cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Få en gratis licens (cFosSpeed) för att hjälpa oss med 10 eller fler recensioner.
Vissa texter genereras genom maskinöversättning. Hjälp oss att förbättra dessa texter. Klicka på knappen för att starta revisionsläget.

Ping tider med olika cFosSpeed versioner
(ned / upp - utan basfördröjning - = bättre)

Ping tiden minskas med nyare cFosSpeed versioner
* LL = Low Latency mode, costs about 5-10% transfer rate
cFos YouTube Channel cFos YouTube Channel : Se cFosSpeed Installation på Win7
c't Snabbaste DSL-drivrutinen i test.

Ping tider förkortas dramatiskt för alla anslutningar! cFosSpeed version 6.50 erbjuder den bästa Traffic Shaping någonsin.

Hur fungerar Traffic Shaping?

Normal data överföring
Normal data överföring:
Data mottagning behöver bekräftas (ACKnowledgment packets) före det att ny data kan skickas.

Ingen Traffic Shaping
Ingen Traffic Shaping:
'ACK packets' är fördröjda och försenade av a samtidig uppladdning. Som resultat, Nedladdningen slöas ner också.

cFos Traffic Shaping
cFos Traffic Shaping:
'ACK packets' är prioriterade i uppströmmen, tillåtande nedströmmen att fortsätta med maximal hastighet.

cFos Traffic Shaping reducerar förseningar under data överföringar och tillåter Dej att surfa på Internet upp till tre gånger fortare. Så Du kan använda hela bandbredden på Din anslutning!

Under TCP/IP överföringar, en viss mängd av data behöver bekräftas vid mottagandet innan mer data kan skickas . Fördröjd data bekräftelse resulterar i förseningar och överförings-hastighets nedgång, detta tvingar avsändaren att vänta. Speciellt för DSL och "cable", det är möjligt att slöa ner en nedladdning till krypfart genom att strypa uppströms bandbredd (vilken har mindre bandbredd ändå) med en uppladdning. Detta beror på att i detta fall, finns det inte tillräckligt med bandbredd över för data bekräftelser.

Standardlösningen hitintills har varit att försöka kompensera för detta genom att öka "TCP window" storlek, därigenom tillåta mer data att skickas utan direkt bekräftelse. Huvudproblemet här är att detta också leder till höga ping tider (overksamhet) och betydandeförseningar under Web-side laddning. Overksamhet på upp till 2 sekunder är inte ovanligt för "TCP windows" med en storlek på 512k. I korthet, enorma fönster låter Dej bara inte uppnå full nedladdnings-hastighet.

Tvärtom, cFos Traffic Shaping prioriterar data trafik på så sätt att viktiga paket skyndar förbi ordinarie paket. På detta sätt, bekräftelser kommer alltid fram i tid, och uppladdningar kommer aldrig att strypa Din bredbands anslutning någonsin!

cFos "Traffic-Shaping" teknologi känner igen ett antal viktiga paket-typer och prioriterar dem inte bara för att hålla Internet trafiken igång smidigt, men också försäkra oss om en synnerligen låg ping tid. Det här inte bara accelererar surfing och nedladdning-hastigheter betydligt, det är också en avgörande fördel för "online gaming".

Med cFos Traffic Shaping, kommer Du att märka mätbara förbättringar och fördelar såsom:

 • Full nedladdnings-hastighet under uppladdning
 • Genomgående snabb respons-tid medan Du surfar på Webben eller kör andra applicationer
 • Förbättrad "VoIP" tal kvalite't

Ping tider under multipla down­loads & uploads

= bättre RTT Diagram1-4 uppladdningar: Medan ping tider förblir genomgående låga med cFos, XP drivare "slöar ner systemet."

Hög hastighet, låg ping

Utan Traffic Shaping, ping tider kan enkelt nå skrämmande höga 2 sekunder, vilket kommer göradeltagandet i Telnet eller SSH sammanträden en knepig sak – om inte direkt omöjligt. Men med cFos Traffic Shaping, förblir fördröjningen normal.

Bara detta betyder en totalt ny surfing upplevelse!

Det betyder också att medan Du surfar på Webben, får Du anstränga Dej för att även märka, att det är någon data överföring på gång i bakgrunden. Återigen, en sådan drastisk reducering av fördröjning, är speciellt åtråvärt för "online gaming".

Först, cFos Traffic Shaping mäter uppströms och nedströms hastigheten ävensom ping tid för varje Internet anslutning. Traffic Shaping använder sedan denna information för att kontrollera chema-läggningen av alla Internet data överföringar. Dessutom tilldelar Traffic Shaping den tillgängliga bandbredden dynamiskt till varje individuell anslutning efter behov.

cFos Traffic Shaping inte bara prioriterar "ACKs", men också andra viktiga paket som de för Telnet och SSH. Alltså, med cFos Traffic Shaping, fidelnings-program eller "mail" uppladdning som kväver Din anslutning, äntligen kommer att vara historia!

Men, ta inte vårt ord på det,; upptäck det själv.

Va mer kan Traffic Shaping göra?

Vid sidan av prioriterande "ACK" paket, Traffic Shaping utför eller låter Dej utföra följande:

 • RX Shaping
  säkerställer att ping tiden förblir låg även under nedladdningar, medan det hindrar en nedladdning från att kväva andra pågående nedladdningar.
 • ACK-Filter
  optimerar TCP/IP bekräftelser, detta gör att mer bandbredd blir tillgänglig i uppström kanalen.
 • Prioriterande individuella program
  som spel, som tilldelar lägre prioritet till andra är speciellt användbart när man vill reserver extra bandbredd för viktiga applicationer.
 • Voice over IP (VoiP) tal kvalitet
  är förbättrad genom igenkännande och prioritering av RTP paket.
 • Prioriterande andra protokoll genom "layer-7" analys,
  såsom HTTP, FTP, POP3, SMTP, IcmP, SSH, Telnet, och DNS kan fås att använda inbyggda, programerbara filter regler.

