cFosSpeed er den officielle internetaccelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock og MSI gaming produkter

Få en gratis licens (cFosSpeed) ved at hjælpe os med 10 eller flere anmeldelser.
Tekster bliver som regel oversat af en computer. Vi vil gerne have hjælp så de bliver endnu bedre. Start revisions tilstanden når du har lavet din egen oversættelse af teksten. Tryg send og start programmet.

cFos agenter

cFos agenter

standardtekst

cFos Software GmbH, Bonn (Tyskland) udvikler kommunikationssoftware og kernel mode netværksdrivere til Windows siden 1993. Vores produkter inkluderer cFosSpeed, den avancerede Traffic Shaping-software til bredbåndsinternet, cFos Personal Net, en personlig Web- og Cloud-server, cFos IPv6 Link, IPv6-opkalds driver & software router og cFos / cFos Broadband Connect, den højtydende DSL og ISDN-opkaldsdrivere.

Kontakt / Support

Brug vores kontaktformular til supportanmodning eller for at kontakte os.

Juridisk meddelelse

Oplysninger i henhold til TDG (tysk teletjenestelov):

Tjenesteudbyderen, der er ansvarlig for www.cfos.de og www.cfosspeed.de, er cFos Software GmbH, repræsenteret af ejerledere Christoph Lüders og Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefon: +49 2287669826, handelsregisterindgang: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-Nr .: DE813105998, e-mail: .

cFos® er et registreret varemærke.

Fortrolighedspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er en særlig høj prioritet for styring af cFos Software GmbH. Brug af internetsiderne til cFos Software GmbH er mulig uden nogen indikation af personlige data; Hvis en registreret imidlertid ønsker at bruge specielle virksomhedstjenester via vores websted, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for sådan behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret skal altid være i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landsspecifikke databeskyttelse regler gældende for cFos Software GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har cFos Software GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Imidlertid kan internetbaserede dataoverførsler i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse er muligvis ikke garanteret. Derfor er alle registrerede frit at overføre personlige data til os på alternative måder, fx via telefon.

 1. Definitioner

  Databeskyttelseserklæringen fra cFos Software GmbH er baseret på de vilkår, der bruges af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette ønsker vi først at forklare den anvendte terminologi.

  I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende vilkår:

  • a) Personlige data

   Med personoplysninger forstås alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

  • b) Den registrerede

   Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

  • c) Behandling

   Behandling er enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personlige data, uanset om de er automatiserede, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

  • d) Begrænsning af behandlingen

   Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

  • e) Profilering

   Med profilering forstås enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brugen af personoplysninger til evaluering af visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstation på arbejdspladsen, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

  • f) Pseudonymisering

   Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysninger ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

  • g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen

   Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af personoplysninger; når formålet og midlerne til sådan behandling er bestemt af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse fastsættes af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning.

  • h) Processor

   Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personlige data på vegne af den registeransvarlige.

  • i) Modtager

   Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som de personlige data videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; behandlingen af disse data af disse offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

  • j) Tredjepart

   Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, behandleren og personer, der under den direkte myndighed fra den registeransvarlige eller processor er autoriseret til at behandle personoplysninger.

  • k) Samtykke

   Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, ved hvilken han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed til behandlingen af personoplysninger, der vedrører ham eller hende. .

 2. Navn og adresse på controller

  Controller med henblik på den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre love om databeskyttelse, der finder anvendelse i Den Europæiske Unions medlemsstater, og andre bestemmelser i forbindelse med databeskyttelse er:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Tyskland
  Telefon: 0228-7669826
  E-mail: helpcfos@cfos.de
  Hjemmeside: www.cfos.de

 3. Cookies

  cFos Software GmbHs internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

  Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. En cookie-ID er en unik identifikator for cookien. Det består af en karakterstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den individuelle browser til datatemnet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

  Gennem brug af cookies kan cFos Software GmbH give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden cookie-indstillingen.

  Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbudene på vores websted optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores webstedsbrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Webstedsbrugeren, der bruger cookies, skal f.eks. Ikke indtaste adgangsdata, hver gang webstedet åbnes, fordi dette overtages af webstedet, og cookien gemmes således på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i en online shop. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

  Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies gennem vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan derfor permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted kan bruges helt.

