cFosSpeed е официалният интернет ускорител за игрални продукти ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
Ново! От създателите на cFosSpeed: cFos EVSE

Get a free license (cFosSpeed) for helping us with 10 or more reviews.
Някои текстове се генерират чрез машинен превод. Помогнете ни да подобрим тези текстове. Щракнете върху бутона, за да започнете режим на ревизия.


Благодаря, че използвахте нашето Ръководство за подобряване на скоростта!

Вашето сътрудничество ще ни помогне да подобрим cFosSpeed​​.

Може ли Ръководството за подобряване на скоростта да Ви помогне?

Да
Не

Няма ping-ове

cFosSpeed не може да получи достатъчно отговори за да измери времето за ping. Моля уверете се, че мрежовото ви оборудване (защитна стена, рутер и т.н.) позволяват ping, вижте no-ping.htm.


Добре дошли в Ръководство за подобряване на скоростта v1.0 beta

Това ръковоство може да Ви помогне за получаване на максимална скорост от Вашата връзка или да решите проблеми със скоростта, ping-а или връзките.

Моля изберете

Всичко работи добре
Аз имам проблем със скоростта, ping-а или връзките

Има ли трафик от друга машина по Вашата мрежа?

Ако имате няколко компютъра с инсталиран cFosSpeed, можете да видите другите компютри като използвате конзолата на cFosSpeed.
spd ts

Уверете се, че всички компютри в мрежата Ви имат инсталиран cFosSpeed. При тестове на скоростта се уверете, че само този компютър изпраща и приема данни.

Имате ли контрол върху използването на мрежата за тези тестове?

Да
Не
Моля уверете се, че имате контрол над Вашата мрежа. В противен случай, скоростта и/или оптимизацията на ping-а може да бъде повлияно от други компютри в мрежата.

Оптимално калибриране на cFosSpeed

(1/4) Изберете "Traffic Shaping -> Калибриране на линията"
calibrate line
После изчакайте 2-3 минути, докато в мониторинговия прозорец се отрази липсата или наличието на минимален трафик.
no traffic
(2/4) Сега сваляйте с максимална скорост за поне 20 секунди.

Следва качване с максимална скорост за 1-2 минути. Повторете качването 2-3 пъти.

(4/4)
Adapter Info -> port0 -> calibration
Съвет: За сваляне и качване можете да използвате и нашата страница за Тест на скоростта. Моля да игнорирате стойностите за сваляне и качване преди да cFosSpeed да бъде калибриран.

След калибрирането, моля стартирайте отново Теста на скоростта.

Може ли да се калибрира cFosSpeed ​​до 98% или повече?

Да
Не
За да се работи калибрирането на линията, cFosSpeed трябва да получава ping-ове. Моля проверете дали "Pongs Received" в "Информацията за адаптера" е поне 50%.
port0 pongs
Ако е под 50%, моля погледнете в страницата ни за отстраняване на неизправности no-ping.htm , а можете и да се свържете с нас по email като попълните формуляра по-долу.
Свържете се с нас

Скоростта е твърде ниска

Когато инсталирате cFosSpeed за първи път, той променя размера на Вашия TCP прозорец. За да даде отражение тази промяна е необходимо да рестартирате компютъра си.

Рестартирахте ли машината си?

Да
Не
Traffic Shaping може да Ви коства 1-2% от скоростта. Това е необходима последица от регулирането на скоростта за Traffic Shaping.

Проверете, ако скоростта е ниска и при деинсталиран cFosSpeed.

Още ли е ниска?

Да
Не
Тогава, това не проблем на cFosSpeed. В повечето случаи, сървърът към който сте свързани може да има проблеми със скоростта.

Проверете, ако скоростта е ниска и при деактивиран Traffic Shaping.
disable traffic shaping

Още ли е ниска?

Да
Не
Мрежовия драйвер на cFosSpeed може да е причината за този проблем. Вашия компютър достатчно бърз ли е за Вашата връзка? В противен случай бихме желали да знаем за проблема.

