cFosSpeed อยู่ในมือใหม่แล้ว ปัจจุบัน Atlas Tech Solutions เป็นเจ้าของ พัฒนา และจำหน่ายเวอร์ชันใหม่
นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชม หน้า cFos eMobility ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าของเรา เช่น cFos EVSE, cFos Charging Manager และ cFos Wallbox Booster

ตัวแทนจำหน่าย cFos

ตัวแทนจำหน่าย cFos

ต้นแบบ

cFos Software GmbH, Bonn (เยอรมนี) เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารและไดรเวอร์เครือข่ายโหมดเคอร์เนลสำหรับ Windows มาตั้งแต่ปี 1993 งมีสินค้าดังนี้รวมถึง cFosSpeed, ตัวจัดการความสำคัญในการเชื่อมต่อของ broadband Internet, cFos Personal Net, ระบบ Cloud web และ server ส่วนตัว , cFos IPv6 Link, the IPv6 dial-up driver & software router and cFos / cFos Broadband Connect, the ที่สุดของประสิทธิภาพบน DSL และ ISDN dial-up drivers.

ติดต่อ / ช่วยเหลือ

ส่วนเรื่องการสนับสนุนหรือช่องทางติดต่อเราโปรดใช้ ฟอร์มการติดต่อ.

เกี่ยวกับข้อกฏหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อ้างถึง TDG (German Tele Services Act):

ผู้ให้บริการของเรานั้นให้บริการคลอบคลุม www.cfos.de และ www.cfosspeed.de ซึ่งเป็น cFos Software GmbH, โดยตัวแทนผู้จัดการทดังนี้ Christoph Lüders and Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Phone: +49 2287669826, ข้อมูลการจดทะเบียน: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, อีเมลล์: .

cFos® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ความเป็นส่วนตัวโดยย่อ

ข้อมูลทั่วไป

เราขอให้คุณทราบถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณระบุตัวตนได้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสามารถพบได้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลของเราซึ่งอยู่ภายใต้ข้อความนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้?

การประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์อธิเช่น นักพัฒนาเว็บไซต์ คุณสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อได้ในส่วน "ประกาศเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ" ในการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้

เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร?

ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเมื่อคุณสื่อสารกับเรา นี่อาจเป็นข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มการติดต่อ

ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติหรือด้วยความยินยอมของคุณโดยระบบไอทีของเราเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ นี่เป็นข้อมูลทางเทคนิคหลัก (เช่น อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ หรือเวลาในการดูหน้าเว็บ) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร?

ข้อมูลบางส่วนถูกเก็บรวบรวมเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ถูกจัดเตรียมไว้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลอื่นๆ สามารถใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณได้

คุณมีสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ?

คุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ผู้รับ และวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้ตามกฏหมาย และคุณยังมีสิทธิ์ร้องขอการแก้ไขหรือลบข้อมูลนี้ หากคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อในอนาคต คุณมีสิทธิ์ภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่จะร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมู

คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณสามารถประเมินทางสถิติได้ และจะนำไปเข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์ที่เรียกว่า

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะห์เหล่านี้สามารถพบได้ในประกาศการปกป้องข้อมูลต่อไปนี้

2. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบังคับ

ความเป็นส่วนตัว

ผู้ดำเนินการหน้าเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างมาก เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นความลับและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ทุกประการ

หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่คุณสามารถระบุตัวตนได้ ประกาศเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลนี้อธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดและใช้เพื่ออะไร นอกจากนี้ยังอธิบายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเพื่อจุดประสงค์ใด

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น เมื่อสื่อสารทางอีเมล) อาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย การป้องกันข้อมูลโดยสมบูรณ์ต่อการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามเป็นไปไม่ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้คือ:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
ประเทศ : เยอรมนี

โทรศัพท์: 0228-7669826
อีเมล: helpcfos@cfos.de
เว็บไซต์: www.cfos.de

หน่วยงานที่รับผิดชอบคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) โดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น

ระยะเวลาการจัดเก็บ

เว้นแต่จะมีการระบุระยะเวลาการจัดเก็บเฉพาะในประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป หากคุณยืนยันคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ลบหรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลของคุณจะถูกลบ เว้นแต่เราจะมีเหตุผลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ระยะเวลาการเก็บภาษีหรือกฎหมายเชิงพาณิชย์) ในกรณีหลัง ข้อมูลจะถูกลบเมื่อเหตุผลเหล่านี้หมดลง