 4. Indsamling af generelle data og information

  Webstedet til cFos Software GmbH indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system åbner webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der bruges af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisere), (4) sub -websteder, (5) dato og tidspunkt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyder af adgangssystemet og (8) alle andre lignende data og information, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

  Når man bruger disse generelle data og oplysninger, drager cFos Software GmbH ikke nogen konklusioner om den registrerede. Tværtimod er denne information nødvendig for (1) at levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted såvel som dets annonce, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer cFos Software GmbH anonymt indsamlede data og information statistisk med det formål at øge vores virksomheds databeskyttelse og datasikkerhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data for serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data leveret af en registreret.

 5. Registrering på vores hjemmeside

  Den registrerede har mulighed for at registrere sig på controllerens websted med angivelse af personoplysninger. Hvilke personlige data, der transmitteres til controlleren, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af controlleren og til hans eget formål. Controlleren kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (f.eks. En pakketjeneste), der også bruger personlige data til et internt formål, som kan tilskrives controller.

  Ved at registrere på controllerens websted gemmes også IP-adressen - tildelt af internetudbyder (ISP) og brugt af den registrerede - dato og tidspunkt for registreringen. Opbevaring af disse data finder sted på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester, og om nødvendigt at gøre det muligt at efterforske begået lovovertrædelse. For så vidt er lagring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. Disse data videregives ikke til tredjepart, medmindre der er en lovpligtig forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener målet med strafforfølgning.

  Registreringen af den registrerede med frivillig indikation af personoplysninger er beregnet til at gøre det muligt for den registeransvarlige at tilbyde det registrerede indhold eller de tjenester, der kun kan tilbydes registrerede brugere på grund af arten af det aktuelle spørgsmål. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er specificeret under registreringen, eller til at få dem helt slettet fra den registeransvarlige.

  Den registeransvarlige skal til enhver tid give oplysninger på anmodning til hver enkelt registreret om, hvilke personlige data der er gemt om den registrerede. Derudover skal den registeransvarlige korrigere eller slette personoplysninger efter anmodning eller indikation af den registrerede, for så vidt der ikke er nogen lovpligtige opbevaringsforpligtelser. En databeskyttelsesansvarlig, der navnlig er udpeget i denne databeskyttelseserklæring, såvel som helheden af controllerens ansatte er tilgængelig for den registrerede i denne henseende som kontaktpersoner.

 6. Abonnement på vores nyhedsbreve

  På cFos Software GmbHs websted får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Den inputmaske, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personlige data der transmitteres, samt når nyhedsbrevet bestilles fra controlleren.

  cFos Software GmbH informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer for forsendelsen af nyhedsbrevet. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er registreret af en registreret person for første gang til nyhedsbrevforsendelse af juridiske grunde i dobbeltoptillingsproceduren. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

  Under registreringen af nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyder (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamling af disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af e-mail-adressen på en registreret på et senere tidspunkt, og det tjener derfor målet om den juridiske beskyttelse af den registeransvarlige.

  De personlige data indsamlet som en del af en registrering til nyhedsbrevet bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret pr. E-mail, så længe dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevtjenesten eller en aktuel registrering, da dette kan være tilfældet i tilfælde af ændringer af nyhedsbrevet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske omstændigheder. Der vil ikke være nogen overførsel af personlige data indsamlet af nyhedsbrevstjenesten til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan afsluttes af den registrerede til enhver tid. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt til enhver tid at afmelde sig nyhedsbrevet direkte på controllerens websted eller kommunikere dette til controlleren på en anden måde.

 7. Nyhedsbrev-sporing

  Nyhedsbrevet til cFos Software GmbH indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniatyrgrafik indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre registrering af logfiler og analyse. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko med online marketingkampagner. Baseret på den integrerede tracking-pixel kan cFos Software GmbH muligvis se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen blev kaldt op af registrerede.

  Sådanne personlige data, der er indsamlet i sporingspixelene indeholdt i nyhedsbreve, gemmes og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevet samt til at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart. De registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den respektive separate erklæring om samtykke udstedt ved hjælp af dobbeltopt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personlige data blive slettet af controlleren. cFos Software GmbH betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

 8. Kontakt mulighed via hjemmesiden

  Webstedet til cFos Software GmbH indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter controlleren via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der transmitteres af den registrerede, automatisk. Sådanne personlige data, der transmitteres på frivillig basis af en registreret person til databehandleren, lagres med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der overføres ikke disse personlige data til tredjepart.

