cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Prioritera vissa program med cFosSpeed
Programlista
Föreslå ett nytt program

Hur kan jag snabba upp mitt surfande?

Traffic Shaping teknologi bibehåller snabba ping tider och konsekvent höga överföringshastigheter samtidigt.

HTTP-detektering integrerad i cFos och cFosSpeed tjänar till att påskynda sidladdningstider, särskilt vid samtidiga uppladdningar. En jämförelse av laddningstiderna för www.greenpeace.org och www.amazon.com finns på http://www.cfos.de/en/traffic-shaping/traffic-shaping.htm. Accelerationsvinsterna är större ju fler enskilda element som måste laddas på en viss webbsida.

Favorit-Ping:

Visa favorit-ping

Om du surfar på många sidor (utan större nedladdningar) kan det vara bra att använda inställningarna i snabbmenyn eller statusfönstret för att aktivera "Favor Ping". En grön pil kommer då att visas i statusfönstret. Denna inställning gör att cFos eller cFosSpeed gör allt för att hålla pingtiderna så korta som möjligt, men på bekostnad av överföringshastigheten, som kan bli betydligt långsammare. Beroende på vilket program du kör kan detta dock påskynda laddningen av webbsidor ytterligare.

Andra interaktiva tillämpningar:

Både cFos och cFosSpeed har integrerad detektering för större interaktiva applikationer som SSL, SSH, Telnet, IRC och många andra. Detta säkerställer låga svarstider även under långa upp- och nedladdningar.

Om standardprioriteringen under Protokollinställningar inte är tillräcklig för dina ändamål kan du alltid prioritera en applikation antingen efter namn under "Programinställningar" eller lägga till dess port manuellt i filterreglerna. Detta är särskilt lämpligt när du kör en server.

Om portarna är kända kan du prioritera deras dataöverföring enligt följande (genom att redigera avsnittet [filter] i filen settings.ini):

För TCP-portar:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-tcp-sport 5678 -c high

För UDP-portar:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-udp-sport 5678 -c high

Efter att ha gjort ändringarna och sparat dem, måste de nya inställningarna laddas. Det görs genom att öppna konsollen (under Start, Program, cFosSpeed) och mata in "spd reload". Ändringarna effektueras vid nästa omstart av systemet.

cFosSpeed-Filter Bruksanvisning (Engelska)

Surfning och fildelning (P2P):

Som standard är fildelningsprogram inställda på mycket låg prioritet. Detta ska inte tolkas som att de är artificiellt långsamma eller till och med helt stoppade. Vad det däremot innebär är att sådana data kommer att fördröjas en kort stund när viktigare data överförs. Endast med denna prioritetsordning är det möjligt att köra fildelningsprogram med maximal överföringshastighet och samtidigt använda samma anslutning för andra applikationer (som att surfa på webben).

DSL Anslutnings-inställningar

Optimering av anslutnings-inställningar:

Du kan specificera exakt vilket överföringsmedium du använde under anslutnings-inställningar. Ju mer information om en anslutning so är tillgänglig för cFos eller cFosSpeed, ju bättre blir ping-tiderna. Standard är "Adaptive". Om du dock använder exempelvis en DSL-anslutning bör du välja lämplig DSL standard eller protokoll som medium.

Hur man snabbar upp webbsurfningen med cFosSpeed / Traffic Shaping.