Моля изпратете ни email, за да имаме по-близък поглед над проблема ви
Свържете се с нас
Проверете настройките на режима на ниска латентност (Low Latency Mode)
Low Latency mode

Активиран ли е режима на ниска латентност (Low Latency Mode)?

Да
Не
Опитайтее се да го изключите от конзолата на cFosSpeed:
spd gset latency 2 -save

Ако това помогне, моля да ни информирате да конфигурацията на мрежата Ви
Свържете се с нас
Направете два теста на скоростта: сваляне и качване. Всеки за по 2-3 минути.

Получавате ли максималната договорена скорост на Вашата връзка?

Да
Не
cFosSpeed не може да увеличи скоростта на Вашата връзка над договорената с доставчика. Не може да направи 11Mbit/s при 10Mbit/s връзка.
cFosSpeed може да подобри връзката Ви с Интернет когато имате няколко връзки по едно и също време, като да изпращате дълъг email и да сърфирате в Интернет, или да предоставяте файлове и да сърфирате едновременно.

Работи ли за Вас приоритизирането на cFosSpeed?

Да
Не
(1/6) cFosSpeed се опитва да поддържа Вашия ping нисък. cFosSpeed Traffic Shaping трябва да довете до максимум честотната лента (особено при едновременни връзки) докато има минимален ping-а (на практика ping-а трябва да бъде такъв, какъвто е когато не трансферирате никакви данни). Възможоно е да се постигне компромис между ping-а и скоростта на трансфер. Ако можете да прежалите по-дълъг ping, опитайте това в конзолата на cFosSpeed:

За висока скорост на качване:
spd set tx_delay
tx_delay = 10000

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set tx_width
tx_width = 1000

C:\Program Files\cFosSpeed>

Запишете двете стойности.

(2/6) Сега удвоете всяка една от тях и опитайте следното:
spd set tx_delay 20000
tx_delay = 20000

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set tx_width 2000
tx_width = 2000

C:\Program Files\cFosSpeed>

(3/6) Ако това не помогно възстановете старите стойности.
spd set tx_delay 10000
tx_delay = 10000

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set tx_width 1000
tx_width = 1000

C:\Program Files\cFosSpeed>

(4/6)
За по-висока скорост на сваляне:

spd set rx_delay
rx_delay = 20000

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set rx_width
rx_width = 1970

C:\Program Files\cFosSpeed>

Запишете двете стойности.

(5/6) Сега удвоете всяка една от тях и опитайте следното:
spd set rx_delay 40000
rx_delay = 40000

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set rx_width 3940
rx_width = 3940

C:\Program Files\cFosSpeed>

(6/6) Ако това не помогно възстановете старите стойности.
spd set rx_delay 20000
rx_delay = 20000

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set rx_width 1970
rx_width = 1970

C:\Program Files\cFosSpeed>

Това помогна ли?

Да
Не
Има редки случаи, когато cFosSpeed RX shaping редуцира скоростта на сваляне.
За да решите този проблем, опитайте следното в конзолата на cFosSpeed:
spd gset rx_shape 0 -save


Има редки случаи, когато загубата на пакети обърква Traffic Shaping.
За да решите този проблем, опитайте следното в конзолата на cFosSpeed:

spd gset avoid_loss 0 -save

Това помогна ли?

Да
Не
(1/2) Понякога измерената скорост варира във времето, защото има екстремален (краен) размер на връзките и много UDP-трафик. Това може да се случи понякога с BitTorrent. Калибрирането работи добре, но след малко връзката става по-бавна и по-бавна.

Само в такива случаи можете да зададете скоростта до фиксираната:
Вземете текущите стойности като използвате конзолата на cFosSpeed:
spd set maxtxacked
maxtxacked = 537274

C:\Program Files\cFosSpeed>
spd set maxtxraw
maxtxraw = 537916

C:\Program Files\cFosSpeed>

(2/2) Сега избирите стойност между тези две чесла и вземете 90% до 98% от нея (510715 в този пример).
Задайте я с
spd set fixed 1; set txspeed 510715
fixed = 1
txspeed = 510715

C:\Program Files\cFosSpeed>

Ако pings-а е твърде дълъг, можете да редуцирате тази скорост със стъпка от 1%.