ข้อมูลทั่วไปบนพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

หากคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรา 6 วรรค 1 ตัวอักษร a GDPR หรือมาตรา 9 วรรค 2 ตัวอักษร a GDPR หากหมวดหมู่ข้อมูลพิเศษตามมาตรา 9 วรรค 1 GDPR ได้รับการประมวลผล หากคุณยินยอมให้จัดเก็บคุกกี้หรือเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ (เช่น ผ่านลายนิ้วมือของอุปกรณ์) การประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามมาตรา 25 (1) TTDSG ด้วย สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากข้อมูลของคุณจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามมาตรา 6 (1) (b) GDPR นอกจากนี้ เราประมวลผลข้อมูลของคุณหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายตามมาตรา 6 (1) (c) GDPR การประมวลผลข้อมูลยังสามารถเกิดขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6 วรรค 1 ไฟ ฉ GDPR ย่อหน้าต่อไปนี้ของคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศที่สามอื่นๆ

เหนือสิ่งอื่นใด เราใช้เครื่องมือจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่สามอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล หากเครื่องมือเหล่านี้ทำงานอยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถถ่ายโอนไปยังประเทศที่สามเหล่านี้และประมวลผลที่นั่นได้ เราต้องการชี้ให้เห็นว่าในประเทศเหล่านี้ไม่มีระดับของการปกป้องข้อมูลเทียบเท่ากับของสหภาพยุโรปที่สามารถรับประกันได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานด้านความปลอดภัยโดยไม่มีคุณ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับสิ่งนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดออกได้ว่าหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา (เช่น หน่วยสืบราชการลับ) จะประมวลผล ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เราไม่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการประมวลผลเหล่านี้

การเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลหลายอย่างสามารถทำได้โดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นจนถึงการเพิกถอนยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอน

สิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีพิเศษและการโฆษณาโดยตรง (มาตรา 21 GDPR)

หากการประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับ ART 6 เอบีเอส 1 ลิตร E หรือ F GDPR คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับการทำโปรไฟล์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้การประมวลผลอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ หากคุณคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณอีกต่อไป เว้นแต่เราจะสามารถพิสูจน์เหตุผลที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการที่แทนที่ความสนใจ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลมีไว้สำหรับการบังคับใช้ การดำเนินการ หรือการป้องกันความเสียหาย (1 การโต้แย้ง)) GDPR)

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อการโฆษณาโดยตรง คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาดังกล่าว นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับการทำโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาโดยตรงดังกล่าว หากคุณคัดค้าน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยตรงอีกต่อไป (การคัดค้านตามมาตรา 21 (2) GDPR)

สิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ

ในกรณีที่มีการละเมิด GDPR ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกที่พำนักตามปกติ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด สิทธิในการยื่นคำร้องไม่กระทบต่อการเยียวยาทางปกครองหรือการพิจารณาคดีอื่นใด

สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะมีข้อมูลที่เราประมวลผลโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณหรือในการปฏิบัติตามสัญญาที่มอบให้คุณหรือแก่บุคคลที่สามในรูปแบบทั่วไปที่เครื่องอ่านได้ หากคุณขอโอนข้อมูลโดยตรงไปยังบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ การดำเนินการนี้จะทำได้เฉพาะในขอบเขตที่เป็นไปได้ในทางเทคนิคเท่านั้น

การเข้ารหัส SSL หรือ TLS

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหาที่เป็นความลับ เช่น คำสั่งซื้อหรือคำถามที่คุณส่งถึงเราในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์ ไซต์นี้ใช้การเข้ารหัส SSL หรือ TLS คุณสามารถรับรู้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสโดยข้อเท็จจริงที่ว่าบรรทัดที่อยู่ของเบราว์เซอร์เปลี่ยนจาก "http://" เป็น "https://" และโดยสัญลักษณ์ล็อกในบรรทัดเบราว์เซอร์ของคุณ

หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส SSL หรือ TLS บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่คุณส่งให้เราได้

ข้อมูล การลบ และการแก้ไข

ภายในกรอบของบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ของคุณ ที่มาและผู้รับ และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล และหากจำเป็น สิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลนี้เมื่อใดก็ได้ . คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิที่จะขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาสำหรับสิ่งนี้ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลมีอยู่ในกรณีต่อไปนี้:

  • หากคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ เรามักต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนี้ ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น/เกิดขึ้นอย่างผิดกฎหมาย คุณสามารถขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลแทนการลบได้
  • หากเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป แต่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการ ปกป้องหรือยืนยันการเรียกร้องทางกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนที่จะถูกลบ
  • หากท่านได้ยื่นคำคัดค้านตามมาตรา 21 (1) GDPR ความสนใจของคุณและของเราต้องชั่งน้ำหนัก ตราบใดที่ยังไม่ได้กำหนดว่าผลประโยชน์ของใครเหนือกว่า คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลนี้ - นอกเหนือจากการจัดเก็บ - อาจถูกใช้ด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น หรือเพื่อยืนยัน ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผล ผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกได้รับการประมวลผล

การคัดค้านอีเมลส่งเสริมการขาย

เราขอคัดค้านการใช้ข้อมูลติดต่อที่เผยแพร่โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันในการส่งสื่อโฆษณาและข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีการส่งโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อีเมลขยะ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของเราใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ปลายทางของคุณ สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณทั้งชั่วคราวสำหรับช่วงเวลาของเซสชัน (คุกกี้เซสชัน) หรือถาวร (คุกกี้ถาวร) คุกกี้ของเซสชันจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้ถาวรจะยังคงเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณจนกว่าคุณจะลบออกเองหรือจนกว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี คุ้กกี้จากบริษัทบุคคลที่สามสามารถจัดเก็บบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณได้เมื่อคุณเข้าสู่ไซต์ของเรา (คุกกี้บุคคลที่สาม) สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราหรือคุณใช้บริการบางอย่างของบริษัทบุคคลที่สามได้ (เช่น คุกกี้สำหรับการประมวลผลบริการชำระเงิน)

คุกกี้มีหน้าที่ต่างกัน คุกกี้จำนวนมากมีความจำเป็นทางเทคนิค เนื่องจากฟังก์ชันเว็บไซต์บางอย่างจะไม่ทำงานหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ (เช่น ฟังก์ชันตะกร้าสินค้าหรือการแสดงวิดีโอ) คุกกี้อื่นๆ ใช้เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้หรือเพื่อแสดงโฆษณา

คุกกี้ที่จำเป็นในการดำเนินการตามกระบวนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันบางอย่างที่คุณต้องการ (เช่น สำหรับฟังก์ชันตะกร้าสินค้า) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (เช่น คุกกี้สำหรับวัดจำนวนผู้ชมเว็บ) (คุกกี้ที่จำเป็น) จัดเก็บตามมาตรา 6 (1) (f) GDPR เว้นแต่จะระบุหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น ผู้ดำเนินการเว็บไซต์มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคและเพิ่มประสิทธิภาพ หากมีการขอความยินยอมในการจัดเก็บคุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำที่เปรียบเทียบได้ การประมวลผลจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความยินยอมนี้เท่านั้น (ข้อ 6 วรรค 1 วรรค DSGVO และ § 25 วรรค 1 TTDSG) สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตเฉพาะคุกกี้ในแต่ละกรณี ยกเว้นการยอมรับคุกกี้ในบางกรณีหรือโดยทั่วไป และเปิดใช้งานการลบคุกกี้อัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ หากปิดใช้งานคุกกี้ การทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัด

หากบริษัทบุคคลที่สามใช้คุกกี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เราจะแจ้งให้คุณทราบแยกต่างหากในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ และขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็น

ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการเพจจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเบราว์เซอร์ของคุณส่งถึงเราโดยอัตโนมัติ เหล่านี้คือ:

  • ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
  • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
  • URL ผู้อ้างอิง
  • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึง
  • เวลาที่ขอเซิร์ฟเวอร์
  • ที่อยู่ IP

ข้อมูลนี้ไม่ได้รวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น

ข้อมูลนี้รวบรวมตามมาตรากฏหมาย 6 (1) (f) GDPR ผู้ดำเนินการเว็บไซต์มีส่วนได้ส่วนเสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการนำเสนอและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค โดยจะต้องบันทึกไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เพื่อจุดประสงค์นี้

แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณส่งคำถามมาถึงเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เราจะจัดเก็บรายละเอียดของคุณจากแบบฟอร์มสอบถาม รวมถึงรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ที่นั่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำถามและในกรณีที่มีคำถามติดตามผล เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลนี้ได้รับการประมวลผลตามมาตรา 6 (1) (b) GDPR หากคำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลคำถามที่ส่งถึงเราอย่างมีประสิทธิภาพ (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) หรือตามความยินยอมของคุณ (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) หากถูกถาม

