cFosSpeed вече е в нови ръце. Atlas Tech Solutions вече притежава, разработва и продава нови версии на
Ново! От създателите на cFosSpeed: cFos EVSE

Агенти на cFos

Агенти на cFos

Стереотипния

cFos Software GmbH, Bonn (Германия) разработва комуникационен софтуер и мрежови драйвери за режим на ядро за Windows от 1993 г. Нашите продукти включват cFosSpeed, усъвършенстваният софтуер за оформяне на трафик за широколентов интернет, cFos Personal Net, личен уеб и облачен сървър, cFos IPv6 Link, IPv6 dial-up драйвери & софтуерен рутер и cFos / cFos Broadband Connect, високоефективни DSL и ISDN dial-up драйвери.

Контакт / Поддръжка

За заявка за поддръжка или за да се свържете с нас, моля използвайте нашата форма за контакт.

Правна информация

Информация съгласно TDG (германски Закон за телевизионните услуги):

Доставчикът на услуги, отговорен за www.cfos.de и www.cfosspeed.de, е cFos Software GmbH, представляван от собствениците-мениджъри Кристоф Людерс и Мартин Винклер, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Телефон: +49 2287669826, вписване в търговския регистър: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No .: DE813105998, електронна поща: ,

cFos® е регистрирана търговска марка.

Политика за поверителност

1. Поверителност с един поглед

Главна информация

Следните бележки предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация по темата за защита на данните може да бъде намерена в нашата декларация за защита на данните, изброена под този текст.

Събиране на данни на този уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в секцията „Известие на отговорния орган“ в тази декларация за защита на данните.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги съобщите. Това може да бъде z. Б. да бъдат данни, които въвеждате във формата за контакт.

Други данни се събират автоматично или с ваше съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на преглед на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът се предоставя без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни по всяко време. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще. Освен това имате право при определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси по темата за защита на данните.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посетите този уебсайт, вашето поведение при сърфиране може да бъде оценено статистически. Това се прави основно с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ може да бъде намерена в следната декларация за защита на данните.

2. Обща информация и задължителна информация

поверителност

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Ако използвате този уебсайт, ще се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Той също така обяснява как и с каква цел се случва това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни в Интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Германия

Телефон: 0228-7669826
Имейл: helpcfos@cfos.de
Уебсайт: www.cfos.de

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други взема решения относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

продължителност на съхранение

Освен ако в тази декларация за защита на данните не е посочен конкретен период за съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработка на данни престане да се прилага. Ако подадете законно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на вашите лични данни (напр. периоди на запазване от данъчно или търговско законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини отпаднат.

Обща информация относно правното основание за обработка на данни на този уебсайт

Ако сте се съгласили с обработването на данни, ние ще обработваме вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква a GDPR или член 9, параграф 2, буква a GDPR, ако се обработват специални категории данни съгласно член 9, параграф 1 от GDPR. Ако сте дали съгласието си за съхранение на бисквитки или достъп до информация на вашето крайно устройство (напр. чрез пръстови отпечатъци на устройството), обработката на данни също се основава на раздел 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време. Ако вашите данни са необходими за изпълнение на договора или за изпълнение на преддоговорни мерки, ние обработваме вашите данни въз основа на член 6 (1) (b) GDPR. Освен това, ние обработваме вашите данни, ако от тях се изисква да изпълнят законово задължение въз основа на член 6 (1) (c) GDPR. Обработката на данни може да се осъществи и въз основа на наш легитимен интерес в съответствие с чл. 6 ал. 1 лит. f GDPR. Следващите параграфи от тази декларация за защита на данните предоставят информация относно съответните правни основания във всеки отделен случай.

Забележка относно трансфера на данни към САЩ и други трети страни

Освен всичко друго, ние използваме инструменти от компании, базирани в САЩ или други трети страни, които не са защитени съгласно закона за защита на данните. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в тези трети държави и да бъдат обработени там. Бихме искали да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това на ЕС. Например американските компании са задължени да предоставят лични данни на органите за сигурност, без вие като заинтересовано лице да можете да предприемете правни действия срещу това. Следователно не може да се изключи, че властите на САЩ (напр. тайните служби) ще обработват, оценяват и постоянно съхраняват вашите данни на сървъри в САЩ за целите на наблюдение. Ние нямаме влияние върху тези обработващи дейности.

