a cFosSpeed most új kezekbe került. Az Atlas Tech Solutions mostantól birtokolja, fejleszti és értékesíti új verzióit
Látogasson el a cFos eMobility oldalunkra is, ahol olyan elektromobilitási termékeinket talál, mint a cFos EVSE, a cFos Charging Manager és a cFos Wallbox Booster

cFos ágensek

cFos ágensek

Szabványzáradék

A cFos Software GmbH, Bonn (Németország) 1993 óta fejleszti a kommunikációs szoftvert és a kernel módú hálózati illesztőprogramokat a Windows számára. Termékeink közé tartozik a cFosSpeed, a szélessávú internet fejlett forgalomformáló szoftvere, a cFos Personal Net, a személyes web- és felhőkiszolgáló, a cFos IPv6 Link, az IPv6 telefonos meghajtó & szoftver útválasztó, valamint a cFos / cFos Broadband Connect, a nagy teljesítményű DSL és ISDN telefonos illesztőprogramok.

Kapcsolat / Támogatás

Támogatási kérdés küldéséhez vagy kapcsolatfelvételhez használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Impresszum

Útmutatások a TDG szerint:

A www.cfos.de és www.cfosspeed.de felelős szolgáltatója a cFos Software GmbH, képviselői Christoph Lüders és Martin Winkler igazgatók, Nordstr. 65a, 53111 Bonn Telefon: +49 2287669826, Cégjegyzékbe véve Bonnban, HRB 9150, Forgalmi adó azonosító száma: DE 813105998, e-mail: .

A cFos® bejegyzett védjegy.

Adatvédelmi irányelvek

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információ

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Értesítés a felelős szervről” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet z. B. olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Általános információk és kötelező információk

magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogy ez hogyan és milyen célból történik.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervhez

A weboldalon az adatkezelésért felelős szerv:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Németország

Telefon: 0228-7669826
E-mail: helpcfos@cfos.de
Weboldal: www.cfos.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és eszközeiről.

tárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időszakot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Általános tudnivalók az adatkezelés jogalapjáról ezen a weboldalon

Ha hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdése alapján kezeljük, ha a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat kezelünk. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat útján), az adatkezelés szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük. Továbbá az Ön adatait akkor kezeljük, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelésre jogos érdekünk alapján is sor kerülhet a Ptk. 6. bek. 1 lit. f GDPR. Jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező cégektől származó eszközöket használunk, amelyek az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem nem garantálható. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR, ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TÖRTÉNIK SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT, AZ ÖN ALKOTÓ HELYZETÉBŐL EREDMÉNYESÜL; EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN ALAPULÓ PROFILEZÉSRE IS VONATKOZIK. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK A VONATKOZÓ JOGI ALAP JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ. HA TILTAKOZNAK, TÖBBÉ NEM FELDOLGOZUNK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, HA NEM TUDJUK BIZONYÍTANI A FELDOLGOZÁS ÁTFOGÓ INDOKOLÁSÁT, AMELY FELÜLVIZSGÁL AZ ÖN ÉRDEKEIRE, JOGAIRA ÉS SZABADSÁGAIRA (VAGY A FELDOLGOZÁS AZ 1. 1. FELDOLGOZÁSI VÉGREHAJTÁS, VAGY A FELDOLGOZÁS AZ 1.) GDPR).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉS SZÁMÁRA FELDOLGOZIK FELDOLGOZNI, AZ ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TILAKOZNI SZABAD SZEMÉLYES ADATAI ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELŐTT; EZ AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKÉBEN IS VONATKOZIK A PROFILOKRA IS. HA ÖN TILÁZAT, SZEMÉLYES ADATAIT TOVÁBBI NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye található. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk, ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és javítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek jogában áll ingyenes tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén bármikor jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. . Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat idejére Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • Ha személyes adatainak/történik, akkor törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, jogában áll kérni, hogy törlés helyett személyes adatai kezelését korlátozzák.
  • Ha Ön kifogást nyújtott be a Kbt. 21 (1) GDPR, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére vagy okokból használhatók fel. az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekét dolgozzák fel.

A promóciós e-mailek tiltakozása

Ezúton tiltakozunk a kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldésére vonatkozó impresszum kötelezettség részeként közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen reklámok, például spam e-mailek küldése esetén.

3. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

sütiket

Weboldalunk úgynevezett "cookie-kat" használ. A sütik kisméretű szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végeszközben. Az Ön végeszközén vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak. A munkamenet-sütik a látogatást követően automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végeszközén, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben a harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók az Ön végkészülékén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásainak használatát (pl. cookie-k fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. kosár funkció vagy videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek (szükséges cookie-k). a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tárolják, kivéve, ha más jogalap kerül meghatározásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-k tárolására. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolására, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a bekezdése és a TTDSG 25. § (1) bekezdése); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz.

