cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE

รับใบอนญาต cFosSpeed ฟรี ถ้าช่วยเหลือเราในการรีวิว 10 ครั้งขึ้นไป
ข้อความบางส่วนได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการแปลภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยเราปรับปรุงข้อความเหล่านี้ โดยการคลิกปุ่มเพื่อเริ่มโหมดแก้ไข

คำแนะนำ:
ฟังค์ชันการจัดลำดับความสำคัญจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อให้ลำดับความสำคัญสูงกับโปรแกรมที่ส่งข้อมูลจำนวนน้อยเท่านั้น โดยให้ลำดับความสำคัญต่ำกับโปรแกรมที่ส่งข้อมูลจำนวนมากๆ

การจัดลำดับความสำคัญโปรแกรม

ก่อนอื่น cFosSpeed จะพยายามตรวจหาชนิดของ Protocol ใน Layer 7 Protocol ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ถ้าโปรแกรมตรวจหาไม่พบ (ค่าของ Protocol คือ UNKNOWN) หรือลำดับความสำคัญของ Protocol ที่ถูกตรวจพบเป็น "ปกติ" จึงจะมีการใช้ฟังค์ชันตรวจหาโปรแกรมเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ

สำหรับการตรวจพบ HTTP stream นั้นจะอยู่ในกรณีพิเศษ ถ้าชนิดของ Protocol ถูกตรวจพบว่าเป็น HTTP โปรแกรม cFosSpeed จะพยายามตรวจหาว่าเป็น stream วิดีโอหรือเสียงหรือไม่ ซึ่งมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้

ถ้า user agent เป็น player (โปรแกรมแสดงผลวีดีโอหรือเสียง) ที่มีชื่อเสียงหรือมีคำว่า "player" อยู่ในชื่อ โปรแกรม cFosSpeed จะจัดให้การเชื่อมต่อนั้นอยู่ในประเภท HTTP_STREAM_C หรือ HTTP_STREAM_S หรือถ้าชนิดของเนื้อหาเป็นเสียงหรือวีดีโอ cFosSpeed ก็จะจัดการเชื่อมต่อนั้นให้อยู่ในประเภท BSTREAM_C หรือ BSTREAM_S. การเชื่อมต่อประเภท BSTREAM_C/S จะถูกจัดความสำคัญให้อยู่ในระดับ "ปกติ" เพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญที่แท้จริงโดยการจัดลำดับความสำคัญโปรแกรมได้
ซึ่งจะทำให้คุณสาามารถจัดลำดับความสำคัญได้ด้วยตัวเอง ตามลักษณะการใช้โปรแกรมของคุณ


ลำดับความสำคัญ

การจัดลำดับความสำคัญ - การใช้งานที่สำคัญของคุณมาเป็นอันดับแรก

คุณสามารถปรับความสำคัญของเครือข่ายโพรโทคอลทั่วไป ดังนั้นทุกโปรแกรมที่ใช้มันจะถูกจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละโปรแกรมได้เอง ซึ่งหมายความว่าในขณะที่ดาวน์โหลดจะไม่ทำให้เกิดความล่าช้าในขณะที่เล่นเกมหรือดูวิดีโอไปด้วย เป็นตัวอย่าง

โปรแกรมที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญแล้ว


การจัดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อโดยง่าย

ภาพรวมของการเชื่อมต่อ / การจัดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อโดยง่าย

ในพริบตาเดียวคุณจะเห็นว่าโปรแกรมใดใช้แบนด์วิดท์ของคุณ cFosSpeed ให้คุณเปลี่ยนลำดับความสำคัญเป็นการชั่วคราวเพื่อเร่งความเร็วในการถ่ายโอนหรือลดเวลาแฝง (latency) สำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อเวลา

1) ลดความสำคัญ
2) เพิ่มความสำคัญ