ข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการติดต่อจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าคุณจะขอให้เราลบออก เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บหรือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลจะไม่มีผลอีกต่อไป (เช่น หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว) บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับ - โดยเฉพาะระยะเวลาเก็บรักษา - ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือแฟกซ์

หากคุณติดต่อเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือโทรสาร การสอบถามของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ชื่อ การสอบถาม) จะถูกจัดเก็บและประมวลผลโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำขอของคุณ เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลนี้ได้รับการประมวลผลตามมาตรา 6 (1) (b) GDPR หากคำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลคำถามที่ส่งถึงเราอย่างมีประสิทธิภาพ (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) หรือตามความยินยอมของคุณ (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) หากถูกถาม

ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราผ่านคำขอติดต่อจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบ เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บของคุณ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลจะไม่มีผลอีกต่อไป (เช่น หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว) บทบัญญัติทางกฎหมายบังคับ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย - ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

4. โซเชียลมีเดีย

ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียกับ Shariff

เว็บไซต์นี้ใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr)

โดยปกติแล้ว คุณสามารถจดจำปลั๊กอินได้จากโลโก้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เราใช้ปลั๊กอินเหล่านี้ร่วมกับโซลูชันที่เรียกว่า "Shariff" เท่านั้น แอปพลิเคชั่นนี้ป้องกันปลั๊กอินที่รวมเข้ากับเว็บไซต์นี้ไม่ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเข้าสู่ไซต์ครั้งแรก

การเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการจะถูกสร้างขึ้นเท่านั้น (ยินยอม) เมื่อคุณเปิดใช้งานปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องโดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง ทันทีที่คุณเปิดใช้งานปลั๊กอิน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้พร้อมที่อยู่ IP ของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ (เช่น Facebook) ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

การเปิดใช้งานปลั๊กอินแสดงถึงความยินยอมตามความหมายของกฏหมายมาตรา 6 วรรค 1 ที่กล่าวถึง GDPR และมาตรา 25 วรรค 1 TTDSG คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต

5. จดหมายข่าว

ข้อมูลจดหมายข่าว

หากคุณต้องการรับจดหมายข่าวที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เราต้องการที่อยู่อีเมลจากคุณรวมถึงข้อมูลที่ให้เราตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ และคุณตกลงที่จะรับ จดหมายข่าว ข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่ถูกรวบรวมหรือรวบรวมตามความสมัครใจเท่านั้น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูลที่ร้องขอโดยเฉพาะและไม่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การประมวลผลข้อมูลที่ป้อนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนจดหมายข่าวจะเกิดขึ้นตามความยินยอมของคุณเท่านั้น (ข้อ 6 ย่อหน้าที่ 1 lit. a DSGVO) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการจัดเก็บข้อมูล ที่อยู่อีเมล และการใช้เพื่อส่งจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ผ่านทางลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในจดหมายข่าว ความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอน

ข้อมูลที่คุณเก็บไว้กับเราเพื่อสมัครรับจดหมายข่าวจะถูกเก็บไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการจดหมายข่าว จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวและลบออกจากรายชื่อการแจกจ่ายจดหมายข่าวหลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวหรือหลังจากนั้นไม่ได้ให้บริการอีกต่อไป วัตถุประสงค์ใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือบล็อกที่อยู่อีเมลจากรายการแจกจ่ายจดหมายข่าว

ข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

หลังจากที่คุณถูกลบออกจากรายชื่อการแจกจ่ายจดหมายข่าวแล้ว เราหรือผู้ให้บริการจดหมายข่าวอาจจัดเก็บที่อยู่อีเมลของคุณไว้ในบัญชีดำหากจำเป็นเพื่อป้องกันการส่งจดหมายในอนาคต ข้อมูลจากบัญชีดำใช้เพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้นและไม่ได้รวมเข้ากับข้อมูลอื่น สิ่งนี้ทำหน้าที่ทั้งความสนใจของคุณและความสนใจของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเมื่อส่งจดหมายข่าว (ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายในความหมายของมาตรา 6 วรรค 1 lit. f GDPR) การจัดเก็บในบัญชีดำไม่จำกัดเวลา คุณสามารถคัดค้านการจัดเก็บได้หากความสนใจของคุณมีมากกว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