Оттегляне на Вашето съгласие за обработка на данни

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали по всяко време. Законността на обработването на данни, извършено до оттеглянето, остава незасегнато от отмяната.

Право на възражение срещу събиране на данни в специални случаи и директна реклама (чл. 21 GDPR)

АКО ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 ЛИТ. E ИЛИ F GDPR, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПО ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИРАЩИ ОТ КОНКРЕТНАТА ВАША СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ВАЖИ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ВЪРХУ КОЙТО СЕ СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТВАНЕТО, МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ. АКО ВЪЗРАЖИТЕ, НИЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБВАМЕ ВАШИТЕ ЗАСЕДВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ, освен ако НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ ИЗчерпателни ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО, КОИТО ОТМЕНЯТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ЗА ОБРАЩАВАНЕ 1) GDPR).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДО МЕСТА, СВЪРЗАНА С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДИРЕКТНИ РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 (2) GDPR).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на GDPR засегнатите имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по обичайното им местопребиваване, мястото на работа или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данни

Имате право данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://" и по символа за заключване в реда на вашия браузър.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, изтриване и корекция

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право на коригиране или изтриване на тези данни по всяко време . Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси относно личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за това. Правото на ограничаване на обработването съществува в следните случаи:

  • Ако оспорите точността на съхраняваните от нас лични данни, обикновено се нуждаем от време, за да проверим това. По време на проверката имате право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни.
  • Ако обработването на личните Ви данни се/се случва неправомерно, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате правни искове, имате право да поискате обработката на вашите лични данни да бъде ограничена, вместо да бъдат изтрити.
  • Ако сте подали възражение по чл. 21 (1) GDPR, вашите и нашите интереси трябва да бъдат претеглени. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Ако сте ограничили обработването на личните си данни, тези данни - освен за тяхното съхранение - могат да се използват само с ваше съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини на се обработват важни обществени интереси на Европейския съюз или държава-членка.

Възражение срещу промоционални имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на данни за контакт, публикувани като част от задължението за отпечатване за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на сайта изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на изпращане на непоискана реклама, като спам имейли.

3. Събиране на данни на този уебсайт

бисквитки

Нашият уебсайт използва така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове и не причиняват никакви щети на крайното ви устройство. Те се съхраняват на вашето крайно устройство или временно за продължителността на сесията (сесийни бисквитки), или постоянно (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично след вашето посещение. Постоянните бисквитки остават съхранявани на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете сами или докато не бъдат изтрити автоматично от вашия уеб браузър.

В някои случаи бисквитките от компании на трети страни могат също да се съхраняват на вашето крайно устройство, когато влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Те позволяват на нас или на вас да използваме определени услуги на трета страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много бисквитки са технически необходими, тъй като определени функции на уебсайта не биха работили без тях (напр. функцията за пазарска количка или показване на видеоклипове). Други бисквитки се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклама.

Бисквитки, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация, за предоставяне на определени функции, които искате (напр. за функцията на пазарската количка) или за оптимизиране на уебсайта (напр. бисквитки за измерване на уеб аудиторията) (необходими бисквитки). съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) GDPR, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на необходимите бисквитки за технически безгрешно и оптимизирано предоставяне на услугите му. Ако е поискано съгласие за съхранение на бисквитки и съпоставими технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на това съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG); съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитки и да разрешите бисквитки само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато браузърът е затворен. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Ако бисквитките се използват от компании трети страни или за целите на анализа, ние ще ви информираме за това отделно в тази декларация за защита на данните и, ако е необходимо, ще поискаме вашето съгласие.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип браузър и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • Препращащ URL адрес
  • Име на хоста на достъпния компютър
  • Време на заявка от сървъра
  • IP адрес

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се събират въз основа на член 6 (1) (f) GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от технически безгрешно представяне и оптимизиране на неговия уебсайт - лог файловете на сървъра трябва да бъдат записани за тази цел.

форма за контакти

Ако ни изпратите запитвания чрез формата за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени от нас за целите на обработката на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват въз основа на член 6 (1) (b) GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес от ефективното обработване на запитвания, адресирани до нас (чл. 6, параграф 1, буква f GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a GDPR) ако това е запитано.

