Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Enable port forwarding for the Hitron CGNF-TWN


Hitron CGNF-TWN Step 1

1 Log into your router with your username and password (default IP: 192.168.0.1 - default username/password: admin/password)Hitron CGNF-TWN Steps 2-4

2 Click on "Firewall" in the main menu on the left

3 Click on "Forwarding" in the main menu on the top

4 Click on the "Add New" buttonHitron CGNF-TWN Steps 5-6

5 Select "HTTP" as "Common Application" and enter the (preferably static) IP of the computer cFos Personal Net is running on in the "IP Address" field

6 Click on the "Apply" buttonHitron CGNF-TWN Steps 7-8

7 Click on the "Apply" button

8 Log out of your router by clicking on "Logout" in the main menu on the topPort forwarding is now configured for your computer!