cFosSpeed er nu på nye hænder. Atlas Tech Solutions ejer, udvikler og sælger nu nye versioner af cFosSpeed
Besøg også vores cFos eMobility-side for vores elektromobilitetsprodukter, som cFos EVSE, cFos Charging Manager og cFos Wallbox Booster

cFos agenter

cFos agenter

standardtekst

cFos Software GmbH, Bonn (Tyskland) udvikler kommunikationssoftware og kernel mode netværksdrivere til Windows siden 1993. Vores produkter inkluderer cFosSpeed, den avancerede Traffic Shaping-software til bredbåndsinternet, cFos Personal Net, en personlig Web- og Cloud-server, cFos IPv6 Link, IPv6-opkalds driver & software router og cFos / cFos Broadband Connect, den højtydende DSL og ISDN-opkaldsdrivere.

Kontakt / Support

Brug vores kontaktformular til supportanmodning eller for at kontakte os.

Juridisk meddelelse

Oplysninger i henhold til TDG (tysk teletjenestelov):

Tjenesteudbyderen, der er ansvarlig for www.cfos.de og www.cfosspeed.de, er cFos Software GmbH, repræsenteret af ejerledere Christoph Lüders og Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefon: +49 2287669826, handelsregisterindgang: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-Nr .: DE813105998, e-mail: .

cFos® er et registreret varemærke.

Fortrolighedspolitik

1. Privatliv på et øjeblik

Generel information

Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet "Meddelelse om det ansvarlige organ" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Dette kan være z. B. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Tyskland

Telefon: 0228-7669826
E-mail: helpcfos@cfos.de
Hjemmeside: www.cfos.de

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre tager stilling til formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

opbevarings varighed

Medmindre en specifik opbevaringsperiode er angivet i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Generel information om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR, hvis der behandles særlige datakategorier i henhold til artikel 9, stk. 1, GDPR. Hvis du har givet samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til information på din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), er databehandling også baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde kontrakten eller for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis de er forpligtet til at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan også ske på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. De følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring giver oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde.

Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger overføres til disse tredjelande og behandles der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU's. Eksempelvis er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive persondata til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den pågældende kan tage retslige skridt imod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte annoncering (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASEREDE PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA AF ÅRSAGER, DER OPGÅR AF DIN BESTEMMTE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVA JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASEREDE PÅ, KAN FINDES I DENNE DATAFORBINDELSESPOLITIK. HVIS DU INDVENDER, VIL VI IKKE LÆNGER BEHANDLE DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLING ER FOR HÅNDHÆVELSE, ELLER BETYDELSE 1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RETTIG TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL FORMÅL MED SÅDAN ANNONCERING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGERE BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDVENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse til enhver tid. . Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for dette. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, dine og vores interesser skal vejes op. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat behandles.

Indsigelse mod salgsfremmende e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort som en del af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Webstedets operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklame, såsom spam-e-mails.

3. Dataindsamling på denne hjemmeside

cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din slutenhed. De gemmes på din slutenhed enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din slutenhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere bestemte funktioner, du ønsker (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikum) (nødvendige cookies). opbevares på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i opbevaring af nødvendige cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat i denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • anvendte operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data er ikke flettet med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

4. Sociale medier

Sociale medier plugins med Shariff

Plugins til sociale medier bruges på denne hjemmeside (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan normalt genkende plugins på de respektive sociale mediers logoer. For at sikre databeskyttelse på denne hjemmeside bruger vi kun disse plugins sammen med den såkaldte "Shariff" løsning. Denne applikation forhindrer plugins, der er integreret på denne hjemmeside, i at overføre data til den respektive udbyder, når du først går ind på webstedet.

En direkte forbindelse til udbyderens server etableres først (samtykke), når du aktiverer det respektive plugin ved at klikke på den tilhørende knap. Så snart du aktiverer plugin'et, modtager den respektive udbyder information om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook) samtidig, kan den respektive udbyder tildele besøget på denne hjemmeside til din brugerkonto.

Aktivering af plugin'et repræsenterer samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

5. Nyhedsbreve

nyhedsbrevsdata

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrev. Yderligere data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der indtastes i nyhedsbrevets registreringsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, fx via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du afmelder dig nyhedsbrevet eller efter, at det ikke længere fungerer. ethvert formål. Vi forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores nyhedsbrevdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaring på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

6. Plugins og værktøjer

Youtube

Dette websted indeholder videoer fra YouTube-webstedet. Webstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøger en af vores hjemmesider, hvor YouTube er integreret, etableres en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Ydermere kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed eller bruge sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube modtage information om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges blandt andet til at indsamle videostatistik, til at forbedre brugervenlighed og til at forhindre forsøg på svindel.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og artikel 25, stk. 1, TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens enhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i betydningen af TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Håndtering af brugerdata For mere information, se YouTubes privatlivspolitik på: https://policys.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (herefter "reCAPTCHA") på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om dataindtastning på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) sker af et menneske eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet baseret på forskellige egenskaber. Denne analyse starter automatisk, så snart den besøgende kommer ind på hjemmesiden. Til analysen vurderer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøgende på hjemmesiden bruger på hjemmesiden eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet informeres ikke om, at en analyse finder sted.