Данните, които въвеждате във формата за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (напр. след като вашата заявка бъде обработена). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на задържане – остават незасегнати.

Запитване по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват въз основа на член 6 (1) (b) GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес от ефективното обработване на запитвания, адресирани до нас (чл. 6, параграф 1, буква f GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a GDPR) ако това е запитано.

Данните, които сте ни изпратили чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате изтриване, не оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (напр. след като заявката ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби – по-специално законовите срокове на съхранение – остават незасегнати.

4. Социални медии

Плъгини за социални медии с Shariff

На този уебсайт се използват плъгини за социални медии (напр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Обикновено можете да разпознаете плъгините по съответните лога на социалните медии. За да осигурим защита на данните на този уебсайт, ние използваме тези плъгини само заедно с така нареченото решение „Shariff“. Това приложение не позволява на интегрираните в този уебсайт плъгини да прехвърлят данни към съответния доставчик, когато за първи път влезете в сайта.

Директна връзка със сървъра на доставчика се установява (съгласие) само когато активирате съответния плъгин, като щракнете върху съответния бутон. Веднага след като активирате приставката, съответният доставчик получава информацията, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако сте влезли в съответния акаунт в социалните медии (напр. Facebook) по едно и също време, съответният доставчик може да назначи посещението на този уебсайт към вашия потребителски акаунт.

Активирането на приставката представлява съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 лит. a GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще.

5. Бюлетини

данни за бюлетин

Ако искате да получавате бюлетина, предлаган на уебсайта, се нуждаем от имейл адрес от вас, както и информация, която ни позволява да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес и че сте съгласни да получавате бюлетин . Допълнителни данни не се събират или се събират само на доброволни начала. Ние използваме тези данни изключително за изпращане на исканата информация и не я предаваме на трети страни.

Обработката на данните, въведени във формуляра за регистрация на бюлетин, се извършва изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на данните, имейл адреса и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката „отписване“ в бюлетина. Законността на операциите по обработка на данни, които вече са извършени, остава незасегната от отмяната.

Данните, които сте съхранили при нас за целите на абонирането за бюлетина, ще бъдат съхранявани от нас или доставчика на услугата за бюлетин, докато не се отпишете от бюлетина и не бъдат изтрити от списъка за разпространение на бюлетина, след като се отпишете от бюлетина или след като той вече не служи всякаква цел. Запазваме си правото да изтриваме или блокираме имейл адреси от нашия списък за разпространение на бюлетини по наша собствена преценка в рамките на нашия законен интерес в съответствие с чл. 6 ал. 1 лит. f GDPR.

Данните, съхранявани от нас за други цели, остават незасегнати.

След като бъдете премахнати от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес може да бъде съхранен от нас или доставчика на услугата за бюлетин в черен списък, ако това е необходимо за предотвратяване на бъдещи изпращания. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това служи както на вашия интерес, така и на нашия интерес за спазване на законовите изисквания при изпращане на бюлетини (законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е GDPR). Съхранението в черния списък не е ограничено във времето. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашите законни интереси.

6. Плъгини и инструменти

YouTube

Този уебсайт включва видеоклипове от уебсайта на YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Ако посетите някой от нашите уебсайтове, в който е интегриран YouTube, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. Сървърът на YouTube получава информация кои от нашите страници сте посетили.

Освен това YouTube може да съхранява различни бисквитки на вашето крайно устройство или да използва сравними технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройството). По този начин YouTube може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация се използва, наред с други неща, за събиране на видео статистически данни, за подобряване на удобството за потребителя и за предотвратяване на опити за измама.

Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, вие позволявате на YouTube да присвоява поведението ви при сърфиране директно към личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

YouTube се използва в интерес на атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква f GDPR. Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква a GDPR и член 25, параграф 1 TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в устройството на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Обработката на потребителски данни За повече информация вижте политиката за поверителност на YouTube на адрес: https://policy.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

Ние използваме „Google reCAPTCHA“ (наричана по-долу „reCAPTCHA“) на този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Целта на reCAPTCHA е да провери дали въвеждането на данни на този уебсайт (напр. във форма за контакт) се извършва от човек или от автоматизирана програма. За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично веднага щом посетителят на уебсайта влезе в него. За анализа reCAPTCHA оценява различна информация (напр. IP адрес, колко време посетителят на уебсайта прекарва на уебсайта или движения на мишката, направени от потребителя). Данните, събрани по време на анализа, се препращат към Google.

