cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Genererar en Windows-kärnminnesdump

Vid en blåskärm när vi använder vår programvara kräver vi en Windows-kärnminnesdump för att kunna undersöka problemet.

Följ dessa steg för att generera kärnminnesdumpen:

För att skapa kärnminnesdump följer du följande inställningar för funktionen "kärnminnesdump"

  • Öppna "start och återställning - inställningar" på "START/Kontrollpanel/System" under "avancerat"
  • Vid "skriv felsökningsinformation" väljer du: "kärnminnesdump"
  • Bekräfta ändringarna genom att klicka på "OK" och stäng fönstret "avancerat"
  • Genom att klicka på "OK" bekräfta ändringarna och stäng fönstret "System" och sedan fönstret "Kontrollpanelen"
  • Om du använder XP starta om datorn (krävs inte när du använder Vista eller högre version!)

Nu kommer en kärnminnesdump att genereras så snart en blå skärm visas och om inget annat anges som MEMORY.DMP.

Arkivera din minnesdump som en RAR- eller Zip- fil (vi rekommenderar RAR eller 7-zip). Skicka sedan det till oss med vår uppladdningssida eller via e-post.

Kontakta oss vid behov för att fråga om du skickar in stora filer.

Vad ska man göra i fall av en blå skärm?Hur man skapar en kärndump om en blåskärm (BSOD).