cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Đại lý của cFos

Đại lý của cFos

Bản mẫu

cFos Software GmbH, Bon (Đức) phát triển phần mềm giao tiếp và trình điều khiển mạng chế độ kernel cho Windows từ năm 1993. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm cFosSpeed, nâng cao phần mềm Định hình băng thông cho băng tầng Internet, cFos Personal Net, một Web cá nhân và Cloud server, cFos IPv6 Link, driver quay số IPv6 & phần mềm định tuyến và cFos / cFos Broadband Connect, hiệu suất cao của các driver quay số DSL and ISDN.

Liên hệ / Hỗ trợ

Yêu cầu hỗ trợ hoặc liên hệ contact form.

Thông báo pháp lý

Thông tin đến TDG (German Tele Services Act):

Các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm cho www.cfos.de and www.cfosspeed.de là cFos Software GmbH, đại diện cho chủ quản lý là Christoph Lüders và Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Điện thoại: +49 2287669826, trade register entry: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, eMail: .

cFos® là một thương hiệu đã được đăng ký bản quyền.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của chúng tôi. Bảo vệ dữ liệu là ưu tiên đặc biệt cao đối với việc quản lý của cFos Software GmbH. Có thể sử dụng các trang Internet của cFos Software GmbH mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về dữ liệu cá nhân; tuy nhiên, nếu một chủ thể dữ liệu muốn sử dụng các dịch vụ doanh nghiệp đặc biệt thông qua trang web của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể trở nên cần thiết. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết và không có cơ sở theo luật định cho việc xử lý đó, chúng tôi thường có được sự đồng ý từ chủ thể dữ liệu.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân, như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của chủ thể dữ liệu phải luôn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và phù hợp với bảo vệ dữ liệu cụ thể theo quốc gia quy định áp dụng cho cFos Software GmbH. Bằng cách khai báo bảo vệ dữ liệu này, doanh nghiệp của chúng tôi muốn thông báo cho công chúng về bản chất, phạm vi và mục đích của dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý. Hơn nữa, các chủ thể dữ liệu được thông báo, thông qua tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, về các quyền mà họ được hưởng.

Với tư cách là người kiểm soát, cFos Software GmbH đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân hoàn chỉnh nhất được xử lý thông qua trang web này. Tuy nhiên, về nguyên tắc truyền dữ liệu trên Internet có thể có các lỗ hổng bảo mật, do đó bảo vệ tuyệt đối có thể không được đảm bảo. Vì lý do này, mọi chủ đề dữ liệu được tự do chuyển dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua các phương tiện khác, ví dụ như qua điện thoại.

 1. Định nghĩa

  Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của cFos Software GmbH dựa trên các điều khoản được sử dụng bởi các nhà lập pháp châu Âu để thông qua Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi phải dễ đọc và dễ hiểu đối với công chúng, cũng như khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Để đảm bảo điều này, trước tiên chúng tôi muốn giải thích thuật ngữ được sử dụng.

  Trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi sử dụng, ngoài các điều khoản sau:

  • a) Dữ liệu cá nhân

   Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người tự nhiên được xác định hoặc nhận dạng (chủ đề dữ liệu trực tuyến). Một người tự nhiên có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của người tự nhiên đó.

  • b) Chủ đề dữ liệu

   Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân tự nhiên nào được xác định hoặc nhận dạng, có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bộ điều khiển chịu trách nhiệm xử lý.

  • c) Gia công

   Xử lý là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên các bộ dữ liệu cá nhân, cho dù có hoặc không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

  • d) Hạn chế xử lý

   Hạn chế xử lý là việc đánh dấu dữ liệu cá nhân được lưu trữ với mục đích hạn chế xử lý chúng trong tương lai.

  • e) Hồ sơ

   Hồ sơ có nghĩa là bất kỳ hình thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động nào bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định liên quan đến thể nhân, đặc biệt là phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh liên quan đến hiệu suất của người tự nhiên trong công việc, tình hình kinh tế, sức khỏe, sở thích cá nhân , lợi ích, độ tin cậy, hành vi, vị trí hoặc phong trào.

  • f) bút danh

   Bí danh là việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách mà dữ liệu cá nhân không còn có thể được quy cho một chủ thể dữ liệu cụ thể mà không sử dụng thông tin bổ sung, miễn là thông tin bổ sung đó được giữ riêng và phải tuân theo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được quy cho một người tự nhiên được xác định hoặc nhận dạng.

  • g) Bộ điều khiển hoặc bộ điều khiển chịu trách nhiệm xử lý

   Kiểm soát viên hoặc kiểm soát viên chịu trách nhiệm xử lý là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc cùng với người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân; trong đó mục đích và phương tiện của việc xử lý đó được xác định theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên, người kiểm soát hoặc các tiêu chí cụ thể để đề cử có thể được quy định bởi luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên.

  • h) Bộ xử lý

   Bộ xử lý là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bộ điều khiển.

  • i) Người nhận

   Người nhận là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, mà dữ liệu cá nhân được tiết lộ, cho dù là bên thứ ba hay không. Tuy nhiên, các cơ quan công quyền có thể nhận dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ của một cuộc điều tra cụ thể theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên sẽ không được coi là người nhận; việc xử lý các dữ liệu đó của các cơ quan công quyền đó phải tuân thủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành theo mục đích xử lý.

  • j) Bên thứ ba

   Bên thứ ba là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác ngoài chủ thể dữ liệu, bộ điều khiển, bộ xử lý và những người, dưới quyền trực tiếp của bộ điều khiển hoặc bộ xử lý, được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

  • k) Đồng ý

   Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là bất kỳ dấu hiệu nào được đưa ra một cách tự do, cụ thể, được thông báo và rõ ràng về mong muốn của chủ thể dữ liệu mà họ, bằng một tuyên bố hoặc bằng một hành động khẳng định rõ ràng, biểu thị sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta hoặc cô ta .

 2. Tên và địa chỉ của bộ điều khiển

  Kiểm soát viên cho các mục đích của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), các luật bảo vệ dữ liệu khác áp dụng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và các quy định khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu là:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Đức
  Điện thoại: 0228-7669826
  Email: helpcfos@cfos.de
  Trang web: www.cfos.de

 3. Cookie

  Các trang Internet của cFos Software GmbH sử dụng cookie. Cookies là các tệp văn bản được lưu trữ trong hệ thống máy tính thông qua trình duyệt Internet.

  Nhiều trang web và máy chủ sử dụng cookie. Nhiều cookie chứa một cái gọi là ID cookie. ID cookie là một định danh duy nhất của cookie. Nó bao gồm một chuỗi ký tự thông qua đó các trang và máy chủ Internet có thể được gán cho trình duyệt Internet cụ thể nơi cookie được lưu trữ. Điều này cho phép các trang web và máy chủ truy cập Internet để phân biệt trình duyệt riêng lẻ của chủ đề dats với các trình duyệt Internet khác có chứa các cookie khác. Một trình duyệt Internet cụ thể có thể được nhận dạng và xác định bằng ID cookie duy nhất.

  Thông qua việc sử dụng cookie, cFos Software GmbH có thể cung cấp cho người dùng trang web này các dịch vụ thân thiện hơn với người dùng mà không thể cài đặt cookie.

  Bằng cookie, thông tin và ưu đãi trên trang web của chúng tôi có thể được tối ưu hóa với người dùng. Cookies cho phép chúng tôi, như đã đề cập trước đây, nhận ra người dùng trang web của chúng tôi. Mục đích của sự công nhận này là giúp người dùng dễ dàng sử dụng trang web của chúng tôi hơn. Người dùng trang web sử dụng cookie, ví dụ: không phải nhập dữ liệu truy cập mỗi khi trang web được truy cập, bởi vì điều này được chiếm bởi trang web và do đó cookie được lưu trữ trên hệ thống máy tính của người dùng. Một ví dụ khác là cookie của giỏ hàng trong một cửa hàng trực tuyến. Cửa hàng trực tuyến ghi nhớ các bài viết mà khách hàng đã đặt vào giỏ hàng ảo thông qua cookie.

  Bất cứ lúc nào, chủ đề dữ liệu có thể ngăn cài đặt cookie thông qua trang web của chúng tôi bằng một cài đặt tương ứng của trình duyệt Internet được sử dụng và do đó có thể từ chối vĩnh viễn cài đặt cookie. Hơn nữa, cookie đã được đặt có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác. Điều này có thể có trong tất cả các trình duyệt Internet phổ biến. Nếu chủ thể dữ liệu hủy kích hoạt cài đặt cookie trong trình duyệt Internet được sử dụng, không phải tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi đều có thể sử dụng được.

 4. Thu thập dữ liệu và thông tin chung

  Trang web của cFos Software GmbH thu thập một loạt dữ liệu và thông tin chung khi một chủ đề dữ liệu hoặc hệ thống tự động gọi trang web. Dữ liệu và thông tin chung này được lưu trữ trong tệp nhật ký máy chủ. Được thu thập có thể là (1) các loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng, (2) hệ điều hành được sử dụng bởi hệ thống truy cập, (3) trang web mà hệ thống truy cập truy cập trang web của chúng tôi (được gọi là giới thiệu), (4) phụ -websites, (5) ngày và thời gian truy cập vào trang Internet, (6) địa chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP), (7) nhà cung cấp dịch vụ Internet của hệ thống truy cập và (8) mọi dữ liệu tương tự khác và thông tin có thể được sử dụng trong trường hợp bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

  Khi sử dụng những dữ liệu và thông tin chung này, cFos Software GmbH không đưa ra bất kỳ kết luận nào về chủ đề dữ liệu. Thay vào đó, thông tin này là cần thiết để (1) phân phối chính xác nội dung trang web của chúng tôi, (2) tối ưu hóa nội dung trang web cũng như quảng cáo của nó, (3) đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ trang web của chúng tôi và (4) cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật các thông tin cần thiết để truy tố hình sự trong trường hợp bị tấn công mạng. Do đó, cFos Software GmbH phân tích dữ liệu và thông tin được thu thập ẩn danh theo thống kê, với mục đích tăng cường bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp của chúng tôi và để đảm bảo mức độ bảo vệ tối ưu cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Dữ liệu ẩn danh của tệp nhật ký máy chủ được lưu trữ riêng biệt với tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi một chủ thể dữ liệu.