Opbevaringen og analysen af dataene sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatisk spionage og mod SPAM. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para B. enhedsfingeraftryk) i betydningen af TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere information om Google reCAPTCHA kan findes i Googles databeskyttelsesbestemmelser og Googles brugsbetingelser under følgende links: https://policys.google.com/privacy?hl=de og https://policys.google.com/termer?hl=de.

Google AdSense

Vi bruger "Google AdSense" på denne hjemmeside. Google AdSense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere annoncer på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der udvælger de annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, som matcher indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Udbyderen af Google AdSense-komponenten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google AdSense-komponenten er integration af annoncer på vores hjemmeside. Google AdSense placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Alphabet Inc. i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google AdSense-komponent, aktiveres internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk pr. den respektive Google AdSense-komponent til at overføre data til Alphabet Inc. med henblik på onlineannoncering og afregning af provision. Som en del af denne tekniske proces indhenter Alphabet Inc. kendskab til persondata, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Alphabet Inc. blandt andet bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsopgørelser .

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Alphabet Inc. i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Alphabet Inc., til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websteder for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse, som gør det muligt at udføre en statistisk evaluering. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Alphabet Inc. se, om og hvornår en hjemmeside blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af registrerede. Sporingspixel bruges blandt andet til at evaluere strømmen af besøgende på en hjemmeside.

Personlige data og oplysninger, som også inkluderer IP-adressen og er nødvendige for indsamling og fakturering af de viste annoncer, overføres til Alphabet Inc. i USA via Google AdSense. Disse personlige data opbevares og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredjeparter.

Google AdSense er forklaret mere detaljeret under dette link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Vi bruger "Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)" på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om den hjemmeside, hvorfra en berørt person kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider af hjemmesiden der blev tilgået eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Udbyderen af Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Med denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen på den pågældende persons internetforbindelse af Google, hvis vores hjemmeside tilgås fra et medlemsland af Den Europæiske Union eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af vores hjemmeside, til at udarbejde onlinerapporter for os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google Analytics-komponent, aktiveres internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk pr. den respektive Google Analytics-komponent til at overføre data til Google til onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til persondata, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunkt, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside af den pågældende person. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personlige data, inklusive IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredjeparter.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Analytics vedrørende brugen af denne hjemmeside og behandlingen af disse data af Google. Til dette skal en browser tilføjelse på linket personen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloade og installere. Denne browser-add-on fortæller Google Analytics via JavaScript, at ingen data og information om besøg på websteder må overføres til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelsen vurderes af Google som en selvmodsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende eller en anden person, der kan henføres til dennes indflydelsessfære, er der mulighed for at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen.

For mere information og privatlivslovgivning fra Google kan på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html blive hentet. Google Analytics er på dette link https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/ forklaret mere detaljeret.

Google AdWords

Vi bruger "Google AdWords" på denne hjemmeside. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer i både Googles søgemaskineresultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, der kun vil blive brugt til at vise en annonce i Googles søgemaskineresultater, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelateret søgeresultat. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne til emnerelevante hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Udbyderen af Google AdWords-tjenesterne er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google AdWords er at promovere vores hjemmeside ved at vise interesserelateret annoncering på tredjepartsvirksomheders hjemmesider og i søgemaskinens resultater på Google-søgemaskinen og vise tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis en registreret tilgår vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på den registreredes informationsteknologiske system af Google. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at afgøre, om visse undersider, såsom indkøbskurven fra et online butikssystem, blev tilgået på vores hjemmeside. Konverteringscookien gør det muligt for både os og Google at forstå, om en person, der kom til vores hjemmeside via en AdWords-annonce, har genereret omsætning, dvs. gennemførte eller annullerede et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores hjemmeside. Til gengæld bruger vi disse besøgsstatistikker til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords-annoncer, dvs. til at fastslå succes eller fiasko for den respektive AdWords-annonce og til at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden . Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, som kan bruges til at identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom den hjemmeside, som den pågældende person besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres derfor personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredjeparter.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende person/indstillinger/annoncer fra hver af de internetbrowsere de bruger og foretage de ønskede indstillinger der.

For mere information og privatlivslovgivning fra Google kan du finde https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ retrieve.

Kilde: https://www.e-recht24.de

KontaktcFos Software kontaktside.