cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

A Cảm ơn rất nhiềutới tất cả người dùng thử đã kiểm tra và có những phản hồi nhan chóng cho chúng tôi.Nếu không có sự giúp đỡ đó sản phẩm của chúng tôi sẽ khó có thể có được chất lượng tốt nhất!
cFos Danh sách quan trọng

Những phiên bản thử nghiệm not đã kiểm tra đầy đủ.
Có những rủi ro nhất định.

cFosSpeed

Tăng tốc Internet bằng Traffic Shaping

cfosspeed-v1253-build2534.exe
32 bit (x32) / 64 bit (x64)
( 07-Nov-2022 11:52 , 5.3mb )
What's new in this version?( 07-Nov-2022 11:52 )

cFos Personal Net

Web server cho các người dùng gia đình và các chuyên gia

( , )
What's new in this version?( )

cFos IPv6 Link

cFos Broadband Connect

Kết nối dial-up - Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s

cfosbc-v107-build1088.exe
32 bit (x32) / 64 bit (x64)
( 15-Dec-2011 17:36 , 2.3mb )
What's new in this version?( 15-Dec-2011 17:36 )

cFos

driver ISDN dial-in

cfos-v801-build3134.exe( 26-May-2011 17:45 , 3.9mb )
cfos-x64-v801-build3134.exe( 26-May-2011 17:47 , 4.3mb )
What's new in this version?( 26-May-2011 17:47 )