6. ปลั๊กอินและเครื่องมือ

YouTube

เว็บไซต์นี้มีวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube ผู้ดำเนินการเว็บไซต์คือ Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราซึ่งมีการผสานรวม YouTube การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ YouTube จะถูกสร้างขึ้น เซิร์ฟเวอร์ YouTube ได้รับแจ้งว่าหน้าใดของเราที่คุณเคยเยี่ยมชม

นอกจากนี้ YouTube ยังสามารถจัดเก็บคุกกี้ต่างๆ บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ หรือใช้เทคโนโลยีที่เทียบเท่ากันสำหรับการจดจำ (เช่น ลายนิ้วมือของอุปกรณ์) ด้วยวิธีนี้ YouTube สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อรวบรวมสถิติวิดีโอ เพื่อปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความพยายามในการฉ้อโกง

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube แสดงว่าคุณเปิดใช้งาน YouTube เพื่อกำหนดพฤติกรรมการท่องเว็บให้กับโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณโดยตรง คุณสามารถป้องกันได้โดยออกจากระบบบัญชี YouTube ของคุณ

มีการใช้ YouTube เพื่อนำเสนอข้อเสนอออนไลน์ที่น่าสนใจของเรา สิ่งนี้แสดงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายของมาตรา 6 วรรค 1 จดหมาย f GDPR หากมีการขอความยินยอมที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลจะเกิดขึ้นเฉพาะตามมาตรา 6 วรรค 1 ตัวอักษร a GDPR และมาตรา 25 วรรค 1 TTDSG ตราบเท่าที่ความยินยอมนั้นรวมถึงการจัดเก็บคุกกี้หรือการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น ลายนิ้วมืออุปกรณ์) ตามความหมายของ TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

การจัดการข้อมูลผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube ที่ https://policy.google.com/privacy hl = en

Google reCAPTCHA

เราใช้ "Google reCAPTCHA" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "reCAPTCHA") บนเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการคือ Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

จุดประสงค์ของ reCAPTCHA คือเพื่อตรวจสอบว่าการป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (เช่น ในแบบฟอร์มการติดต่อ) ดำเนินการโดยมนุษย์หรือโดยโปรแกรมอัตโนมัติ ในการทำเช่นนี้ reCAPTCHA จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตามลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์นี้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์ สำหรับการวิเคราะห์ reCAPTCHA จะประเมินข้อมูลต่างๆ (เช่น ที่อยู่ IP ระยะเวลาที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้บนเว็บไซต์ หรือการเคลื่อนไหวของเมาส์โดยผู้ใช้) ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการวิเคราะห์จะถูกส่งต่อไปยัง Google

การวิเคราะห์ reCAPTCHA จะทำงานอย่างสมบูรณ์ในพื้นหลัง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้รับแจ้งว่ามีการวิเคราะห์เกิดขึ้น

การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นบนพื้นฐานของศิลปะ 6 วรรค 1 ไฟ ฉ GDPR ผู้ดำเนินการเว็บไซต์มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องข้อเสนอทางเว็บจากการสอดแนมอัตโนมัติที่ไม่เหมาะสมและจากสแปม หากมีการขอความยินยอมที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของศิลปะเท่านั้น 6 วรรค 1 ไฟ a DSGVO และ § 25 Para B. ลายนิ้วมืออุปกรณ์) ภายในความหมายของ TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google reCAPTCHA สามารถพบได้ในข้อบังคับการปกป้องข้อมูลของ Google และข้อกำหนดการใช้งานของ Google ภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้: https://policy.google.com/privacy?hl=de และ https://policy.google.com/Terms?hl=de.

Google AdSense

เราใช้ "Google AdSense" บนเว็บไซต์นี้ Google AdSense เป็นบริการออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ Google AdSense ใช้อัลกอริธึมที่เลือกโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น ๆ Google AdSense อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายตามความสนใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งดำเนินการโดยการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละราย

ผู้ให้บริการองค์ประกอบ Google AdSense คือ Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

วัตถุประสงค์ขององค์ประกอบ Google AdSense คือการรวมโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา Google AdSense วางคุกกี้ไว้บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุกกี้ใดได้รับการอธิบายไว้ข้างต้นแล้ว การตั้งค่าคุกกี้ช่วยให้ Alphabet Inc. สามารถวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราได้ ทุกครั้งที่มีการเรียกหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ขึ้น ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลและมีการรวมองค์ประกอบของ Google AdSense อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติโดย องค์ประกอบ Google AdSense ตามลำดับเพื่อส่งข้อมูลไปยัง Alphabet Inc. เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์และการชำระค่าคอมมิชชั่น ในกระบวนการทางเทคนิคนี้ Alphabet Inc. จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Alphabet Inc. ใช้เพื่อติดตามที่มาของผู้เยี่ยมชมและการคลิก และจากนั้นจึงเปิดใช้คำชี้แจงค่าคอมมิชชัน .

บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันการตั้งค่าคุกกี้โดยเว็บไซต์ของเรา ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ได้ตลอดเวลาโดยใช้การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และด้วยเหตุนี้จึงคัดค้านการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้ Alphabet Inc. ติดตั้งคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณสามารถลบคุกกี้ที่กำหนดโดย Alphabet Inc. ได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ

Google AdSense ยังใช้พิกเซลการติดตามที่เรียกว่า พิกเซลการติดตามคือกราฟิกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกไฟล์บันทึกและการวิเคราะห์ไฟล์บันทึก ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการประเมินทางสถิติได้ โดยอิงตามพิกเซลการติดตามที่ฝังไว้ Alphabet Inc. สามารถดูได้ว่าเว็บไซต์ถูกเปิดโดยหัวเรื่องข้อมูลหรือไม่และเมื่อใด และลิงก์ใดที่เจ้าของข้อมูลคลิกและคลิกลิงก์ใด มีการใช้พิกเซลการติดตามเพื่อประเมินการไหลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP และจำเป็นสำหรับการรวบรวมและเรียกเก็บเงินของโฆษณาที่แสดง จะถูกส่งไปยัง Alphabet Inc. ในสหรัฐอเมริกาผ่าน Google AdSense ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการจัดเก็��และประมวลผลในสหรัฐอเมริกา Alphabet Inc. อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านกระบวนการทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

Google AdSense มีการอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมภายใต้ลิงค์นี้ https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (พร้อมฟังก์ชันลบข้อมูลระบุตัวตน)

เราใช้ "Google Analytics (พร้อมฟังก์ชันลบข้อมูลระบุตัวตน)" บนเว็บไซต์นี้ Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บ การวิเคราะห์เว็บคือการรวบรวม รวบรวม และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ บริการวิเคราะห์เว็บจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามายังเว็บไซต์ (เรียกว่าผู้อ้างอิง) ซึ่งรวมถึงหน้าย่อยของเว็บไซต์ที่มีการเข้าถึง หรือความถี่และระยะเวลาในการดูหน้าย่อย การวิเคราะห์เว็บส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการองค์ประกอบ Google Analytics คือ Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

เราใช้ส่วนเสริม "_gat._anonymizeIp" สำหรับการวิเคราะห์เว็บผ่าน Google Analytics ด้วยการเพิ่มนี้ ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกย่อและไม่ระบุชื่อโดย Google หากเว็บไซต์ของเรามีการเข้าถึงจากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือจากรัฐภาคีอื่นในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป

จุดประสงค์ขององค์ประกอบ Google Analytics คือการวิเคราะห์กระแสผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา Google ใช้ข้อมูลที่ได้รับ นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อรวบรวมรายงานออนไลน์สำหรับเราที่แสดงกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

Google Analytics วางคุกกี้ไว้บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูล คุกกี้ใดได้รับการอธิบายไว้ข้างต้นแล้ว โดยการตั้งค่าคุกกี้ Google สามารถวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราได้ ทุกครั้งที่มีการเรียกหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ขึ้น ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลและมีการรวมองค์ประกอบ Google Analytics อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติโดย องค์ประกอบ Google Analytics ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งข้อมูลไปยัง Google สำหรับการวิเคราะห์ออนไลน์ ในกระบวนการทางเทคนิคนี้ Google ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Google ใช้เพื่อติดตามที่มาของผู้เข้าชมและการคลิก และจากนั้นจึงเปิดใช้งบคอมมิชชัน