Ha a cookie-kat külső cégek vagy elemzési célokra használnak, erről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

  • A böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL
  • Az elérő számítógép gazdagépneve
  • A szerver kérésének időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához - a szerver naplófájljait e célból rögzíteni kell.

kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőívben megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keres meg minket, megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi kérés útján részünkre eljuttatott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri a törlést, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

4. Közösségi média

Közösségi média bővítmények Shariff-fel

Ezen a weboldalon közösségimédia-bővítményeket használnak (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A beépülő modulokat általában a megfelelő közösségimédia-logókról lehet felismerni. Az adatvédelem biztosítása érdekében ezen a weboldalon ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett „Shariff” megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy a webhelyre integrált beépülő modulok adatokat továbbítsanak a megfelelő szolgáltatóhoz, amikor először lép be az oldalra.

Közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével csak akkor jön létre (beleegyezés), ha a kapcsolódó gombra kattintva aktiválja a megfelelő bővítményt. Amint aktiválja a beépülő modult, az adott szolgáltató megkapja azt az információt, hogy Ön IP-címével ellátogatott erre a webhelyre. Ha Ön egyidejűleg bejelentkezik a megfelelő közösségimédia-fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató hozzárendelheti a webhely látogatását az Ön felhasználói fiókjához.

A beépülő modul aktiválása a 6. cikk (1) bekezdése értelmében beleegyezést jelent. a GDPR és a TTDSG 25. szakaszának 1. bekezdése. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

5. Hírlevelek

hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés). Az adatok tárolására, az e-mail címre és azok hírlevél küldéshez való felhasználására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „leiratkozás” linken keresztül. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét.

A hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk tárolt adatokat mi vagy a hírlevél szolgáltató mindaddig tároljuk, amíg Ön a hírlevélről le nem iratkozik, és a hírlevélről való leiratkozást követően törlődik a hírlevél terjesztési listáról, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnését követően bármilyen célt. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket hírlevél terjesztési listánkról, jogos érdekünk körében a Ptk. 6. bek. 1 lit. f GDPR.

Az általunk más célból tárolt adatok változatlanok maradnak.

A hírlevél terjesztési listáról való eltávolítása után az Ön e-mail címét mi vagy a hírlevél szolgáltató feketelistán tárolhatja, ha ez a jövőbeni levelek elkerülése érdekében szükséges. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. A feketelistán lévő tárolás időben nincs korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

6. Beépülő modulok és eszközök

Youtube

Ez a webhely a YouTube webhelyről származó videókat tartalmaz. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha meglátogatja valamelyik olyan webhelyünket, amelyre a YouTube be van építve, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. A YouTube szerver értesül arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ezenkívül a YouTube különféle cookie-kat tárolhat az Ön végeszközén, vagy hasonló technológiákat használhat a felismeréshez (pl. eszköz ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Ha be vagy jelentkezve YouTube-fiókodba, engedélyezed a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedésedet közvetlenül a személyes profilodhoz rendelje. Ezt megelőzheti, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatására használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. eszköz ujjlenyomatának vétele) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelése További információért tekintse meg a YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://policy.google.com/privacy hl = hu.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban „reCAPTCHA”) kifejezést használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy az adatbevitelt ezen a weboldalon (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program végzi-e. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat értékel (pl. IP-cím, mennyi időt tölt a weboldal látogatója a weboldalon vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem értesülnek arról, hogy elemzés zajlik.

Az adatok tárolása, elemzése a Kbt. 6. bek. 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-ektől. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a Ptk. 6. bek. 1 lit. a DSGVO és a 25. § B. bekezdése szerinti eszköz ujjlenyomatvétele) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában és a Google használati feltételeiben találhatók a következő linkek alatt: https://policy.google.com/privacy?hl=de és https://policy.google.com/terms?hl=de.

Google AdSense

Ezen a webhelyen a „Google AdSense” szolgáltatást használjuk. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik felek webhelyein. A Google AdSense egy olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik felek webhelyein megjelenített hirdetéseket, amelyek megfelelnek az adott harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődésen alapuló célzását, amely egyéni felhasználói profilok generálásával valósul meg.

A Google AdSense összetevő szolgáltatója a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdSense komponens célja a hirdetések integrációja weboldalunkon. A Google AdSense cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállításával az Alphabet Inc. lehetővé teszi, hogy elemezze weboldalunk használatát. A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, a feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a Google AdSense komponenst integrált oldalak valamelyikének előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén az internetböngésző automatikusan aktiválódik a megfelelő Google AdSense komponens, hogy adatokat továbbítson az Alphabet Inc. részére online reklámozás és jutalékok kiegyenlítése céljából. E technikai folyamat részeként az Alphabet Inc. tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amelyeket az Alphabet Inc. többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékkivonatok engedélyezésére használ fel. .

