cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Tips:
Prioritering kommer att fungera ordentligt endast om så lite data som möjligt ges hög prioritet. Ge program som delar ut stora mängder data låg prioritet.

Program prioritering

Till att börja med kommer cFosSpeed att försöa detektera Layer 7-protokollet för varje anslutning. Om det inte detekteras (d.v.s. protokollet är OKÄNT) eller prioriteringen av det detekterade protokollet är "normal", används program-detekteringen för att avgöra prioriteringen.

Ett specialfall är HTTP ström identifiering. Om det identifierade protokollet är HTTP, försöker cFosSpeed identifiera om det är en video or audio ström. Det fungerar som så:

Om användarprogrammet är en av de välkända spelarna eller innehåller strängen "player", kategoriserar cFosSpeed anslutningen som HTTP_STREAM_C eller HTTP_STREAM_S. Annars kategoriseras anslutningen som BSTREAM_C eller BSTREAM_S, om innehållet är ljud eller video. Ifall BSTREAM_C/S anslutningen är prioriterad som "normal" så att den aktuella prioriteten bestäms av programprioriteringen.
Detta tillåter dig att i osäkra fall prioritera i enlighet med ditt program.


Prioritering

Prioiriterar dina viktiga strömmar först

Du kan justera prioriteten för de vanligaste nätverksprotokollen, så att alla program som använder det automatiskt har rätt prioritet. Dessutom kan du konfigurera prioriteten för enskilda program. Det betyder att nedladdningar inte orsakar fördröjning när du spelar eller tittar på videor, till exempel.

Program som redan är prioriterade


Anslutningsprioritering när som helst

Översikt över anslutningar / Anslutningsprioritering när som helst

cFosSpeed låter dig enkelt ser vilka program som använder din bandbredd samt ger dig möjlighet att tillfälligt ändra prioritering för att påskynda överföringar eller minska latensen för tidskritiska applikationer.

1) Minska prioritet
2) Öka prioritet

Hur prioriteringsschemat fungerar.