Анализите на reCAPTCHA работят изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са информирани, че се извършва анализ.

Съхранението и анализът на данните става на основание чл. 6 ал. 1 лит. f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да защитава своите уеб предложения от злоупотребяващо автоматично шпиониране и от СПАМ. Ако е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 лит. a DSGVO и § 25, параграф B. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA може да бъде намерена в разпоредбите на Google за защита на данните и условията за използване на Google на следните връзки: https://policy.google.com/privacy?hl=de и https://policy.google.com/термини?hl=de.

Google AdSense

Ние използваме "Google AdSense" на този уебсайт. Google AdSense е онлайн услуга, която позволява поставянето на реклами на сайтове на трети страни. Google AdSense се основава на алгоритъм, който избира рекламите, показвани на сайтове на трети страни, които съответстват на съдържанието на съответния сайт на трети страни. Google AdSense позволява насочване по интереси на интернет потребителя, което се реализира чрез генериране на индивидуални потребителски профили.

Доставчикът на компонента Google AdSense е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Целта на компонента Google AdSense е интегрирането на реклами в нашия уебсайт. Google AdSense поставя бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Какво представляват бисквитките вече беше обяснено по-горе. Чрез задаване на бисквитката Alphabet Inc. получава възможност да анализира използването на нашия уебсайт. Всеки път, когато се извика една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и в която е интегриран компонент на Google AdSense, интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния компонент на Google AdSense за предаване на данни на Alphabet Inc. с цел онлайн реклама и уреждане на комисионни. Като част от този технически процес, Alphabet Inc. получава знания за лични данни, като IP адреса на съответното лице, който Alphabet Inc. използва, наред с други неща, за да проследи произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да даде възможност за извлечения от комисионни .

Заинтересованото лице може да предотврати задаването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше описано по-горе, по всяко време чрез съответна настройка в използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитки. Подобна настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Alphabet Inc. да зададе бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, която вече е зададена от Alphabet Inc., може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Google AdSense също използва така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в уебсайтове, за да позволи запис на регистрационни файлове и анализ на регистрационни файлове, което позволява извършването на статистическа оценка. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, Alphabet Inc. може да види дали и кога даден уебсайт е бил отворен от субект на данни и кои връзки са били щракнати от субектите на данни. Проследяващите пиксели се използват, наред с други неща, за оценка на потока от посетители към уебсайт.

Личните данни и информация, които също включват IP адреса и са необходими за събирането и таксуването на показваните реклами, се предават на Alphabet Inc. в Съединените американски щати чрез Google AdSense. Тези лични данни се съхраняват и обработват в Съединените американски щати. Alphabet Inc. може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Google AdSense е обяснено по-подробно под тази връзка https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (с функция за анонимизиране)

