cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производи за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

Добијте бесплатна лиценца (cFosSpeed) за да ни помогнете со 10 или повеќе прегледи.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме овие текстови. Кликнете на копчето за да започнете со режимот на ревизија.

Овозможете го пренасочувањето на портата за центар за Вирџин Медија 3.0


Virgin Media Hub 30 Step 1

1 Пријавете се во вашата Virgin Media Hub 3.0 со вашата лозинка - освен ако не сте ја промениле, лозинката ќе биде отпечатена на налепница на дното на уредотVirgin Media Hub 30 Steps 2-4

2 Од главното мени на левото копче "Advanced settings"

3 Од проширеното мени кликнете на „Security

4 Од проширеното мени кликнете на "Port forwarding"Virgin Media Hub 30 Step 5

5 Сега кликнете на копчето "Create a new rule"Virgin Media Hub 30 Step 6

6 Поставете ја локалната IP адреса да биде оној на компјутерот што работи cFos Personal Net
Поставете "Local start port" на 80
Поставете "Local end port" на 80
Поставете "External start port" на 80
Поставете "External end port" на 80
Поставете "Protocol" на TCP
Поставете "Enabled" на On
Кликнете на копчето "Add rule" од долниот десен аголVirgin Media Hub 30 Step 7

7 Осигурете се дека новото правило има крлеж во колоната "Enabled", а потоа кликнете на копчето "Apply changes"Virgin Media Hub 30 Step 8

8 Одјавете се од вашиот центар за Вирџин Медија 3.0Пренасочувањето на пристаништето сега е конфигурирано за вашиот компјутер!

Овозможете го пренасочувањето на портата за центар за Вирџин Медија 3.0Упатства за активирање на пристаништето за пристаниште за центар за Вирџин Медија 3.0