секогаш со истата брзина и закаснување, како DSL или Кабелска. Сепак, проблеми се појавуваат кај медиуми со големи варијации на ping времиња, како безжични мобилни конекции (UMTS, WiMAX, CDMA, CDMA 2000, и сл.). Привремено зголемување на времето на ping ќе предизвика cFosSpeed да ја намали неговата брзина на праќање или симнување, иако таквото зголемување на ping може и да не е предизвикано од загушена линија. Со тоа, максималната брзина може да не е достигната и cFosSpeed нема да може да го користи целиот достапен опсег на проток.

Како решение, cFosSpeed сега извршува и статистички анализи на ping времињата на релативно долг временски период за да заклучи кое е нормалното ping време на конекцијата и типичната девијација од него. Овие статистички податоци се прилагодуваат динамично, така што промените во опсегот на проток и закаснувањето се откриваат и соодветно рефлектираат. Ова ја подобрува брзината на трансмисија кај мобилните конекции, но исто ја зголемува малку и одѕивноста кај DSL или Кабелските конекции.

Оваа статистичка анализа функционира добро доека cFosSpeed може да биде сигурен дека промените во измерените ping времиња се рефлектираат на нормалното однесување на медиумот. За жал, сообраќајот испратен или примен преку истата линија од други корисници исто така ќе ги зголеми ping времињата и ќе ги загади статистиките, а со тоа ќе предизвика и непотребно успорување на брзините на праќање и примање.

cFosSpeed го адресира ова неговата нова Net Talk опција: секој cFosSpeed поврзан на истиот рутер (пр. на истата локална мрежа) најавува колку податоци примил и исратил на сите други cFosSpeed драјвери. Ова овозможува сите cFosSpeed драјвери да ја прилагодат нивната брзина кон сумата на вкупниот сообраќај, не само на нивниот дел. Резултатот е попрецизна статистика, а со тоа и подобрување на квалитетот на traffic shaping, што значи повеќе податоци може да се пренесат, а времињате на ping сеуште да останат ниски.

Тестирајте самите!

Времето за вчитување споредено

greenpeace.org
cFos5.5 sec
XP19.6 sec
amazon.com
cFos8.3 sec
XP39.2 sec
При стартување на едно прикачување и две превземања симулативно, cFos ви дозволува да сурфате повеќе од три пати побрзо одколку XP драјверот!
Дара: 09/2004 - DSL 768/128 конекција

Прво, запомнете да тестирате со само едно прикачување или превземање може само да максимумот од вашата конекција или за превземање брзина. Каде вие треба да генерирате барем два симулативни текови да го измерите ефектот од cFos Traffic Shaping:

Двата cFos и cFosSpeed ќе се калибрираат самите со почит кон конекцијата. Со ова се мсили најдобрите резултати најчесто се архивираат по користењето на овие програми за неколку денови, при што вие треба да стартувате што можете повеќе прикачувања и превземања што е можно на полна брзина.

Сега испратете си сами e-mail со прикачување од барем 5 MB. На стандардна конекција, ова треба да ви даде околу 5 минути што можете да ги користите за мерење. За секој тест, треба да го исчистите кешот од вашиот прегледувач и да го запазувате времето за вчитување на страниците. Сите тестови треба да бидат повторени неколку пати за максимална точност.

Комбинирано превземање & Прикачување
= подобро
Трансфер брзини

На пример, при едно прикачување и едно превземање, "типична" DSL конекција од 768 kbit/с треба да достигне брзина од околу 87 kbytes/с и прикачување со брзина приближно 16 kbytes/с. 11.5 kbytes/с е достапно за прикачување, додека останатите 4.5 kbytes/с се користат за управување за потврдување на податоците за сесијата за превземање.

Еден лесен и точен начин за следење на пинот е да ја користите нашата hrPing бесплатна алатка.

Кој алтернативи методи за интернет подесувања ги има?


Сите слики и текст на ова страна можат да поминат слободно.
Кликнете на сликите за висока-резолуција слики.
Обликување на сообраќајотКое е обликот на сообраќајот на cFos и како можете да го намалите времето за пинг со обликување на сообраќајот и да ја зголемите брзината на Интернет.