» สัญญาอนุญาต
หน้านี้แปลภาษาได้ไม่ดีเพียงพอ!
รับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (license) ฟรี (cFos, cFosSpeed หรือ cFosBC) สำหรับการช่วยเหลือเรา.
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cfos.de/en/broadband-connect/license.txt
ขับเคลื่อนโดย cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty