cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

cFosSpeed ​​hỗ trợ các game thủ bàn phím Logitech G19, G15, G13, các mô hình G510 và tương thích để sử dụng màn hình hiển thị bàn phím chơi game, các phần mềm Logitech Gaming V7.00 hoặc cao hơn phải là chạy Sau đó, bạn có thể điều hướng đến cửa sổ trình đơn cài đặt cFosSpeed ​​và kích hoạt hỗ trợ hiển thị Logitech Bây giờ cửa sổ trạng thái cFosSpeed ​​được hiển thị trên bàn phím hiển thị thay vì máy tính để bàn Windows.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng skin này hoặc thiết kế skin cho riêng bạn.

Logitech G19 skin

Logitech G19 skin

Logitech G13/G15/G510 skin

Logitech G13/G15/G510 skin

Logitech skins trên YouTube

Phát hiện bạn phím Logitech

Cả hai cfosspeed.exe và phần mềm Logitech Gaming là tự động khởi động khi Windows khởi động. Nếu chạy cFosSpeed ​​trước khi phần mềm Logitech bàn phím có thể không được phát hiện. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng "phát hiện" tùy chọn trong menu cFosSpeed ​​cho bàn phím Logitech hoặc bạn có thể sửa đổi c:\ProgramData\cFos\cfosspeed\global.ini, phần [All] và chèn startup_delay=x trong đó x là số giây cFosSpeed ​​nên chờ đợi trước khi bắt đầu cửa sổ trạng thái.