 5. Đăng ký trên trang web của chúng tôi

  Chủ thể dữ liệu có khả năng đăng ký trên trang web của bộ điều khiển với chỉ dẫn dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân nào được truyền đến bộ điều khiển được xác định bởi mặt nạ đầu vào tương ứng được sử dụng để đăng ký. Dữ liệu cá nhân được nhập bởi chủ thể dữ liệu được thu thập và lưu trữ dành riêng cho sử dụng nội bộ bởi bộ điều khiển và cho mục đích riêng của mình. Bộ điều khiển có thể yêu cầu chuyển đến một hoặc nhiều bộ xử lý (ví dụ: dịch vụ bưu kiện) cũng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích nội bộ có thể quy cho bộ điều khiển.

  Bằng cách đăng ký trên trang web của bộ điều khiển, địa chỉ IP được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và được sử dụng bởi chủ đề dữ liệu Ngày và thời gian đăng ký cũng được lưu trữ. Việc lưu trữ dữ liệu này diễn ra dựa trên nền tảng rằng đây là cách duy nhất để ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi và, nếu cần thiết, để có thể điều tra các hành vi phạm tội. Trong chừng mực, việc lưu trữ dữ liệu này là cần thiết để bảo mật bộ điều khiển. Dữ liệu này không được chuyển cho bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ theo luật định để truyền dữ liệu hoặc nếu việc chuyển giao phục vụ cho mục đích truy tố hình sự.

  Việc đăng ký chủ thể dữ liệu, với chỉ dẫn dữ liệu cá nhân tự nguyện, nhằm mục đích cho phép bộ điều khiển cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của chủ thể dữ liệu chỉ có thể được cung cấp cho người dùng đã đăng ký do tính chất của vấn đề được đề cập. Những người đã đăng ký có thể tự do thay đổi dữ liệu cá nhân được chỉ định trong quá trình đăng ký bất cứ lúc nào hoặc để xóa chúng hoàn toàn khỏi kho dữ liệu của bộ điều khiển.

  Bất cứ lúc nào, bộ điều khiển dữ liệu sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu cho từng đối tượng dữ liệu về dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ về chủ thể dữ liệu. Ngoài ra, bộ điều khiển dữ liệu sẽ sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn của chủ thể dữ liệu, trong trường hợp không có nghĩa vụ lưu trữ theo luật định. Một Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu được chỉ định đặc biệt trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, cũng như toàn bộ nhân viên của bộ điều khiển có sẵn cho chủ thể dữ liệu về mặt này với tư cách là người liên hệ.

 6. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

  Trên trang web của cFos Software GmbH, người dùng có cơ hội đăng ký nhận bản tin của doanh nghiệp chúng tôi. Mặt nạ đầu vào được sử dụng cho mục đích này xác định dữ liệu cá nhân nào được truyền, cũng như khi bản tin được đặt hàng từ bộ điều khiển.

  Phần mềm cFos GmbH thông báo cho khách hàng và đối tác kinh doanh của mình thường xuyên bằng các bản tin về các ưu đãi của doanh nghiệp. Bản tin của doanh nghiệp chỉ có thể được nhận bởi chủ thể dữ liệu nếu (1) chủ thể dữ liệu có địa chỉ email hợp lệ và (2) đăng ký chủ đề dữ liệu cho việc vận chuyển bản tin. Một e-mail xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail được đăng ký bởi một chủ đề dữ liệu lần đầu tiên để gửi bản tin, vì lý do pháp lý, trong thủ tục chọn tham gia kép. Email xác nhận này được sử dụng để chứng minh liệu chủ sở hữu của địa chỉ email là chủ thể dữ liệu có được phép nhận bản tin hay không.

  Trong quá trình đăng ký bản tin, chúng tôi cũng lưu trữ địa chỉ IP của hệ thống máy tính được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và được sử dụng bởi chủ thể dữ liệu tại thời điểm đăng ký, cũng như ngày và giờ đăng ký. Việc thu thập dữ liệu này là cần thiết để hiểu được (có thể) việc sử dụng sai địa chỉ e-mail của chủ thể dữ liệu vào một ngày sau đó và do đó phục vụ mục đích bảo vệ pháp lý của bộ điều khiển.

  Dữ liệu cá nhân được thu thập như một phần đăng ký bản tin sẽ chỉ được sử dụng để gửi bản tin của chúng tôi. Ngoài ra, những người đăng ký nhận bản tin có thể được thông báo qua e-mail, miễn là điều này là cần thiết cho hoạt động của dịch vụ bản tin hoặc đăng ký trong câu hỏi, vì đây có thể là trường hợp sửa đổi đối với bản tin cung cấp, hoặc trong trường hợp thay đổi hoàn cảnh kỹ thuật. Sẽ không có việc chuyển dữ liệu cá nhân được thu thập bởi dịch vụ bản tin cho bên thứ ba. Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi có thể bị chấm dứt bởi chủ đề dữ liệu bất cứ lúc nào. Sự đồng ý cho việc lưu trữ dữ liệu cá nhân, mà chủ đề dữ liệu đã đưa ra để gửi bản tin, có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Với mục đích hủy bỏ sự đồng ý, một liên kết tương ứng được tìm thấy trong mỗi bản tin. Cũng có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào trực tiếp trên trang web của bộ điều khiển hoặc truyền thông tin này đến bộ điều khiển theo một cách khác.