Ping-овете са твърде дълги

Активиран ли е режима на ниска латентност (Low Latency Mode)?
Low Latency mode

Активиран ли е режима на ниска латентност (Low Latency Mode)?

Да
Не
Опитайте да го включите:
spd gset latency 1 -save

(1/2) Може би дългият ping е причинен от сървъра на другия край на връзката. Това често се случва с игровите сървъри. cFosSpeed ​​не може да намали ping-а под минимума, който се определя от вашата връзка / ISP. Всеки път, когато се използват няколко връзки едновременно cFosSpeed ​​може да се намали ping-а и да приоритизира трафика, така че да можете да получите ping близо до минимума, докато все още се използва почти цялата налична честотна лента. Това позволява, например, качване / сваляне през VoIP-повиквания или онлайн игри.
Деинсталиране или деактивиране на Traffic Shaping
disable traffic shaping
(2/2) Свалете hrping и - без друг трафик по Вашата връзка - опитайте двете
hrping www.cfos.de
hrping -u www.cfos.de

Ping-а още ли е дълъг?

Да
Не
Съвет: За DSL връзки използвайте fastpath. WLAN по принцип са с дълго ping-време като кабелните мрежи. Мобилният интернет може също да даде забавяне поради лоши тасферни условия и/или претоварване на точката за достъп.

Има ли друг компютър във Вашата мрежа, който да изпраща/приема данни?

Времето за ping добро ли е, когато този компютър не ииползва Интернет?

Да
Не
Можете да ограничите трансферната скорост на този компютър. Инсталирайте cFosSpeed на него и акотова не помогне, ограничете скоростта му за качване:
spd set tx_limit [value]

Може би има нещо сгрешено с приоритизацията?
Моля отворете "текущи връзки" и проверете дали всяка връзка има широчина на честотната лента, която трябва да има.
current connections
current connections list

Всичко наред ли е с приоритизацията?

Да
Не
Моля променете настройките "Приспособяване към промените в ping-а (Ping Jitter)" в "Опции -> Настройки -> Предпочитания"
options > settings
ping jitter

Ping-а по-добре ли е сега?

Да
Не
Някое оборудване се намесва в TCP-трансмисиите. Например, някои дравери за Atheros WLAN адаптери могат да причинят дълъг ping при сваляне. Моля да инсталирате актуалните мрежови драйвери. За тестване, използвайте друг мрежови адаптер и вижте дали pings-а ще бъде още дълъг при сваляне.

Нови драйвери / друга мрежова карта помагат ли?

Да
Не
Вашият cFosSpeed за фиксирани скорости ли е настроен? За да проверите това, напишете следното в конзолата на cFosSpeed:
spd set fixed
fixed = 0

C:\Program Files\cFosSpeed>

Трябва да бъде 0, с изключение на радки случаи на много BitTorrent връзки и висок UDP трафик.

Ако калибровъчната линия на cFosSpeed остава стабилна, трябва да го установите на 0:
spd set fixed 0

или използвайте малки стойности за фиксирана скорост (опитайте да намалите скоростта чрез стъпки от по 1%).

Приоритизация

(1/2) Приоритизацията може да работи само ако не всички данни са приоритетне. Работи най-добре ако малка част от трафика е с висок приоритет, а останалият е с нормален. cFosSpeed изпраща всички пакети колкото е възможно по-бързо. Но (само) когато има трафик с различни приоритети, тези с по-висок приоритет се изпращат първи. Това, дали схемата за приоритизацията работи, може да се провери:
Изчистете текущата статистика
spd cstat -clear