Avancerad Traffic Shaping

cFosSpeed trafik utformning består av två viktiga delar: först, hitta maximal lednings hastighet (sänd resp. mottag) och sen, sända ut data med inget mer än sändnings hastighet och använda en prioriterad kö för resterande data. Därmed, kan mer brådskande data kan sändas ut först. Vid mottagning, kan cFosSpeed inte ändra på ordningen av data paketet som ska tas emot, men det kan bromsa avsändaren så mycket att ledningen inte täpps till från den sidan och ping tider är fina och låga.

cFosSpeed bestämmer överförings-hastigheter genom att sända ut ping paket. Dessa paket är utsända med ett litet TTL värde, för att returnera snabbt och skapa mer precisa tider. För detta syfte, sänder cFosSpeed regelbundna ICMP echo-begärda Ping paket eller små UDP paket, utifrån vad som fungerar bäst.

Över tid, cFosSpeed noterar lägsta ping tid. Sen, senare när cFosSpeed mäter högre ping tider, vet cFosSpeed att ledningen blir hårt belastad. För att kontra det, kommer cFosSpeed att reducera sändings och/eller mottagnings hastighet.

Den här metoden fungerar väldigt bra för data överförings media som är mycket stabil och alltid arbetar med samma hastighet och fördröjning som DSL eller Cable. Emellertid , det leder till problem med media som har mycket varierande ping tider, som trådlösa mobila anslutningar (UMTS, WiMAX, CDMA, CDMA 2000, etc). En tillfällig ökning i ping tiden leder till att cFosSpeed reducerar sändnings/mottagnings hastighet, även om en sån spik i ping tider inte har orsakats av en tilltäppt ledning. Även, när maximal hastighet inte kan uppnås och cFosSpeed inte kan använda hela bandbredden.

Som lösning på problemet, företar cFosSpeed nu en statistisk analys av ping tider över en relativ lång tids-period för att faställa den normala ping tiden för anslutningen och den typiska avvikelsen från den. Dessa statistiska data är dynamiskt justerade, så förändringar i bandbredd eller fördröjningar är upptäkta och korrekt återspeglade. Detta förbättrar överförings-hastigheten hos mobila anslutningar, och förbättrar responsen något av DSL eller kabel-anslutningar.

Den här statistiska analysen fungerar bra så länge som cFosSpeed kan vara säker på olikheter i uppmätta ping tider återspeglar det normala beteendet av mediet. Tyvärr, trafik skickat eller mottaget över samma linje av andra användare kommer likväl öka ping tiderna och skulle förvränga statistiken och därmed orsaka onödigt slött skickat eller mottaget takt.

cFosSpeed addresserar detta med sitt nya "Net Talk" funktion: varje cFosSpeed kopplad till samma router (i.e. på samma lokala nätverk) sänder ut hur mycket data som har skickats och mottagits till alla andra cFosSpeed användare. Det här tillåter alla cFosSpeed användare att justera sina hastigheter i enlighet med summan av all trafik, inte bara deras egen del av den. Resultatet blir mer nogrann statistik, därigenom förbättras kvaliteten för trafik formning, betydande större mängd data kan överföras med fortsatt låga ping tider.

Prova det själv!

Laddnings tider jämförda

greenpeace.org
cFos5.5 sec
XP19.6 sec
amazon.com
cFos8.3 sec
XP39.2 sec
När Du kör en uppladdning och två nedladdningar samtidigt, låter cFos Dej surfa mer äntre gånger snabbare än XP drivrutiner!
Datum: 09/2004 - DSL 768/128 anslutning

Först, kom ihåg att tester med bara en uppladdning eller nedladdning kan bara mäta Din anslutnings maximala upp/nedströms överförings-hastighet. Det vill säga att Du behöver generera minst två samtidiga data strömmar för att beräkna effekten av cFos Trafik Formningen:

Både cFos och cFosSpeed kommer att calibrera sej själva med avseende på anslutningen. Detta betyder att bästa resultat vanligen uppnås efter användandet av programmen i flera dagar, under vilket Du bör köra så många uppladdningar och nedladdningar som möjligt i maximal hastighet.

Nu ska Du skicka Dej själv ett e-mail med en bifogad fil vars storlek inte understiger 5 MB. på en standard anslutning, det ger ungefär 5 minuter som Du kan använda för mätningar. För varje mätning, bör Du rensa Din webbläsares cache oc hålla koll på laddningstiden för Dina Webb-sidor. Alla tester bör upprepas flertalet gånger för maximal nogrannhet.

Kombinerad nedladdning & uppladdning
= bättre
Överförings hastighet

Till exempel, under en uppladdning och en nedladdning, en "vanlig" DSL anslutning på 768 kbit/s bör uppnå en nedladdnings-hastighet på omkring 87 kbytes/s och en uppströms hastighet om i grova drag 16 kbytes/s. 11.5 kbytes/s av den sistnämda är tillgänglit för uppladdning, medan resterande 4.5 kbytes/s används för att hantera data konfirmering för nedladdningen.

Ett enkelt och nogrant sätt att hålla koll på ping tider är att använda vårhrPing gratis programverktyg.

Vilka alternativa Internet trimmnings metoder finns det?


All bild och text på denna sida får vidarebefordras fritt.
Klicka på bilderna för hög-upplösta bilder.
TrafikformningVad är cFos Traffic Shaping och hur du kan minska din pingtid med Traffic Shaping och öka Internethastigheten.