cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Dùng chương trình và tệp tin thực thi để Traffic Shaping thiết lập sự ưu tiên

Chúng tôi đang tìm kiếm những người dùng quan tâm đến việc sử dụng tiêu chuẩn Traffic Shaping để thiết lập ưu tiên cho các chương trình chưa được bao gồm trong danh sách sau của chúng tôi Danh sách ưu tiên dùng Traffic Shaping.

Để xác định các chương trình thực thi (*.exe) có sử dụng truyền dữ liệu, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:

  1. Kết nối trực tuyến và gởi các chương trình của bạn.
  2. Nhấp chuột phải trên cửa sổ cFosSpeed.
  3. Tại Tùy chọn/Thiết lập chuyển tới Các kết nối hiện tại.
  4. Tìm kiếm danh sách các chương trình thực thi của bạn.
    Tệp tin này bạn nên gởi đi.

Chương trình gợi ý:

Thực thi / tệp tin
(ví dụ: kazaa.exe)