cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Image of a stop watch

cFosSpeed Traffic Shaping hiệu quả như thế nào?

Christoph Lüders and Christian Carazo, cFos Software GmbH - ngày 26 tháng 10 năm 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Tất cả bạn cần biết về màn hình trạng thái và các Skin cFosSpeed

Các màn hình trạng thái cFosSpeed hiển thị số liệu thống kê quan trọng về kết nối Internet hiện tại của bạn. Bạn nên chọn skin hữu ích cho nhất cho bạn, e.g. như skin icon tích hợp ở thanh taskbar hoặc skin Traffic Analysis với với thống kê thời gian thực về các dạng băng thông hiện tại của bạn. Hãy sử dụng các skin khác nhau. Điều này sẽ giúp chúng tôi khi thiết kêt các skin tiếp theo.

Giao diện của Shinnher

Giao diện này được thiết kế bởi một người dùng cFosSpeed cũng là người mà đã sữa đổi giao diện Liquid Crystal.
Bạn có thể tải giao diện này tại trang chủ của chúng tôi.: Giao diện của Shinnher

Tải lên tỉ lệ CPS
Tỉ lệ tải lên tính theo %
Hiển thị của hoạt động tải lên
Tải về CPS tỷ lệ
Tỉ lệ tải xuống ở mức %
hiển thị hoạt động tải về
tx_shape_level / rx_shape_level
Thời gian Ping tính theo mili giây
Số lượng kết nối TCP/UDP (hiển thị đồ họa)
0=một / 1=một / 2= hai đến năm / 3= nhiều hơn năm
Số lượng kết nối TCP/UDP

Dùng bàn phím LEDs để hiển thị thông tin của Traffic Shaping

cFosSpeed ​​có thể sử dụng đèn LED Num Lock và Scroll Lock để hiển thị thông tin về lưu lượng truy cập Internet hiện tại Điều này đặc biệt hữu ích cho các game thủ và người sử dụng ứng dụng toàn màn hình, những người không thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái cFosSpeed. Bằng cách sử dụng bàn phím đèn LED của số liệu thống kê lưu lượng truy cập quan trọng nhất được chỉ ra: Bàn phím LEDs

ẩn của sổ trạng thái

Tắt cửa sổ trạng thái

Bạn có thể tắt cửa sổ trạng thái cFosSpeed ​​bằng cách kích chuột phải vào nó và sau đó chọn tùy chọn sau đây: thiết lập cửa sổ -> <Mạng của bạn adapter>. Sau đó tắt. "auto-open/auto-hide".

Làm thế nào để tạo giao diện của riêng bạn

Giới thiệu về tạo skin của riêng bạn có thể được tìm thấy trong chúng tôi hướng dẫn thiết kế skinenglish

Cửa sổ trạng thái của cFosSpeed (Giao diện)

Giao diện Metro
Giao diện Metro
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới
Giao diện Traffic Analysis Insight
Giao diện Aquarium
Giao diện Aquarium
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới
Giao diện Aquarium Icon
Giao diện Aquarium Icon
Tỷ lệ skin này Ngón tay cái trên Ngón tay cái dưới


Giao diện người dùng
Bàn phím LEDs