 7. Theo dõi bản tin

  Bản tin của cFos Software GmbH chứa cái gọi là pixel theo dõi. Pixel theo dõi là một hình ảnh thu nhỏ được nhúng trong các e-mail như vậy, được gửi ở định dạng HTML để cho phép ghi và phân tích tệp nhật ký. Điều này cho phép phân tích thống kê về sự thành công hay thất bại của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Dựa trên pixel theo dõi được nhúng, cFos Software GmbH có thể xem liệu và khi nào một e-mail được mở bởi một chủ đề dữ liệu và các liên kết trong e-mail được gọi bởi các chủ thể dữ liệu.

  Dữ liệu cá nhân được thu thập trong các pixel theo dõi có trong các bản tin được bộ điều khiển lưu trữ và phân tích để tối ưu hóa việc vận chuyển bản tin, cũng như điều chỉnh nội dung của các bản tin trong tương lai tốt hơn theo sở thích của chủ thể dữ liệu. Những dữ liệu cá nhân này sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Các chủ thể dữ liệu bất cứ lúc nào có quyền thu hồi tuyên bố đồng ý riêng tương ứng được ban hành bằng thủ tục chọn tham gia kép. Sau khi hủy bỏ, những dữ liệu cá nhân này sẽ bị xóa bởi bộ điều khiển. Phần mềm cFos GmbH tự động coi việc rút tiền từ việc nhận bản tin là hủy bỏ.

 8. Khả năng liên lạc qua trang web

  Trang web của cFos Software GmbH chứa thông tin cho phép liên hệ điện tử nhanh chóng với doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như liên lạc trực tiếp với chúng tôi, bao gồm một địa chỉ chung của cái gọi là thư điện tử (địa chỉ email). Nếu một chủ thể dữ liệu liên lạc với bộ điều khiển bằng e-mail hoặc thông qua một hình thức liên lạc, dữ liệu cá nhân được truyền bởi chủ thể dữ liệu sẽ được lưu trữ tự động. Dữ liệu cá nhân như vậy được truyền trên cơ sở tự nguyện bởi một chủ thể dữ liệu cho bộ điều khiển dữ liệu được lưu trữ cho mục đích xử lý hoặc liên hệ với chủ thể dữ liệu. Không có sự chuyển giao dữ liệu cá nhân này cho các bên thứ ba.

 9. Thường xuyên xóa và chặn dữ liệu cá nhân

  Bộ điều khiển dữ liệu sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích lưu trữ, hoặc theo như điều này được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu hoặc các nhà lập pháp khác theo luật hoặc quy định mà người kiểm soát phải tuân theo đến.

  Nếu mục đích lưu trữ không được áp dụng, hoặc nếu thời hạn lưu trữ theo quy định của nhà lập pháp châu Âu hoặc nhà lập pháp có thẩm quyền khác hết hạn, dữ liệu cá nhân thường xuyên bị chặn hoặc bị xóa theo yêu cầu pháp lý.

 10. Quyền của chủ thể dữ liệu

  • a) Quyền xác nhận

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu để có được từ người kiểm soát xác nhận về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến họ có được xử lý hay không. Nếu chủ thể dữ liệu muốn sử dụng quyền xác nhận này, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc nhân viên khác của bộ điều khiển.

  • b) Quyền truy cập

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu để có được thông tin miễn phí từ người kiểm soát về dữ liệu cá nhân của họ được lưu trữ bất cứ lúc nào và một bản sao của thông tin này. Hơn nữa, các chỉ thị và quy định của Châu Âu cấp cho chủ thể dữ liệu quyền truy cập vào các thông tin sau:

   • mục đích của việc xử lý;
   • các loại dữ liệu cá nhân liên quan;
   • người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân đã hoặc sẽ được tiết lộ, đặc biệt là người nhận ở các nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế;
   • nếu có thể, khoảng thời gian dự kiến mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ, hoặc, nếu không thể, các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó;
   • sự tồn tại của quyền yêu cầu từ bộ điều khiển chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu hoặc phản đối việc xử lý đó;
   • sự tồn tại của quyền khiếu nại với cơ quan giám sát;
   • trong đó dữ liệu cá nhân không được thu thập từ chủ đề dữ liệu, bất kỳ thông tin có sẵn nào về nguồn của chúng;
   • sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm cả hồ sơ, được đề cập trong Điều 22 (1) và (4) của GDPR và, ít nhất là trong những trường hợp đó, thông tin có ý nghĩa về logic liên quan, cũng như ý nghĩa và hậu quả dự kiến của xử lý như vậy cho các chủ đề dữ liệu.

   Hơn nữa, chủ thể dữ liệu sẽ có quyền lấy thông tin về việc dữ liệu cá nhân được chuyển đến nước thứ ba hay cho một tổ chức quốc tế. Trong trường hợp này, chủ thể dữ liệu có quyền được thông báo về các biện pháp bảo vệ thích hợp liên quan đến việc chuyển tiền.

