cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Image of a stop watch

cFosSpeed Traffic Shaping hiệu quả như thế nào?

Christoph Lüders and Christian Carazo, cFos Software GmbH - ngày 26 tháng 10 năm 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Tất cả bạn cần biết về màn hình trạng thái và các Skin cFosSpeed

Các màn hình trạng thái cFosSpeed hiển thị số liệu thống kê quan trọng về kết nối Internet hiện tại của bạn. Bạn nên chọn skin hữu ích cho nhất cho bạn, e.g. như skin icon tích hợp ở thanh taskbar hoặc skin Traffic Analysis với với thống kê thời gian thực về các dạng băng thông hiện tại của bạn. Hãy sử dụng các skin khác nhau. Điều này sẽ giúp chúng tôi khi thiết kêt các skin tiếp theo.

Giao diện Liquid Crystal History

Budget used in %
Số lượng kết nối TCP/UDP/TCP+UDP (có thể chuyển đổi)
Số lượng kết nối TCP/UDP (hiển thị đồ họa)
0=một / 1=một / 2= hai đến năm / 3= nhiều hơn năm
Thời gian Ping tính theo mili giây
tx_shape_level / rx_shape_level
Chuyển đổi độ trễ thấp
= Đang mở (nếu cần) / = Luôn mở / không có dấu mũi tên = tắt
Tải về Hoạt động-Hiển thị
Lịch sử của tốc độ tải lên (tổng cộng) tỉ lệ trên %
lịch sử tỉ lệ tải xuống (cục bộ) %
Hiển thị của hoạt động tải lên
Lịch sử của tốc độ truyền tải lên (tổng cộng) trong%
Lịch sử của tốc độ truyền tải lên (Cục bộ) tính theo %
Tải về CPS tỷ lệ
Tải lên tỉ lệ CPS

Mức phân luồng

Màu sáng hơn chỉ thị Traffic Shaping hoạt động nhiều hay ít cho mỗi hướng truyền dữ liệu.

Tỉ lệ tốc độ tải tính theo %

Các đồ thị thanh ngang tải lên và tải về cho thấy việc truyền tải hiện nay là tỷ lệ tối đa cho up-/download kể từ khi cài đặt mới hoặc điều chỉnh của cFosSpeed. Giá trị truyền tải tổng số và cục bộ có liên quan đến hoạt động của cFosSpeed trong đa thành viên sử dụng. Giá trị cục bộ chỉ thị mức truyền tải cho máy tính hiện hành, cũng như giá trị tổng cộng của khối lượng truyền tải trong khuôn khổ mạng cục bộ

nền

Các nền trong suốt của cửa sổ trạng thái có thể được thay thế bằng một nền đục bằng cách áp dụng (dưới Vista và Windows 7 với quyền admin) những thay đổi sau đây trên file net.ini ở đường dẫn thư mục cài đặt cFosSpeed liquid_crystal_skin:

dòng 7: background=background.tga -> ;background=background.tga
dòng 7 8: ;background=matrix.tga -> background=matrix.tga

Các file matrix.tga (trong cùng thư mục) có thể được sửa đổi để nhu cầu của bạn bằng cách sử dụng một chương trình đồ họa thích hợp.

ẩn của sổ trạng thái

Tắt cửa sổ trạng thái

Bạn có thể tắt cửa sổ trạng thái cFosSpeed ​​bằng cách kích chuột phải vào nó và sau đó chọn tùy chọn sau đây: thiết lập cửa sổ -> <Mạng của bạn adapter>. Sau đó tắt. "auto-open/auto-hide".

Làm thế nào để tạo giao diện của riêng bạn

Giới thiệu về tạo skin của riêng bạn có thể được tìm thấy trong chúng tôi hướng dẫn thiết kế skinenglish

Cửa sổ trạng thái của cFosSpeed (Giao diện)

Giao diện Metro
Giao diện Metro
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới
Giao diện Traffic Analysis Insight
Giao diện Aquarium
Giao diện Aquarium
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới
Giao diện Aquarium Icon
Giao diện Aquarium Icon
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới


Giao diện người dùng
Bàn phím LEDs
Hỗ trợ cho bàn phím Logitech