Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Αυτή η σελίδα δεν είναι επαρκώς μεταφρασμένη!

Αποκτήστε μία δωρεάν άδεια (cFos, cFosSpeed ή cFosBC) βοηθώντας μας.
Περισσότερες πληροφορίες

Enable port forwarding for the Synology RT1900ac


Synology RT1900ac Step 1

1 Log into your RT1900ac using your username and passwordSynology RT1900ac Steps 2-3

2 Click on "Network Center"

3 Click on "Port Forwarding"Synology RT1900ac Step 4

4 Click on "Create"Synology RT1900ac Steps 5-6

5 Choose "HTTP" and the IP or the computer cFos Personal Net is running on from the option lists

6 Click on "Create"Synology RT1900ac Step 7

7 Save the new settings by clicking on "Save"Port forwarding is now configured for your computer!