cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Các kết nối

 • Băng thông rộng: Cáp và DSL
 • Dải tần hẹp: Modem và ISDN
 • Di động (LTA, UMTS, WiMAX, HSDPA, W-CDMA, WCDMA, CDMA, CDMA2000, 3G Mobile, HSCSD)
 • Phương tiện:
  • VDSL
  • DSL, PPPoE
  • DSL, PPPoA (Vcmux và LLC)
  • DSL, PPTP
  • Cáp
  • ISDN
  • IP thông qua AAL
  • RFC1483/2684 bắt cầu

Phần phụ thêm

Định Tuyến