   Nếu một chủ thể dữ liệu muốn tận dụng quyền truy cập này, anh ta hoặc cô ta có thể bất cứ lúc nào liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc một nhân viên khác của bộ điều khiển.

  • c) Quyền cải chính

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu để có được từ người kiểm soát mà không trì hoãn quá mức việc cải chính dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến anh ta hoặc cô ta. Có tính đến các mục đích của việc xử lý, chủ thể dữ liệu có quyền hoàn thành dữ liệu cá nhân không hoàn chỉnh, bao gồm cả phương tiện cung cấp một tuyên bố bổ sung.

   Nếu một chủ thể dữ liệu muốn thực hiện quyền cải chính này, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc nhân viên khác của bộ điều khiển.

  • d) Quyền xóa (Quyền bị lãng quên)

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu để có được từ người kiểm soát việc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta hoặc cô ta mà không có sự chậm trễ quá đáng, và người kiểm soát có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân mà không bị chậm trễ trong một trong những căn cứ sau đây áp dụng, miễn là không cần xử lý:

   • Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác.
   • Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý mà việc xử lý dựa trên điểm (a) của Điều 6 (1) của GDPR, hoặc điểm (a) của Điều 9 (2) của GDPR và khi không có căn cứ pháp lý nào khác để xử lý.
   • Đối tượng dữ liệu phản đối việc xử lý theo Điều 21 (1) của GDPR và không có căn cứ hợp pháp nào để xử lý hoặc đối tượng dữ liệu đối tượng xử lý theo Điều 21 (2) của GDPR.
   • Các dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp.
   • Dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý trong luật Liên minh hoặc Quốc gia thành viên mà người kiểm soát phải tuân theo.
   • Dữ liệu cá nhân đã được thu thập liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ xã hội thông tin được đề cập trong Điều 8 (1) của GDPR.

   Nếu một trong những lý do nêu trên được áp dụng và chủ thể dữ liệu muốn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân được lưu trữ bởi cFos Software GmbH, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc nhân viên khác của bộ điều khiển. Nhân viên bảo vệ dữ liệu của cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác sẽ nhanh chóng đảm bảo rằng yêu cầu xóa được tuân thủ ngay lập tức.

   Trường hợp bộ điều khiển đã công khai dữ liệu cá nhân và bắt buộc phải tuân theo Điều 17 (1) để xóa dữ liệu cá nhân, bộ điều khiển, tính đến công nghệ có sẵn và chi phí thực hiện, sẽ thực hiện các bước hợp lý, bao gồm các biện pháp kỹ thuật, để thông báo cho người khác bộ điều khiển xử lý dữ liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu đã yêu cầu xóa bởi các bộ điều khiển đó của bất kỳ liên kết nào, hoặc sao chép hoặc sao chép các dữ liệu cá nhân đó, khi không cần xử lý. Nhân viên bảo vệ dữ liệu của cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác sẽ sắp xếp các biện pháp cần thiết trong các trường hợp riêng lẻ.

  • e) Quyền hạn chế xử lý

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi các nhà lập pháp châu Âu để có được từ hạn chế của bộ điều khiển xử lý trong đó một trong những điều sau đây được áp dụng:

   • Độ chính xác của dữ liệu cá nhân được tranh luận bởi chủ thể dữ liệu, trong một khoảng thời gian cho phép bộ điều khiển xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân.
   • Việc xử lý là trái pháp luật và chủ thể dữ liệu phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân và yêu cầu thay vào đó là hạn chế sử dụng của họ.
   • Bộ điều khiển không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng chúng được yêu cầu bởi chủ thể dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
   • Chủ thể dữ liệu đã phản đối việc xử lý theo Điều 21 (1) của GDPR trong khi chờ xác minh liệu các căn cứ hợp pháp của bộ điều khiển có ghi đè lên các chủ thể dữ liệu hay không.

   Nếu một trong các điều kiện nói trên được đáp ứng và chủ thể dữ liệu muốn yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân được lưu trữ bởi cFos Software GmbH, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc nhân viên khác của bộ điều khiển. Nhân viên bảo vệ dữ liệu của cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác sẽ sắp xếp việc hạn chế xử lý.

  • f) Quyền chuyển đổi dữ liệu

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu, để nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến mình, được cung cấp cho bộ điều khiển, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Người đó sẽ có quyền truyền các dữ liệu đó đến một bộ điều khiển khác mà không bị cản trở từ bộ điều khiển mà dữ liệu cá nhân đã được cung cấp, miễn là việc xử lý dựa trên sự đồng ý theo điểm (a) của Điều 6 (1) của GDPR hoặc điểm (a) của Điều 9 (2) của GDPR, hoặc trên hợp đồng theo điểm (b) của Điều 6 (1) của GDPR, và việc xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động, miễn là việc xử lý là không cần thiết đối với việc thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền lực chính thức được giao trong bộ điều khiển.

   Hơn nữa, khi thực hiện quyền chuyển đổi dữ liệu của mình theo Điều 20 (1) của GDPR, chủ thể dữ liệu sẽ có quyền truyền dữ liệu cá nhân từ bộ điều khiển này sang bộ điều khiển khác, khi khả thi về mặt kỹ thuật và khi làm như vậy thì không ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.

