cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Podstawowa konfiguracja

Najbardziej podstawowa konfiguracja polega na zainstalowaniu cFos PNet i skopiowanie dokumentów które chcesz opublikować do katalogu o nazwie "pub" w katalogu instalacyjnym cFos PNet. In the standard configuration the Javascript makedir.jss produces a nice output of the pub folder for your users.

Możesz zmienić lokalizację katalogu publicznego i prywatmego ustawiając klucze "public_dir=" i "private_dir=" w cfospnet.ini, sekcja [param] na swój preferowany folder (wymagana pełna ścieżka). cfospnet.ini jest umieszczony w katalogu c:\programdata\cFos\cfospnet.

Domyślnie cFos PNet używa portu 80 dla dostępu do usług HTTP, ale można zmienić port ustawiając klucz "server_port" w sekcji [param] pliku cfospnet.ini.
Także domyślnie, cFos PNet używa IPv4 jak i IPv6. Jeśli chcesz ograniczyć jego połączenia do IPv4 lub IPv6 można ustawić klucz "ipv4_allowed" lub "ipv6_allowed" na "0" w tej samej sekcji [param] pliku cfospnet.ini.

Jeśli chcesz wysyłać wiadomość używając JavaScript, musisz również ustawić poniższe klucze w sekcji [param]:

I to wszystko. Aby zezwolić innym na dostęp do twojego serwera WWW, może być potrzebne skonfigurowanie przekierowania portu w ruterze jeśli jesteś za NAT-em. Także: Jeśli posiadasz zmienny adres IP możesz skorzystać z usługi dynamicznego DNS, takiego jak DynDNS (www.dyndns.org). Dostarczyliśmy skrypt do rejestracji DynDNS podczas startu cFos PNet i wyrejestrowania podczas zatrzymania. Aby go użyć uruchom dyndns.htm w swoim folderze pub aby podać cFos PNet twoje parametry DynDNS. Następnie aktywuj dyndns.jss jako skrypt startowy i końcowy w cfospnet.ini poprzez usunięcie ";" w odpowiedniej sekcji w odpowiedniej linijce "on_start" i "on_stop" w sekcji [scripts].

Użyj Kodowania haseł w locie rozpoczynając twoje hasła od dodatkowego znaku "!" . Kiedy cFos PNet lub skrypty napotkają hasło z "!", zostanie ono automatycznie zaszyfrowane, więc na twoim komputerze nie będzie żadnych plików przechowujących hasła w postaci czystego tekstu. Miej na uwadze, że to nie zapewnia wysokiego bezpieczeństwa, ponieważ cFos PNet musi znać metodę deszyfracji dlatego atakujący może wydobyć hasło. Jednakże szyfrowanie jest przeprowadzone z użyciem losowej wartości, wybieranej przez cFos PNet jednorazowo dla każdej instalacji i przechowywanej w pliku master_pwd.ini w katalogu instalacyjnym.
Dlatego nie pozwól innym na oglądanie tego pliku! Używając prawie unikalnej losowej wartości do szyfrowania haseł, jest bardzo mało prawdopodobne, że ten kto znajdzie zaszyfrowane hasła będzie je w stanie rozszyfrować (chyba, że on/ona posada także plik master_pwd.ini).
Wartość master_pwd jest także przechowywana w rejestrze aby przetrwać całkowite odinstalowanie. Dodatkowo, jeśli chcesz użyć tej samej wartości master_pwd dla nowych instalacji, możesz skopiować/zachować plik master_pwd.ini i (przed rozpoczęciem nowej instalacji) umieścić go w tym samym katalogu co plik setup.exe programu cFos PNet.

cFos PNet jako usługa systemowa

Jeśli ręcznie wystartujesz cfospnet.exe, uruchamia się jako zwykły proces Win32 użytkownika na twoim koncie użytkownika. Kiedy się wylogujesz, Windows zatrzyma go tak jak wszystkie inne programy które uruchomiłeś.
Możesz także używać cFos PNet jako usługa systemowa. Wtedy uruchomi się razem z Windowsem niezależnie od zalogowanych użytkowników. Użyj

"cfospnet.exe -start_service" aby zarejestrować cFos PNet jako usługę systemową i ją uruchomić.
"cfospnet.exe -stop_service" aby zatrzymać usługę cFos PNet ją wyrejestrować.

Konfiguracja użytkownika

cFos PNet zawiera domyślną konfigurację użytkownika. Instalator tworzy katalog /users/admin w katalogu pub podczas instalacji. Nowi użytkownicy otrzymują plik konfiguracyjny profile.txt w odpowiednim dla nich pliku użytkownika /users/. Otrzymują także katalog /private/.
Więc jeśli chcesz współdzielić plik tylko z wybranym użytkownikiem, skopiuj go do jego katalogu /private/zamiast do katalogu pub. Konfiguracja .htaccess zezwoli następnie na dostęp do pliku tylko kiedy użytkownik poda swoją nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik może także wysyłać do tego katalogu (po wprowadzeniu poprawnego hasła). Możesz tworzyć i usuwać użytkowników oraz ustawiać ich hasła, używając /users/index.htm jako użytkownik "admin".

Dokumentacja cFos Personal Net