 9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

  Den registeransvarlige skal kun behandle og gemme den registrerede personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med opbevaring, eller for så vidt dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som den registeransvarlige er underlagt til.

  Hvis opbevaringsformålet ikke finder anvendelse, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.

 10. Den registreredes rettigheder

  • a) Ret til bekræftelse

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige bekræftelse af, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden ansat hos controlleren.

  • b) Ret til adgang

   Hver registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige gratis oplysninger om hans eller hendes personlige data, der er lagret til enhver tid og en kopi af disse oplysninger. Endvidere giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

   • formålet med behandlingen
   • de pågældende personoplysninger;
   • modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
   • hvor det er muligt, den planlagte periode, som personoplysningerne skal gemmes for, eller, hvis ikke muligt, kriterierne, der er anvendt til at bestemme denne periode;
   • eksistensen af retten til at anmode fra den registeransvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende den registrerede eller at gøre indsigelse mod sådan behandling
   • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
   • hvor de personlige data ikke indsamles fra den registrerede, tilgængelige oplysninger om deres kilde;
   • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og i det mindste i disse tilfælde meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

   Den registrerede skal endvidere have ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med overførslen.

   Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos controlleren.

  • c) Ret til korrektion

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at udfylde ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

   Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til korrektion, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

  • d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige sletning af personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvor en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

   • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet.
   • Den registrerede trækker tilbage samtykke, som behandlingen er baseret på i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til behandlingen.
   • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
   • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
   • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
   • Personoplysningerne er indsamlet i forhold til tilbudet om informationssamfundstjenester, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

   Hvis en af ovennævnte grunde finder anvendelse, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af cFos Software GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos controlleren. Databehandlingsansvarlig for cFos Software GmbH eller en anden medarbejder skal straks sikre, at anmodningen om sletning overholdes øjeblikkeligt.

   Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, tager den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre controllere, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om sletning af sådanne controllere af links til, eller kopiering eller replikation af disse personoplysninger, for så vidt behandling ikke er påkrævet. Databehandlingsansvarlig for cFos Software GmbH eller en anden medarbejder vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

  • e) Ret til begrænsning af behandlingen

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige begrænsning af behandling, hvis et af følgende gælder:

   • Datapersonens nøjagtighed bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at verificere nøjagtigheden af de personlige data.
   • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug i stedet.
   • Den registeransvarlige har ikke længere brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
   • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen, om den legitime begrundelse for den registeransvarlige tilsidesætter den registreredes.

   Hvis en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af cFos Software GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos controlleren. Databehandlingsansvarlig for cFos Software GmbH eller en anden medarbejder vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

  • f) Ret til dataportabilitet

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at modtage de personlige oplysninger om ham eller hende, som blev leveret til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at overføre disse data til en anden registeransvarlig uden hindring fra den registeransvarlige, som personoplysningerne er leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen udføres med automatiserede midler, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller for udøvelsen af en officiel myndighed, der er tillagt den registeransvarlige.

   Ved udøvelse af sin eller hendes ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har den registrerede ret til at overføre personoplysninger direkte fra en registeransvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

   For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af cFos Software GmbH eller en anden medarbejder.

  • g) Ret til indsigelse

   Hver registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e) eller (f).) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

   cFos Software GmbH behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

   Hvis cFos Software GmbH behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod cFos Software GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, behandler cFos Software GmbH ikke længere personoplysningerne til disse formål.

   Den registrerede har endvidere ret til, af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af cFos Software GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til almenheden.

   For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede direkte kontakte databeskyttelsesansvarlig for cFos Software GmbH eller en anden medarbejder. Hertil kommer, at den registrerede er gratis i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58/EF, for at bruge sin ret til objekt ved automatiske midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

  • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, inklusive profilering

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, der har retlige virkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendigt for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en datacontroller, eller (2) er ikke autoriseret i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som også lægger ned passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) er ikke baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

   Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en datacontroller, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal cFos Software GmbH gennemføre passende foranstaltninger at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige, til at udtrykke sit synspunkt og bestride beslutningen.

   Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid direkte kontakte vores databeskyttelsesansvarlig for cFos Software GmbH eller en anden medarbejder hos controlleren.

  • i) Ret til at tilbagekalde samtykke til databeskyttelse

   Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at trække sit eller hans samtykke til behandling af hans eller hendes personlige data til enhver tid tilbage.

   Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække tilladelsen tilbage, kan han eller hun til enhver tid direkte kontakte vores databeskyttelsesansvarlig for cFos Software GmbH eller en anden medarbejder hos controlleren.

 11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

  På dette websted har controlleren integrerede komponenter i virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

  Et socialt netværk er et sted for sociale møder på Internettet, et online community, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og oplevelser eller gøre det muligt for Internetsamfundet at give personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook tillader brugere af socialt netværk at inkludere oprettelse af private profiler, uploade fotos og netværk gennem veneanmodninger.

  Det opererende selskab i Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for De Forenede Stater eller Canada, er controlleren Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

  Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetwebsted, der betjenes af controlleren, og hvori en Facebook-komponent (Facebook-plug-ins) blev integreret, er webbrowser på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook gennem Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plug-ins kan fås under https://Developer.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook opmærksom på, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede.

  Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook, registrerer Facebook ved hver opkald til vores websted af den registrerede - og for hele varigheden af deres ophold på vores internetside - hvilket specifikt understed på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Denne information indsamles via Facebook-komponenten og er tilknyttet den respektive Facebook-konto for den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret i vores websted, f.eks. Knappen "Synes godt om", eller hvis den registrerede indsender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den personlige Facebook-brugerkonto for den registrerede og gemmer den registrerede personlig data.

  Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores websted af den registrerede, hver gang den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af tidspunktet for opkaldet til vores websted. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan transmission af information til Facebook ikke er ønskværdig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af fra deres Facebook-konto, inden der opkaldes til vores websted.

  Retningslinjen for databeskyttelse offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/om/privatliv/, giver information om indsamling, behandling og brug af personlige data fra Facebook. Derudover er det forklaret der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover gøres forskellige konfigurationsmuligheder tilgængelige for at muliggøre fjernelse af dataoverførsel til Facebook, f.eks. Facebook-blokeringen af udbyderen Webgraf, som kan fås under http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en datatransmission til Facebook.

 12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdSense

  På dette websted har controlleren integreret Google AdSense. Google AdSense er en onlinetjeneste, der tillader placering af reklame på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, så de passer til indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader en interessebaseret målretning af internetbrugeren, der implementeres ved hjælp af generering af individuelle brugerprofiler.

  Driftsselskabet for Googles AdSense-komponent er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Formålet med Googles AdSense-komponent er integration af annoncer på vores websted. På grund af den måde, Google AdSense påberopes, placerer den ikke cookies på vores side. Definitionen af cookies forklares ovenfor. Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og hvori en Google AdSense-komponent er integreret, sender internetbrowser på den registrerede informationsteknologisystem automatisk data via Google AdSense-komponent med det formål online-annoncering og afvikling af provisioner til Alphabet Inc. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Alphabet Inc. viden om personlige data, såsom IP-adressen til den registrerede, der tjener Alphabet Inc. blandt andet for at forstå oprindelsen af besøgende og klik og derefter oprette kommissionsafviklinger.

  Derudover bruger Google AdSense også såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniatyrgrafik, der er integreret i websider for at muliggøre en logfiloptagelse og en logfilanalyse, gennem hvilken der kan udføres en statistisk analyse. Baseret på de indlejrede sporingspixels er Alphabet Inc. i stand til at bestemme, om og hvornår et websted blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af den registrerede. Sporingspixels tjener blandt andet til at analysere streams af besøgende på et websted.

  Gennem Google AdSense overføres personlige data og oplysninger - som også inkluderer IP-adressen og er nødvendige for indsamling og regnskabsføring af de viste annoncer - til Alphabet Inc. i Amerikas Forenede Stater. Disse personlige data gemmes og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive de indsamlede personlige data gennem denne tekniske procedure til tredjepart.

  Google AdSense forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

 13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

  På dette websted har controlleren integreret komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om det websted, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henviser), hvilke undersider, der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af et websted og til at udføre en omkostnings-fordel-analyse af internetannoncering.

  Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Til webanalyse via Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _AnonymizeIp". Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen på den registrerede internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

  Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af vores websted og til at levere online rapporter, der viser aktiviteterne på vores websteder, og til at levere andre tjenester, der vedrører brugen af vores websted til os.

  På grund af den måde, Google Analytics påberåbes, placerer den ikke cookies på vores site. Definitionen af cookies forklares ovenfor. Med hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent er integreret i, vil internetbrowser på den registrerede informationsteknologisystem automatisk indsende data gennem Google Analytics-komponent med det formål online-annoncering og afvikling af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, f.eks. IP-adressen på den registrerede, der tjener Google, blandt andet til at forstå, hvor besøgende og klik er, og derefter oprette kommissionsafviklinger.

  Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en samling af data, der er genereret af Google Analytics, som er relateret til brugen af dette websted, såvel som behandlingen af disse data fra Google og muligheden for at udelukke sådanne . Til dette formål skal den registrerede downloade en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via en JavaScript, at data og information om besøg på internetsider muligvis ikke overføres til Google Analytics. Installation af browser-tilføjelser betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere bliver slettet, formateret eller nyligt installeret, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browser-tilføjelser.

  Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/da/politikker/privatliv/ og under http://www.google.com/analytics/betingelser/os. html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

 14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

  På dette websted har controlleren integreret Google+ knappen som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested på Internettet, et online-samfund, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og oplevelser eller gøre det muligt for Internetsamfundet at give personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Google+ tillader brugere af det sociale netværk at inkludere oprettelse af private profiler, uploade fotos og netværk gennem veneanmodninger.

  Driftsselskabet for Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette websted, der betjenes af controlleren, og som en Google+ knap er integreret på, downloader internetbrowser på den registrerede informationsteknologisystem automatisk en visning af den tilsvarende Google+ knap på Google gennem den respektive Google + -knapkomponent. I løbet af denne tekniske procedure gøres Google opmærksom på, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede. Mere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige under https://developers.google.com/+/.

  Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Google+, genkender Google med hver opkald til vores websted af den registrerede og for hele varigheden af hans eller hendes ophold på vores websted, hvilke specifikke undersider af vores Internetsiden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Google+ knappen, og Google matcher dette med den respektive Google+ konto, der er knyttet til den registrerede.

  Hvis den registrerede klikker på den Google+ knap, der er integreret på vores websted og dermed giver en Google+ 1-anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den personlige Google+ brugerkonto for den registrerede og gemmer de personlige data. Google gemmer den registrerede Google+ 1-anbefaling fra den registrerede, hvilket gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår, som den registrerede accepterer i denne forbindelse. Derefter gemmes og behandles en Google+ 1-anbefaling, der er givet af den registrerede på dette websted sammen med andre personlige data, såsom det Google+ kontonavn, der bruges af den registrerede og det gemte foto, på andre Google-tjenester, f.eks. Søgemaskine resultater af Googles søgemaskine, Google-konto for den registrerede eller andre steder, f.eks. på internetsider eller i relation til reklamer. Google er også i stand til at linke besøget til dette websted med andre personlige data, der er gemt på Google. Google registrerer yderligere disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

  Via knappen Google+ modtager Google oplysninger om, at den registrerede besøgte vores websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores websted er logget ind på Google+. Dette sker uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på Google + -knappen.

  Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan han eller hun forhindre sådan transmission ved at logge ud af sin Google+ konto, før han åbner vores websted.

  Yderligere information og databeskyttelsesbestemmelserne fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policy/privacy/. Flere henvisninger fra Google om Google+ 1-knappen kan fås under https://udviklere.google.com/+/web/knapper-politik.

 15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

  På dette websted har controlleren integrerede komponenter i tjenesten Instagram. Instagram er en service, der kan være kvalificeret som en audiovisuel platform, der giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer samt sprede sådanne data i andre sociale netværk.

  Driftsselskabet for de tjenester, der tilbydes af Instagram, er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og som en Instagram-komponent (Insta-knap) blev integreret på, bliver internetbrowseren på den registrerede informations-teknologisystem automatisk spurgt til download af en visning af den tilsvarende Instagram-komponent på Instagram. I løbet af denne tekniske procedure bliver Instagram opmærksom på, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede.

  Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Instagram, registrerer Instagram ved hver opkald til vores websted af den registrerede - og for hele varigheden af deres ophold på vores internetside - hvilken specifik underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Denne information indsamles via Instagram-komponenten og er tilknyttet den respektive Instagram-konto for den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af de Instagram-knapper, der er integreret på vores websted, matcher Instagram disse oplysninger med den registrerede personlige Instagram-brugerkonto og gemmer de personlige data.

  Instagram modtager information via Instagram-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, forudsat at den registrerede er logget ind på Instagram på tidspunktet for opkaldet til vores websted. Dette sker uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis en sådan transmission af information til Instagram ikke er ønskværdig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af fra deres Instagram-konto, inden der opkaldes til vores websted.

  Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan hentes under https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/om/legal/privacy/.

 16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

  På dette websted har controlleren integrerede Twitter-komponenter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggtjeneste, som brugere kan offentliggøre og sprede såkaldte 'tweets', f.eks. Korte beskeder, der er begrænset til 140 tegn. Disse korte meddelelser er tilgængelige for alle, også dem, der ikke er logget på Twitter. Tweets vises også for såkaldte tilhængere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Desuden giver Twitter dig mulighed for at henvende dig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

  Driftsselskabet for Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

  Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og som en Twitter-komponent (Twitter-knap) var integreret på, bliver internetbrowser på den registrerede informations-teknologisystem automatisk spurgt at hente en visning af den tilsvarende Twitter-komponent på Twitter. Yderligere information om Twitter-knapperne er tilgængelig under https://about.twitter.com/de/resources/knapper. I løbet af denne tekniske procedure får Twitter viden om, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede. Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er en videresendelse af indholdet på dette websted for at give vores brugere mulighed for at introducere denne webside til den digitale verden og øge vores besøgende.

  Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Twitter, registrerer Twitter ved hver opkald til vores websted af den registrerede og for hele varigheden af deres ophold på vores internetside, hvilken specifik underside på vores internetside var besøgt af den registrerede. Denne information indsamles via Twitter-komponenten og er tilknyttet den respektive Twitter-konto for den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeler Twitter disse oplysninger til den registrerede personlige Twitter-brugerkonto og gemmer de personlige data.

  Twitter modtager information via Twitter-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, forudsat at den registrerede er logget ind på Twitter på tidspunktet for opkaldet til vores websted. Dette sker uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan transmission af information til Twitter ikke er ønskværdig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af fra deres Twitter-konto, inden der opkaldes til vores websted.

  De gældende databeskyttelsesbestemmelser på Twitter kan fås på https://twitter.com/privacy? Lang = da.

 17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

  På dette websted har controlleren integrerede YouTube-komponenter. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for at indstille videoklip og andre brugere gratis, som også giver gratis visning, gennemgang og kommentar til dem. YouTube giver dig mulighed for at offentliggøre alle slags videoer, så du kan få adgang til både fulde film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugere via internetportalen.

  Det opererende selskab af YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og som en YouTube-komponent (YouTube-video) blev integreret på, bliver internetbrowser på den registrerede informations-teknologisystem automatisk spurgt for at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere information om YouTube kan fås på https://www.youtube.com/yt/om/da/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede.

  Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hver opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den respektive YouTube-konto for den registrerede.

  YouTube og Google vil modtage information gennem YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores websted er logget ind på YouTube; dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan transmission af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan levering muligvis forhindres, hvis den registrerede logger ud fra deres egen YouTube-konto, inden en opkald til vores websted foretages.

  YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, tilgængelige på https://www.google.com/intl/da/politikker/privatliv/, giver information om indsamling, behandling og brug af personlige data fra YouTube og Google.

 18. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af DoubleClick

  På dette websted har controlleren integrerede komponenter til DoubleClick fra Google. DoubleClick er et varemærke fra Google, hvorunder overvejende særlige online marketingløsninger markedsføres til reklamebureauer og udgivere.

  Driftsselskabet af DoubleClick af Google er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  DoubleClick fra Google overfører data til DoubleClick-serveren med hver visning, klik eller anden aktivitet. Hver af disse dataoverførsler udløser en cookie-anmodning til den registreredes browser. Hvis browseren accepterer denne anmodning, bruger DoubleClick en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af cookies forklares ovenfor. Formålet med cookien er optimering og visning af reklame. Cookien bruges blandt andet til at vise og placere brugerrelevant reklame samt til at oprette eller forbedre rapporter om reklamekampagner. Desuden tjener cookien til at undgå flere visninger af den samme reklame.