   Để khẳng định quyền chuyển đổi dữ liệu, chủ thể dữ liệu có thể bất cứ lúc nào liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu được chỉ định bởi cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác.

  • g) Quyền phản đối

   Mỗi đối tượng dữ liệu sẽ có quyền được nhà lập pháp châu Âu cấp quyền phản đối, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của họ, bất cứ lúc nào, để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến họ, dựa trên điểm (e) hoặc (f)) của Điều 6 (1) của GDPR. Điều này cũng áp dụng cho hồ sơ dựa trên các quy định này.

   Phần mềm cFos GmbH sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp phản đối, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ hợp pháp để xử lý ghi đè lên lợi ích, quyền và quyền tự do của chủ thể dữ liệu hoặc cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ Yêu cầu pháp lý.

   Nếu cFos Software GmbH xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, chủ thể dữ liệu sẽ có quyền phản đối bất cứ lúc nào để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ấy hoặc cô ấy cho tiếp thị đó. Điều này áp dụng cho hồ sơ đến mức nó có liên quan đến tiếp thị trực tiếp như vậy. Nếu đối tượng dữ liệu phản đối cFos Software GmbH để xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, cFos Software GmbH sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích này.

   Ngoài ra, chủ thể dữ liệu có quyền, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của mình, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến mình bởi cFos Software GmbH cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho mục đích thống kê theo Điều khoản 89 (1) GDPR, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lý do lợi ích công cộng.

   Để thực hiện quyền phản đối, chủ thể dữ liệu có thể liên hệ trực tiếp với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác. Bên cạnh đó, các đối tượng dữ liệu là miễn phí trong bối cảnh của việc sử dụng các dịch vụ xã hội thông tin, và mặc dù Chỉ thị 2002/58/EC, sử dụng quyền của mình để phản đối bằng phương tiện tự động sử dụng kỹ thuật.

  • h) Tự động ra quyết định cá nhân, bao gồm cả hồ sơ

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu không phải chịu quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động, bao gồm cả hồ sơ, tạo ra hiệu ứng pháp lý liên quan đến anh ta hoặc cô ta, hoặc ảnh hưởng tương tự đến anh ta hoặc cô ta, miễn là quyết định đó (1) không cần thiết để tham gia hoặc thực hiện hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và bộ điều khiển dữ liệu hoặc (2) không được ủy quyền bởi luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên mà bộ điều khiển phải tuân theo. giảm các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và quyền tự do và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, hoặc (3) không dựa trên sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu.

   Nếu quyết định (1) là cần thiết để tham gia hoặc thực hiện, hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và bộ điều khiển dữ liệu, hoặc (2) dựa trên sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu, cFos Software GmbH sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và quyền tự do và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, ít nhất là quyền có được sự can thiệp của con người từ phía người kiểm soát, để bày tỏ quan điểm của mình và tranh luận về quyết định.

   Nếu chủ thể dữ liệu muốn thực hiện các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động, anh ấy hoặc cô ấy có thể bất cứ lúc nào liên hệ trực tiếp với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi của cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác của bộ điều khiển.

  • i) Quyền rút lại sự đồng ý bảo vệ dữ liệu

   Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được nhà lập pháp châu Âu cấp quyền rút lại sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

   Nếu chủ thể dữ liệu muốn thực hiện quyền rút lại sự đồng ý, anh ấy hoặc cô ấy có thể bất cứ lúc nào liên hệ trực tiếp với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi của cFos Software GmbH hoặc một nhân viên khác của bộ điều khiển.

 11. Quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và sử dụng Facebook

  Trên trang web này, bộ điều khiển có các thành phần tích hợp của Facebook doanh nghiệp. Facebook là một mạng xã hội.

  Mạng xã hội là nơi dành cho các cuộc họp xã hội trên Internet, một cộng đồng trực tuyến, thường cho phép người dùng giao tiếp với nhau và tương tác trong một không gian ảo. Một mạng xã hội có thể phục vụ như một nền tảng để trao đổi ý kiến và kinh nghiệm hoặc cho phép cộng đồng Internet cung cấp thông tin cá nhân hoặc liên quan đến kinh doanh. Facebook cho phép người dùng mạng xã hội bao gồm việc tạo hồ sơ riêng tư, tải lên ảnh và mạng thông qua các yêu cầu kết bạn.

  Công ty điều hành của Facebook là Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ. Nếu một người sống bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada, người kiểm soát là Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.

  Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang web Internet này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và được tích hợp một thành phần Facebook (trình cắm Facebook), trình duyệt web trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu là tự động nhắc tải xuống hiển thị thành phần Facebook tương ứng từ Facebook thông qua thành phần Facebook. Tổng quan về tất cả các Trình cắm Facebook có thể được truy cập trong https://developers.facebook.com/docs/plugin/. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, Facebook nhận thức được trang web cụ thể nào của trang web của chúng tôi đã được truy cập bởi chủ đề dữ liệu.