คุกกี้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เวลาเข้าถึง ตำแหน่งที่ทำการเข้าถึง และความถี่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะถูกส่งไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดเก็บโดย Google ในสหรัฐอเมริกา Google อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ที่รวบรวมผ่านกระบวนการทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันการตั้งค่าคุกกี้โดยเว็บไซต์ของเรา ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ได้ตลอดเวลาโดยใช้การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และด้วยเหตุนี้จึงคัดค้านการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ดังกล่าวจะทำให้ Google ไม่สามารถตั้งค่าคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ คุ้กกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้วโดย Google Analytics สามารถลบได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังมีทางเลือกในการคัดค้านและป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่สร้างโดย Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้และการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google สำหรับสิ่งนี้ โปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ที่ลิงก์จะต้องเป็นบุคคล https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์นี้บอก Google Analytics ผ่าน JavaScript ว่าไม่มีการส่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยัง Google Analytics Google ประเมินการติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ว่ามีความขัดแย้ง หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลถูกลบ จัดรูปแบบหรือติดตั้งใหม่ในภายหลัง เจ้าของข้อมูลจะต้องติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน Google Analytics หากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขอบเขตอิทธิพลของตนถอนการติดตั้งหรือปิดใช้งานโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ มีความเป็นไปได้ที่จะติดตั้งใหม่หรือเปิดใช้งานโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและกฎหมายความเป็นส่วนตัวโดย Google สามารถดูได้ที่ https://www.google.de/intl/de/policy/ความเป็นส่วนตัว/ และ http://www.google.com/analytics/Terms/en.html Google Analytics อยู่ที่ลิงค์นี้ https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/ อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติม

Google AdWords

เราใช้ "Google AdWords" บนเว็บไซต์นี้ Google AdWords เป็นบริการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถลงโฆษณาได้ทั้งในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของ Google และเครือข่ายโฆษณาของ Google Google AdWords อนุญาตให้ผู้โฆษณากำหนดคำหลักบางคำล่วงหน้าที่จะใช้เพื่อแสดงโฆษณาในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของ Google เฉพาะเมื่อผู้ใช้ใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อเรียกผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเท่านั้น ในเครือข่ายโฆษณาของ Google โฆษณาจะกระจายไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโดยใช้อัลกอริธึมอัตโนมัติและคำนึงถึงคำหลักที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ให้บริการ Google AdWords คือ Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

วัตถุประสงค์ของ Google AdWords คือเพื่อส่งเสริมเว็บไซต์ของเราโดยการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทบุคคลที่สาม และในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของเครื่องมือค้นหาของ Google และแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา

หากเจ้าของข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณา Google คุกกี้การแปลงที่เรียกว่าจะถูกเก็บไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลโดย Google คุกกี้ใดได้รับการอธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุกกี้ Conversion จะสูญเสียความถูกต้องหลังจากผ่านไปสามสิบวันและจะไม่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากคุกกี้ยังไม่หมดอายุ คุกกี้การแปลงจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าหน้าย่อยบางหน้า เช่น ตะกร้าสินค้าจากระบบร้านค้าออนไลน์ ถูกเข้าถึงบนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ คุกกี้การแปลงช่วยให้ทั้งเราและ Google เข้าใจว่าบุคคลที่มาที่เว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณา AdWords สร้างรายได้ กล่าวคือ เสร็จสิ้นหรือยกเลิกการซื้อ

Google จะใช้ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้คุกกี้การแปลงเพื่อสร้างสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ในทางกลับกัน เราใช้สถิติการเข้าชมเหล่านี้เพื่อกำหนดจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับการอ้างอิงถึงเราผ่านทางโฆษณา AdWords กล่าวคือ เพื่อพิจารณาความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโฆษณา AdWords นั้น ๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา AdWords ของเราในอนาคต ทั้งบริษัทของเราและผู้โฆษณา Google AdWords รายอื่นไม่ได้รับข้อมูลจาก Google ที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

คุกกี้การแปลงใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชม ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะถูกส่งไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดเก็บโดย Google ในสหรัฐอเมริกา Google อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ที่รวบรวมผ่านกระบวนการทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันการตั้งค่าคุกกี้โดยเว็บไซต์ของเรา ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ได้ตลอดเวลาโดยใช้การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และด้วยเหตุนี้จึงคัดค้านการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ดังกล่าวจะป้องกัน Google จากการตั้งค่าคุกกี้การแปลงบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุกกี้ที่ Google AdWords ตั้งค่าไว้แล้วสามารถลบได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังมีตัวเลือกในการคัดค้านการโฆษณาตามความสนใจโดย Google ในการทำเช่นนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้อง/การตั้งค่า/โฆษณาจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แต่ละตัวที่พวกเขาใช้ และทำการตั้งค่าที่ต้องการที่นั่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและกฎหมายความเป็นส่วนตัวโดย Google ได้ที่ https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ retrieve

ที่มา: https://www.e-recht24.de