cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Nadawaj priorytety porgramom w cFosSpeed
Lista programów
Zaproponuj nowy program

Jak mogę szybciej przeglądać strony?

Technologia Traffic Shaping utrzymuje czasy pingów na niskim poziomie, jednocześnie stale zapewnia wysoki wskaźnik transferu.

Wykrywanie HTTP zintegrowane w cFos i cFosSpeed służy do skrócenia czasu wczytywania stron internetowych, zwłaszcza podczas jednoczesnego wysyłania danych. Porównanie czasów wczytywania dla stron www.greenpeace.org i www.amazon.com jest dostępne pod adresem http://www.cfos.de/en/traffic-shaping/traffic-shaping.htm. Przyspieszenie ładowania stron jest tym większe, im więcej pojedynczych elementów musi zostać wczytane na danej stronie.

Priorytet Ping:

Podgląd ustawienia priorytetu ping

Jeżeli serfujesz po wielu stronach (bez większego pobierania danych), możesz użyć ustawień dostępnych w oknie kontekstowym lub oknie statusu, aby aktywować "Priorytet Ping." Zielona strzałka ukaże się w oknie statusu. Ustawienie to powoduje, że program cFos lub cFosSpeed będzie robił wszystko, aby ustrzymać czasy ping na jak najniższym poziomie. Odbędzie się to kosztem szybkości transferu, która może znacząco spaść. Jednakże w zależności od aplikacji, które są uruchomione, może to jeszcze bardziej przyspieszyć wczytywanie stron internetowych.

Inne interaktywne aplikacje:

cFos i cFosSpeed dostarczne są ze zintegrowanym wykrywaniem głównych aplikacji interaktywnych, takich jak SSL, SSH, Telnet, IRC i wiele innych. Gwarantuje to niskie czasy reakcji, nawet podczas długiego wysyłania i pobierania danych.

Jeżeli standardowy schemat priorytetów umieszczony w Ustawieniach Protokołu nie jest wystarczający, zawsze można ustawić priorytety dla każdej aplikacji bądź po jej nazwie "Ustawienia Programu" lub dodać jej port ręcznie do fitra reguł. Jest to szczególnie zalecana metoda na serwerach.

Jeżeli znane są porty, można priorytetyzować ich transfer danych następująco (edytując sekcję [filter] w pliku settings.ini):

Dla portów TCP:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-tcp-sport 5678 -c high

Dla portów UDP:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-udp-sport 5678 -c high

Po wprowadzeniu i zapisaniu tych zmian, nowe ustawienia muszą zostać wgrane. W tym celu należy otwierzyć konsolę (w Start, Program, cFosSpeed) i wpisać "spd reload". Zmiany zostaną wprowadzone (i pozostaną) po kolejnym uruchomieniu systemu.

Instrukcja cFosSpeed-Filter (wersja angielska)

Przeglądanie stron i wspóldzielenie plików (P2P):

Domyślnie programy do współdzielenia plików mają ustawiony bardzo niski priorytet. Nie znaczy to, że są one sztucznie spowalniane lub nawet blokowane. Oznacza to jedynie, że dane takie będą na krótko opóźniane, kiedy ważniejsze pakiety muszą zostać przetransportowane. Tylko taki schemat priorytetów umożliwaia działanie programów do współdzielenia plików z maksymalnyą prędkością transferu i w tym samym czasie wykorzystywać to samo połączenie przez inne aplikacje (jak przeglądarka stron WWW).

Ustawienia połączenia DSL

Optymalizacja Ustawień Połączenia:

Można dokładnie określić, jakie medium transportowe jest używane w opcji Ustawienia Połączenia. Im więcej informacji na temat połączenia jest dostępne dla programu cFos lub cFosSpeed, tym lepsze będą czasy pingów. Domyślnym ustawieniem jest "Adaptacyjne". Ale dla przykładu, jeżeli używane jest połączenie DSL, należy jako medium transportowe wybrać odpowiedni standard DSL lub protokół.