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Alphabet Inc. cookie-t helyezzen el az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

A Google AdSense úgynevezett nyomkövető pixeleket is használ. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amely a webhelyekbe ágyazva lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és a naplófájl elemzését, amely lehetővé teszi a statisztikai értékelés elvégzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján az Alphabet Inc. láthatja, hogy az érintett megnyitott-e egy weboldalt, és mikor, és mely hivatkozásokra kattintottak az érintettek. A követési pixeleket többek között a webhely látogatóinak áramlásának értékelésére használják.

A megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és számlázásához szükséges személyes adatok és információk, amelyek az IP-címet is magukban foglalják, a Google AdSense-en keresztül kerülnek továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban található Alphabet Inc.-hez. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tároljuk és kezeljük. Az Alphabet Inc. ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

A Google AdSense részletesebb leírása ezen a linken található://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon a "Google Analytics (anonimizálási funkcióval)"-t használjuk. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és értékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan az érintett egy weboldalra érkezett (ún. hivatkozó), a weboldal mely aloldalait keresték fel, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő szolgáltatója a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használjuk a Google Analytics szolgáltatáson keresztüli webes elemzéshez. Ezzel a kiegészítéssel az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha weboldalunkat az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes másik államból érik el.

A Google Analytics komponens célja, hogy elemezze a látogatói áramlást weboldalunkon. A Google a megszerzett adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, valamint a weboldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google elemezni tudja weboldalunk használatát. A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a Google Analytics komponens integrált oldalának minden egyes előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén az internetböngésző automatikusan aktiválódik a megfelelő Google Analytics komponens, amely adatokat továbbít a Google-nak online elemzés céljából. E technikai folyamat részeként a Google tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amelyeket a Google többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékkivonatok engedélyezésére használ fel.

A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett személy általi látogatási gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbadhatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított süti bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni és megakadályozni a Google Analytics által generált adatok gyűjtését a jelen weboldal használatával és ezen adatok Google általi feldolgozásával kapcsolatban. Ehhez a böngésző add-on a kapcsolatot kell az a személy, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout letöltése és telepítése. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et JavaScripten keresztül, hogy a webhelylátogatásokról semmilyen adat és információ nem kerülhet továbbításra a Google Analytics számára. A böngészőbővítmény telepítését a Google ellentmondásként értékeli. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy más, az ő befolyási körébe tartozó személy eltávolítja vagy deaktiválja, lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információkért és a Google adatvédelmi törvényeiért a https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms///lehet letölteni. A Google Analytics ezen a linken érhető el//www.google.com/intl//analytics/ részletesebben.

Google AdWords

Ezen a webhelyen a „Google AdWords” szolgáltatást használjuk. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Google keresőmotorjának eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározzon bizonyos kulcsszavakat, amelyek csak akkor jelennek meg a Google keresőmotorjának eredményei között, ha a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmény lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések automatikus algoritmussal, a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével kerülnek kiosztásra a témához kapcsolódó weboldalakra.

A Google AdWords szolgáltatások szolgáltatója a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy érdeklődési körhöz kapcsolódó hirdetéseket jelenít meg külső cégek weboldalain és a Google keresőmotor keresőmotorjának találatai között, valamint harmadik féltől származó hirdetéseket jelenít meg weboldalunkon.

Ha az érintett egy Google hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google az érintett információtechnológiai rendszerében úgynevezett konverziós cookie-t tárol. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A konverziós cookie harminc nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják az érintett személy azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, akkor a konverziós süti segítségével megállapítható, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online áruház rendszeréből származó bevásárlókosárt elértek-e a weboldalunkon. A konverziós cookie lehetővé teszi számunkra és a Google számára is, hogy megértsük, hogy egy személy, aki egy AdWords hirdetésen keresztül érkezett webhelyünkre, termelt-e bevételt, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy vásárlást.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja fel, hogy látogatási statisztikákat készítsen weboldalunkon. Ezeket a látogatási statisztikákat viszont arra használjuk, hogy meghatározzuk azon felhasználók teljes számát, akiket AdWords hirdetéseken keresztül irányítottak hozzánk, azaz meghatározzuk az adott AdWords hirdetés sikerét vagy kudarcát, és optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek alapján azonosítani lehetne az érintett személyt.

A konverziós süti személyes adatok tárolására szolgál, mint például az érintett személy által felkeresett webhely. Ennek megfelelően minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, személyes adatok, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbadhatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie-t állítson be az érintett információtechnológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google AdWords által már beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Továbbá az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődésen alapuló hirdetései ellen. Ehhez az érintettnek/beállításokat/hirdetéseket kell végrehajtania, és ott el kell végeznie a kívánt beállításokat.

További információkért és a Google adatvédelmi törvényeiért a következő címen találhat: https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ retrieve.

Forrás: https://www.e-recht24.de