cFosSpeed הוא מאיץ האינטרנט הרשמי למוצרים הבאים! ASUS, GIGABYTE, ASRock ו- MSI הורד עכשיו בשביל מהירות אינטרנט
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

עזור לנו עם 10 ביקורות ומעל כדי לקבל רישיון בחינם ל- cFosSpeed.
טקסטים מסוימים נוצרים על ידי תרגום מכונה. עזור לנו לשפר את הטקסטים האלה. לחץ על הכפתור כדי להתחיל במצב הסקירה.

אפשר העברת יציאה עבור Technicolor TC7200


Technicolor TC7200 Step 1

1 התחבר לממשק הנתבTechnicolor TC7200 Step 2

2 לחץ על "ADVANCED"Technicolor TC7200 Step 3

3 לחץ על "FORWARDING"Technicolor TC7200 Steps 4-5

4 הקלד טווח נמל ציבורי 80-80, כתובת IP של יעד (יש למלא אוטומטית מהנתב), טווח נמל יעד 80-80 ובפרוטוקול בחר TCP.

5 לחץ על "Save"העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאה עבור Technicolor TC7200הוראות להפעלת שילוח נמל עבור Technicolor TC7200