cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Hóa đơn đặt hàng bình thường sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày,sau khi chúng tôi nhận được sự thanh toán của bạn.
Hầu hết các lý do gây nên sự chậm trễ của sự đặt hàng là bởi vì chúng tôi không thể ấn định sự thanh toán của bạn vào hóa đơn.

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin của bạn càng tốt!

Khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn đối với hóa đơn mua hàng,chúng tôi sẽ gửi cho bạn key bản quyền ngay lập tức.

Chuyển tiền qua WebMoney Chuyển tiền qua PayPal Chuyển tiền Trả bằng thẻ tín dụng Chuyển tiền qua Moneybookers Phương thức thanh toán khác

Thông tin đặt hàng của bạn * Người ủy quyền
Tên*
eMail*
(bạn muốn chúng tôi hồi âm cho bạn đến đâu)
Ngày đặt hàng
ID Purse
Quan trọng
ID Webmoney
Paypal Mã giao dịch
Quan trọng
Mã giao dịch
eMail*
(được đưa ra khi đặt hàng)
Cách thức thanh toán
Loại tiền tệ
Mã số hóa đơn cFos
(nếu biết)
Số tham chiếu
Mã số tài khoản của bạn
Quan trọng
Ngày thực hiện giao dịch
Thông tin thêm