  Nếu chủ đề dữ liệu được đăng nhập cùng lúc trên Facebook, Facebook sẽ phát hiện mọi cuộc gọi đến trang web của chúng tôi theo chủ đề dữ liệu - và trong toàn bộ thời gian họ ở trên trang web Internet của chúng tôi - trang web cụ thể của Internet của chúng tôi trang đã được truy cập bởi các chủ đề dữ liệu. Thông tin này được thu thập thông qua thành phần Facebook và được liên kết với tài khoản Facebook tương ứng của chủ đề dữ liệu. Nếu chủ đề dữ liệu nhấp vào một trong các nút Facebook được tích hợp vào trang web của chúng tôi, ví dụ: nút "Thích" hoặc nếu chủ thể dữ liệu gửi nhận xét, thì Facebook khớp thông tin này với tài khoản người dùng Facebook cá nhân của chủ đề dữ liệu và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

  Facebook luôn nhận được, thông qua thành phần Facebook, thông tin về lượt truy cập vào trang web của chúng tôi theo chủ đề dữ liệu, bất cứ khi nào chủ đề dữ liệu được đăng nhập cùng lúc trên Facebook trong thời gian gọi đến trang web của chúng tôi. Điều này xảy ra bất kể chủ đề dữ liệu có nhấp vào thành phần Facebook hay không. Nếu việc truyền thông tin đến Facebook không mong muốn đối với chủ đề dữ liệu, thì người đó có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của họ trước khi thực hiện cuộc gọi đến trang web của chúng tôi.

  Hướng dẫn bảo vệ dữ liệu do Facebook xuất bản, có sẵn tại https://facebook.com/about/Privacy/, cung cấp thông tin về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của Facebook. Ngoài ra, nó được giải thích ở đó những tùy chọn cài đặt nào Facebook cung cấp để bảo vệ quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu. Ngoài ra, các tùy chọn cấu hình khác nhau được cung cấp để cho phép loại bỏ việc truyền dữ liệu tới Facebook, ví dụ như trình chặn Facebook của nhà cung cấp Webgraph, có thể được lấy theo http://webgraph.com/resource/facebookblocker/. Các ứng dụng này có thể được sử dụng bởi chủ thể dữ liệu để loại bỏ việc truyền dữ liệu tới Facebook.

 12. Các quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và việc sử dụng Google AdSense

  Trên trang web này, bộ điều khiển đã tích hợp Google AdSense. Google AdSense là một dịch vụ trực tuyến cho phép đặt quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba. Google AdSense dựa trên thuật toán chọn quảng cáo được hiển thị trên các trang web của bên thứ ba để phù hợp với nội dung của trang web bên thứ ba tương ứng. Google AdSense cho phép nhắm mục tiêu dựa trên sở thích của người dùng Internet, được thực hiện bằng phương tiện tạo hồ sơ người dùng cá nhân.

  Công ty điều hành thành phần AdSense của Google là Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Hoa Kỳ.

  Mục đích của thành phần AdSense của Google là tích hợp các quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Do cách Google AdSense được gọi, nó không đặt cookie trên trang web của chúng tôi. Định nghĩa của cookie được giải thích ở trên. Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang Internet này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và được tích hợp thành phần Google AdSense, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ thể dữ liệu sẽ tự động gửi dữ liệu qua Thành phần Google AdSense cho mục đích quảng cáo trực tuyến và giải quyết hoa hồng cho Alphabet Inc. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, doanh nghiệp Alphabet Inc. có được kiến thức về dữ liệu cá nhân, như địa chỉ IP của chủ đề dữ liệu, phục vụ Bảng chữ cái Inc., liên alia, để hiểu nguồn gốc của khách truy cập và nhấp chuột và sau đó tạo các khu định cư hoa hồng.

  Hơn nữa, Google AdSense cũng sử dụng cái gọi là pixel theo dõi. Pixel theo dõi là một đồ họa thu nhỏ được nhúng trong các trang web để cho phép ghi tệp nhật ký và phân tích tệp nhật ký thông qua đó phân tích thống kê có thể được thực hiện. Dựa trên các pixel theo dõi được nhúng, Alphabet Inc. có thể xác định xem và khi nào một trang web được mở bởi một chủ đề dữ liệu và liên kết nào được nhấp vào bởi chủ đề dữ liệu. Theo dõi pixel phục vụ, liên alia, để phân tích lưu lượng khách truy cập trên một trang web.

  Thông qua Google AdSense, dữ liệu cá nhân và thông tin, trong đó bao gồm địa chỉ IP và cần thiết cho việc thu thập và hạch toán các quảng cáo được hiển thị, được truyền tới Alphabet Inc. tại Hoa Kỳ. Những dữ liệu cá nhân này sẽ được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ. Bảng chữ cái Inc. có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua quy trình kỹ thuật này cho các bên thứ ba.

  Google AdSense được giải thích thêm theo liên kết sau https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 13. Các quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và việc sử dụng Google Analytics (có chức năng ẩn danh)

  Trên trang web này, bộ điều khiển đã tích hợp thành phần của Google Analytics (với chức năng ẩn danh). Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web. Phân tích trang web là việc thu thập, thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi của khách truy cập vào trang web. Một dịch vụ phân tích web thu thập, liên alia, dữ liệu về trang web mà một người đã đến (được gọi là người giới thiệu), trang phụ nào đã được truy cập, hoặc tần suất và thời gian một trang phụ được xem. Phân tích trang web chủ yếu được sử dụng để tối ưu hóa trang web và để thực hiện phân tích lợi ích chi phí của quảng cáo Internet.