  DoubleClick bruger et cookie-id, der er nødvendigt for at udføre den tekniske proces. F.eks. Kræves cookie-id for at vise en annonce i en browser. DoubleClick kan muligvis også bruge cookie-idet til at registrere, hvilke reklamer der allerede er vist i en browser for at undgå duplikationer. Det er også muligt for DoubleClick at spore konverteringer gennem cookie-ID'et. F.eks. Fanges konverteringer, når en bruger tidligere har vist en DoubleClick-annonceringsannonce, og han eller hun derefter foretager et køb på annoncørens websted ved hjælp af den samme internetbrowser.

  En cookie fra DoubleClick indeholder ingen personlige data. Imidlertid kan en DoubleClick-cookie indeholde yderligere kampagne-id'er. Et kampagne-id bruges til at identificere kampagner, som brugeren allerede har været i kontakt med.

  Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette websted, der betjenes af controlleren, og som en DoubleClick-komponent er integreret på, bliver internetbrowser på det registrerede informations-teknologisystem automatisk spurgt af den respektive DoubleClick-komponent til at sende data med henblik på online-annoncering og fakturering af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får Google kendskab til de data, som Google måtte bruge til at oprette kommissionsberegninger. Google kan blandt andet forstå, at den registrerede har klikket på visse links på vores websted.

  Den registrerede kan som anført ovenfor forhindre indstilling af cookies gennem vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed nægter indstillingen af cookies permanent. En sådan justering af den anvendte internetbrowser forhindrer også Google i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google, slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

  Yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i DoubleClick kan hentes under DoubleClick af Google https://www.google.com/intl/da/policy/.

 19. Retsgrundlag for behandlingen

  Art. 6(1) lit. a GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandling af operationer, som vi får tilladelse til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet, når behandlingsoperationer er nødvendige for levering af varer eller for at levere nogen anden service, er behandlingen baseret på Article 6(1) lit. b GDPR.

  Det samme gælder for sådanne forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at gennemføre forudgående kontraktforhold, for eksempel i tilfælde af forespørgsler angående vores produkter eller tjenester. Er vores firma underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger kræves, såsom for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6(1) lit. c GDPR.

  I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende blev såret i vores virksomhed, og hans navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Endelig kunne forarbejdningsoperationer være baseret på Article 6(1) lit. f GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandling af operationer, der ikke er dækket af nogen af ovennævnte juridiske grunde, hvis behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores firma forfølger eller af en tredjepart, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller grundlæggende rettigheder og friheder hos den registrerede, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne forarbejdningsoperationer er især tilladte, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at der kunne antages en legitim interesse, hvis den registrerede er en klient hos den registeransvarlige (betragtning 47 sætning 2 GDPR).

 20. De legitime interesser forfulgt af den registeransvarlige eller af en tredjepart

  Når behandlingen af personoplysninger er baseret på Article 6(1) lit. f GDPR vores legitime interesse er at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejdere og aktionærer.

 21. Periode, hvor personoplysningerne gemmes i

  Kriterierne, der bruges til at bestemme lagringsperioden for personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt.

 22. Levering af personoplysninger som lovkrav eller kontraktforhold; Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at levere personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

  Vi præciserer, at tilvejebringelse af personoplysninger delvis er påkrævet af lovgivningen (f.eks. Skatteregler) eller også kan være resultatet af kontraktlige bestemmelser (f.eks. Oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personlige data, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personlige data, når vores firma underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås.

  Inden den registrerede leveres personoplysninger, skal den registrerede kontakte vores databeskyttelsesansvarlig. Vores databeskyttelsesansvarlig afklarer den registrerede, om levering af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger og konsekvenserne af manglende levering af de personlige data.

 23. Eksistens af automatiseret beslutningstagning

  Som et ansvarligt firma bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

  Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger er oprettet af Generator for beskyttelse af personlige oplysninger for den eksterne databeskyttelsesansvarlig fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som er udviklet i samarbejde med WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater og den brugte hardwareforhandler RC GmbH.

KontaktcFos Software kontaktside.