Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Enable port forwarding for the Orange Livebox 3.0


Orange Livebox 3.0 Step 1

1 Open your Internet Browser and go to adress 192.168.1.1Orange Livebox 3.0 Step 2

2 Enter your login data and press "Login". Default username is admin and password adminOrange Livebox 3.0 Step 3

3 Go to "Zaawansowane" ("Advanced") and "konfiguracja sieci" ("Network configuration"). Press "NAT/PAT"Orange Livebox 3.0 Steps 4-5

4 Select from "Aplikacja/Usluga" ("Application") HTTP Server and check if "Port zewnetrzny" ("External port") and "Port wewnetrzny" ("Internal port") is 80. Now select the PC cFos Personal Net is running on from the "Urzadzenie" ("Device") list

5 Press "Zapisz" ("Save")Orange Livebox 3.0 Step 6

6 Check "Wlacz" ("Enable") button in your HTTP setupPort forwarding is now configured for your computer!