cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Prioritera vissa program med cFosSpeed
Programlista
Föreslå ett nytt program

Hur kan jag snabba upp mina onlinespel?

Traffic Shaping teknologi bibehåller snabba ping tider och konsekvent höga överföringshastigheter samtidigt.

För att optimera pingtider måste du prioritera spel så högt som möjligt. Du märker att vi redan har listat några av de mest populära spelen under Program Settings. Om du inte finner ditt spel där, adderar du det enkelt till listan.

Dialog för programprioritering

Du kan också informera oss vilka online spel you vill få in på listan för framtida uppdateringar.

Var försiktig och prioritera så få data och program som möjligt på detta vis, eftersom hög prioritet på allt inte är bättre än ingen prioritet alls.

Om programnamnet inte är känt, kan du prioritera de portar online-spelet användr. Om TCP/UDP destinationsportarna för en applikation är kända, kan du prioritera dataöverföringen som följer (genom att editera [filter] delen i settings.ini filen):

För TCP portar:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
För UDP portar:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high

Efter att ha gjort ändringarna och sparat dem, måste de nya inställningarna laddas. Det görs genom att öppna konsollen (under Start, Program, cFosSpeed) och mata in "spd reload". Ändringarna effektueras vid nästa omstart av systemet.

cFosSpeed-Filter Manual (engelska)

DSL Anslutnings-inställningar

Optimering av anslutnings-inställningar:

Du kan specificera exakt vilket överföringsmedium du använde under anslutnings-inställningar. Ju mer information om en anslutning so är tillgänglig för cFos eller cFosSpeed, ju bättre blir ping-tiderna. Standard är "Adaptive". Om du dock använder exempelvis en DSL-anslutning bör du välja lämplig DSL standard eller protokoll som medium.

Favorit-Ping:

Visa favorit-ping

Dessutom kan du använda inställningarna i menyn eller statusfönstret för att aktivera "Favor Ping". En grön pil kommer då att visas i statusfönstret. Denna inställning får cFos eller cFosSpeed att göra allt för att minimera ping-tiderna, dock på bekostnad av överföringshastigheten som kan begränsas avsevärt.


Spela medans lednaddning sker:

Om du spelar online utan Traffic Shaping och laddar upp/ner samtidigt, kommer ping-tiderna till din spelserver att öka. Mindre datatrafik innebär bättre (dvs lägre) ping. Särskilt fildelarprogram och andra applikationer som delar ut stora mängder data kommer att få höga ping-tider vilket medför mycket lagg. Detta kommer också att försämra din reaktionstid i spelen rejält.

Traffic Shaping mildrar problemet genom att tillåta att fildelning och nedladdning körs i bakgrunden medan du spelar. Detta kan dock fortfarande höja ping-tiderna minimalt. Därför rekommenderar vi dig att behålla "Favor Ping" aktiverad vid såna tillfällen. Som standard har fildelningsprogram mycket låg prioritet. Detta ska inte tolkas som att de är artificiellt långsammare eller har stannat. Det betyder dock att sådan data kommer att kortvarigt fördröjas när viktigare data, som speltrafik online, behöver överföras. Endast denna prioritering gör det möjligt att låta fildelningsprogram köra på maximala överföringshastigheter samtidigt som andra applikationer kan använda samma uppkoppling.

Hur man påskyndar onlinespel med cFosSpeed / Traffic Shaping.