Ние използваме „Google Analytics (с функция за анонимизиране)“ на този уебсайт. Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът е събиране, събиране и оценка на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за уеб анализ събира, наред с други неща, данни за уебсайта, от който дадено лице е дошло до уебсайт (т.нар. препращащ), кои подстраници на уебсайта са били достъпни или колко често и за колко време е била разглеждана подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайт и за анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Доставчикът на компонента Google Analytics е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Използваме допълнението "_gat._anonymizeIp" за уеб анализ чрез Google Analytics. С това допълнение IP адресът на интернет връзката на съответното лице се съкращава и анонимизира от Google, ако нашият уебсайт е достъпен от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента Google Analytics е да анализира потоците от посетители на нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация, наред с други неща, за да оцени използването на нашия уебсайт, да състави онлайн отчети за нас, които показват дейностите на нашия уебсайт, и да предостави други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Analytics поставя бисквитка в системата за информационни технологии на субекта на данните. Какво представляват бисквитките вече беше обяснено по-горе. Като зададе бисквитката, Google може да анализира използването на нашия уебсайт. Всеки път, когато се извика една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и в която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния компонент на Google Analytics за предаване на данни към Google за онлайн анализ. Като част от този технически процес Google получава познания за лични данни, като IP адреса на съответното лице, който Google използва, наред с други неща, за да проследи произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да даде възможност за извлечения от комисионни.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като време за достъп, местоположение, от което е направен достъпът и честотата на посещенията на нашия уебсайт от съответното лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, тези лични данни, включително IP адреса на интернет връзката, използвана от съответното лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Заинтересованото лице може да предотврати задаването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше описано по-горе, по всяко време чрез съответна настройка в използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитки. Подобна настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, която вече е зададена от Google Analytics, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможността да възрази и да предотврати събирането на данни, генерирани от Google Analytics, свързани с използването на този уебсайт и обработката на тези данни от Google. За целта добавка за браузър на връзката трябва да изтегли и инсталира//tools.google.com/dlpage/Тази добавка за браузър казва на Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни и информация за посещенията на уебсайтове не могат да се предават на Google Analytics. Инсталирането на добавката за браузъра се оценява от Google като противоречие. Ако информационната технологична система на субекта на данни по-късно бъде изтрита, форматирана или преинсталирана, субектът на данните трябва да инсталира повторно добавката за браузър, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката за браузъра бъде деинсталирана или деактивирана от съответното лице или друго лице, което се дължи на тяхната сфера на влияние, има възможност за преинсталиране или повторно активиране на добавката за браузър.

За повече информация и законите за поверителност на Google може да бъдат извлечени//www.google.de/intl/de/policy/privacy/ и http://www.google.com/analytics/terms/Google Analytics е на тази връзка https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/ обяснено по-подробно.

Google AdWords

Ние използваме "Google AdWords" на този уебсайт. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателите да поставят реклами както в резултатите от търсачките на Google, така и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя да дефинира предварително определени ключови думи, които ще бъдат използвани за показване на реклама в резултатите от търсачките на Google, само когато потребителят използва търсачката, за да извлече резултат от търсене, свързан с ключова дума. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват до сайтове, свързани с темата, като се използва автоматичен алгоритъм и като се вземат предвид предварително определените ключови думи.

Доставчикът на услугите на Google AdWords е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Целта на Google AdWords е да популяризира нашия уебсайт чрез показване на реклама, свързана с интереси, на уебсайтовете на компании на трети страни и в резултатите от търсачките на търсачката на Google и показване на реклами на трети страни на нашия уебсайт.

Ако субект на данни осъществява достъп до нашия уебсайт чрез реклама на Google, така наречената бисквитка за преобразуване се съхранява в системата за информационни технологии на субекта на данни от Google. Какво представляват бисквитките вече беше обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след тридесет дни и не се използва за идентифициране на съответното лице. Ако бисквитката все още не е изтекла, бисквитката за преобразуване се използва, за да се определи дали някои подстраници, като пазарската количка от система за онлайн магазин, са били достъпни на нашия уебсайт. Бисквитката за преобразуване позволява както на нас, така и на Google да разберем дали човек, който е дошъл на нашия уебсайт чрез реклама в AdWords, е генерирал приходи, т.е. завършил или отменил покупка.

Данните и информацията, събрани чрез използването на бисквитката за преобразуване, се използват от Google за създаване на статистика за посещенията на нашия уебсайт. От своя страна, ние използваме тези статистически данни за посещенията, за да определим общия брой потребители, които са били препоръчани към нас чрез AdWords реклами, т.е. за да определим успеха или неуспеха на съответната реклама в AdWords и да оптимизираме нашите реклами в AdWords за бъдещето. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да се използва за идентифициране на засегнатото лице.

Бисквитката за преобразуване се използва за съхраняване на лична информация, като например уебсайта, посетен от съответното лице. Съответно, всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, личните данни, включително IP адреса на интернет връзката, използвана от съответното лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Заинтересованото лице може да предотврати задаването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше описано по-горе, по всяко време чрез съответната настройка в използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитки. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка за преобразуване в системата за информационни технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, която вече е зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможността да възрази срещу рекламиране, базирано на интереси от Google. За да направи това, съответното лице трябва да/настройки/реклами от всеки от интернет браузърите, които използва, и да направи желаните настройки там.

За повече информация и закони за поверителност от Google може да намерите на https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ .

Източник: https://www.e-recht24.de

cFos Страница за контакт на софтуера.