cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE

จัดการความสำคัญของโปรแกรมด้วย cFosSpeed
รายชื่อ-โปรแกรม
แนะนำโปรแกรมใหม่

ฉันสามารถท่องเว็บได้เร็วขึ้นได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Traffic Shaping ช่วยให้ค่าเวลา ping ต่ำและอัตราการถ่ายโอนสูงอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน

HTTP detection ซึ่งมีใน cFos และ cFosSpeed ทำให้แสดงผลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงที่อัพโหลดพร้อมกัน คลิกที่นี่ http://www.cfos.de/en/traffic-shaping/traffic-shaping.htm เพื่อชมการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้โหลด www.greenpeace.org และ www.amazon.com การเร่งจะมากยิ่งขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบที่ต้องโหลดในหน้าเว็บจำนวนมาก

ช็อปปิ้ง

แสดงการ Ping

หากคุณท่องอินเทอร์เน็ตมาก (โดยไม่ได้ดาวน์โหลดเป็นหลัก) คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่าในเมนูบริบทหรือหน้าต่างสถานะการเปิดใช้งาน "Favor Ping" ลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นในสถานะหน้าต่าง ด้วยตั้งค่านี้ cFos หรือ cFosSpeed จะให้ความสำคัญอย่างมากกับการลดค่าเวลา ping ให้น้อยที่สุดรวมถึงมีการลดอัตราความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บได้อย่างลื่นไหล

โปรแกรมประยุกต์เชิงโต้ตอบอื่นๆ:

ทั้ง cFos และ cFosSpeed มาพร้อมกับความสามารถตรวจสอบโปรแกรมเชิงโต้ตอบที่สำคัญๆเช่น SSL, SSH, Telnet, IRC และอื่นๆมากมาย นี้ช่วยให้เวลาในการตอบสนองต่ำแม้ในระหว่างอัพโหลดและดาวน์โหลดนานๆ

หากการตั้งค่ามาตรฐานใน setting, Protocols ไม่เพียงพอ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญโปรแกรมใดๆโดยภายใต้ชื่อ "Program Settings" หรือเพิ่ม port ใน filter rules ซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อใช้สำหรับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

ถ้าทราบ port คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการถ่ายโอนข้อมูลดังต่อไปนี้ (โดยแก้ไขส่วน [filter]ในไฟล์ settings.ini):

สำหรับ TCP ports:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-tcp-sport 5678 -c high

สำหรับ UDP ports:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-udp-sport 5678 -c high

หลังจากที่แก้ไขและบันทึกแล้ว ยังต้องโหลดค่าที่ตั้งใหม่ ซึ่งทำได้โดยเปิดคอนโซล (Start, All Programs, cFosSpeed Traffic Shaping, cFosSpeed console) และป้อน "spd reload" การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผล(และจะมีผลไปตลอด)หลังจากที่คุณเริ่มระบบของคุณใหม่ในครั้งถัดไป

คู่มือ cFosSpeed-Filter (ภาษาอังกฤษ)

ท่อง Internet และ ไฟล์แชริ่ง (P2P):

โดยค่าเริ่มต้นโปรแกรม ไฟล์แชริ่งถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ต่ำมาก นี่ไม่ได้หมายถึงมันจะช้าลงจริงๆ แต่หมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกชะลอลงเล็กน้อยเมื่อข้อมูลที่สำคัญกว่าต้องถูกส่ง นอกนั้นไฟล์แชริ่งรันด้วยความเร็วสูงสุด ด้วยการลำดับความสำคัญเช่นนี้ทำให้มีโปรแกรมไฟล์แชริ่งรันที่อัตราการโอนสูงสุดขณะที่ยังใช้การเชื่อมต่อกันสำหรับโปรแกรมอื่นๆ (เช่นการท่องเว็บ) ในเวลาเดียวกัน

ตั้งค่า การเชื่อมต่อ DSL

เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าการเชื่อมต่อ:

คุณสามารถระบุชนิดของสื่อที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลได้ที่การตั้งค่า Connections ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้ cFos หรือ cFosSpeed, ค่า ping ก็ยิ่งดีขึ้น ค่าเริ่มต้นเคือ "Adaptive" แต่ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อ DSL คุณควรเลือกมาตรฐานหรือตัวแปรการเชื่อมต่อ DSL ที่เหมาะสมสำหรับสื่อของคุณ