Транферирайте данни за известно време

(2/2) Разгледайте новосъздадената статистика
spd cstat
tx shaping is active; txspeed = 10000, max_queue_size = 3,910,065

class highest -prio 100 -weight 400
  sent            8,433 ( 20%) packets        236,124 (  6%) bytes

class higher -prio 90 -speed 40%,0 -weight 400
  sent           22,285 ( 53%) packets        903,940 ( 25%) bytes

class high -prio 80 -speed 40%,0 -weight 400
  sent            8,443 ( 20%) packets      2,242,980 ( 62%) bytes

class default -weight 100
  sent            1,321 (  3%) packets         62,095 (  1%) bytes

class low -prio 0 -speed 25%,-10 -weight 25
  sent            1,096 (  2%) packets        132,167 (  3%) bytes

class lowest -prio 0 -speed 25%,-30 -weight 6
  sent                0 (  0%) packets              0 (  0%) bytes

class drop
  dropped             0        packets              0        bytes

queue overflow      234        packets        179,160        bytes

C:\Program Files\cFosSpeed>

Трафикът във всички класове над "по подразбиране" трябва да бъде не повече от 20%-40%.

Повече ли е от 20%-40%?

Да
Не
(1/2) Вижте кои връзки консумират трафик. Трансферирайте данни за известно време и вижте текущите връзки
current connections
current connections list
(2/2) Протоколът или програмата, която искате да определите с приоритет, е настроен на "високо" или "по-високо", а всичко останало на "нормално" или по-ниско? Ако не, отворете протокола за приоритет на протокола или диалога на програмата (под „Опции > Настройки“) и коригирайте настройките. Можете също да добавите програма, ако тя липсва.
options -> settings
prioritize programs

Това помогна ли?

Да
Не

Проблеми с връзката

Моля проверете, дали "Автоматичната MSS (MTU) оптимизация" е активна:
automatic MSS (MTU) optimization
Някои сървъри разчитат на максимум MSS/MTU, така че можете да опитате да я деактивирате.

Проверете също дали "Net Talk" е активиран. Можете да опитате да го изключите, ако това помага.
check net talk

Хитрини. Как да извлечем максимумът от нашата връзка

(1/5) Моля проверете, дали cFosSpeed е калибриран
options -> settings
Is cFosSpeed calibrated?

(2/5) Моля изберете medium за тип на Вашата връзка
set medium to connection type

(3/5) Активирайте "Приспособяване към промените в Ping-а (Ping Jitter)"
activate ping jitter

(4/5) Активирайте "Избягване загуба на пакети"
activate packet loss avoidance

(5/5) Можете също да опитате "Автоматична MSS (MTU) оптимизация".
automatic MSS (MTU) optimization
В много случаи, по-ниски MSS/MTU печелят няколко % трасферна скорост. Но някои сървъри разчитат на максимум MSS/MTU, така че изключете "Автоматична MSS (MTU) оптимизация" ако имате проблеми

Как да проверите дали можете да се възползвате от Traffic Shaping на cFosSpeed

cFosSpeed не може да увеличи скоростта на Вашата Интернет - връзка над договорената скорост. Не може също да редуцира ping-а под минималния за Вашата Интернет-връзка. Така, че Вие можете само да измерите ползите от Traffic Shaping при активен обмен на данни, който използва свободна честотна лента.
  1. Качвайте на пълна скорост в продължение на 1-2 минути
  2. Сваляйте на пълна скорост в продължение на 1-2 минути
  3. Комбинирайте сваляне и качване на пълна скорост
При всичките сценарии, използвайте hrping in the конзолата на cFosSpeed за да измервате ping-а.
hrping -t -u www.cfos.de


Сега опитайте трите сценария с и без Traffic Shaping
disable traffic shaping
При всички сценарии трябва да имате по-кратък ping, когато Traffic Shaping е активен. При сценарий 3 можете да получите по-висока скорост на сваляне. Скоростта на качване може да бъде леко намалена, защото cFosSpeed се нуждае от честотната лента за качване да изпраща ACKs за достатъчно бързо сваляне.

Съвети как можете да решите проблеми със скоростта с cFos Traffic Shaping.