  Nhà điều hành thành phần Google Analytics là Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Hoa Kỳ.

  Đối với các phân tích trang web thông qua Google Analytics, bộ điều khiển sử dụng ứng dụng "_gat. _AnonymousizeIp". Bằng ứng dụng này, địa chỉ IP của kết nối Internet của chủ thể dữ liệu được Google rút ngắn và ẩn danh khi truy cập các trang web của chúng tôi từ một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc một quốc gia ký kết khác với Hiệp định về khu vực kinh tế châu Âu.

  Mục đích của thành phần Google Analytics là phân tích lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi. Google sử dụng dữ liệu và thông tin được thu thập, liên alia, để đánh giá việc sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp các báo cáo trực tuyến, hiển thị các hoạt động trên trang web của chúng tôi và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang Internet của chúng tôi cho chúng tôi.

  Do cách Google Analytics được gọi, nó không đặt cookie trên trang web của chúng tôi. Định nghĩa của cookie được giải thích ở trên. Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang Internet này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và được tích hợp thành phần Google Analytics, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ thể dữ liệu sẽ tự động gửi dữ liệu qua Thành phần Google Analytics cho mục đích quảng cáo trực tuyến và thanh toán hoa hồng cho Google. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, Google doanh nghiệp có được kiến thức về thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP của chủ đề dữ liệu, phục vụ Google, liên alia, để hiểu nguồn gốc của khách truy cập và nhấp chuột và sau đó tạo các khu định cư hoa hồng.

  Ngoài ra, chủ đề dữ liệu có khả năng phản đối việc thu thập dữ liệu do Google Analytics tạo ra, có liên quan đến việc sử dụng trang web này, cũng như việc Google xử lý dữ liệu này và có cơ hội loại trừ bất kỳ dữ liệu nào như vậy . Với mục đích này, chủ đề dữ liệu phải tải xuống một tiện ích bổ sung cho trình duyệt theo liên kết https://tools.google.com/dlpage/gaoptout và cài đặt nó. Tiện ích bổ sung cho trình duyệt này thông báo cho Google Analytics thông qua JavaScript, rằng mọi dữ liệu và thông tin về lượt truy cập của các trang Internet có thể không được truyền tới Google Analytics. Việc cài đặt các tiện ích bổ sung cho trình duyệt được coi là sự phản đối của Google. Nếu hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu sau đó bị xóa, định dạng hoặc mới được cài đặt, thì chủ thể dữ liệu phải cài đặt lại các tiện ích bổ sung của trình duyệt để tắt Google Analytics. Nếu bổ trợ trình duyệt bị gỡ bỏ bởi chủ thể dữ liệu hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan đến phạm vi thẩm quyền của họ hoặc bị vô hiệu hóa, có thể thực hiện cài đặt lại hoặc kích hoạt lại các tiện ích bổ sung của trình duyệt.

  Thông tin thêm và các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của Google có thể được truy xuất theo https://www.google.com/intl/en/chính sách/quyền riêng tư/ và dưới http://www.google.com/phân tích/điều khoản/chúng tôi. html. Google Analytics được giải thích thêm theo Liên kết sau https://www.google.com/phân tích/.

 14. Các quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và việc sử dụng Google+

  Trên trang web này, bộ điều khiển đã tích hợp nút Google+ như một thành phần. Google+ là một mạng xã hội. Mạng xã hội là nơi gặp gỡ xã hội trên Internet, một cộng đồng trực tuyến, thường cho phép người dùng giao tiếp với nhau và tương tác trong một không gian ảo. Một mạng xã hội có thể phục vụ như một nền tảng để trao đổi ý kiến và kinh nghiệm hoặc cho phép cộng đồng Internet cung cấp thông tin cá nhân hoặc liên quan đến kinh doanh. Google+ cho phép người dùng mạng xã hội bao gồm việc tạo hồ sơ riêng tư, tải lên ảnh và mạng thông qua các yêu cầu kết bạn.

  Công ty điều hành của Google+ là Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATE.

  Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang web này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và trên đó đã tích hợp nút Google+, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ thể dữ liệu sẽ tự động tải xuống màn hình tương ứng Nút Google+ của Google thông qua thành phần nút Google+ tương ứng. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, Google được biết về trang phụ cụ thể của trang web của chúng tôi đã được truy cập bởi chủ đề dữ liệu. Thông tin chi tiết hơn về Google+ có sẵn trong https://developers.google.com/+/.

  Nếu chủ đề dữ liệu được đăng nhập cùng lúc với Google+, Google sẽ nhận ra mỗi lần gọi đến trang web của chúng tôi theo chủ đề dữ liệu và trong toàn bộ thời gian anh ấy hoặc cô ấy ở lại trên trang web Internet của chúng tôi, trang phụ cụ thể của chúng tôi Trang Internet đã được truy cập bởi các chủ đề dữ liệu. Thông tin này được thu thập thông qua nút Google+ và Google khớp với thông tin này với tài khoản Google+ tương ứng được liên kết với chủ đề dữ liệu.

  Nếu chủ đề dữ liệu nhấp vào nút Google+ được tích hợp trên trang web của chúng tôi và do đó đưa ra đề xuất Google+ 1, thì Google sẽ gán thông tin này cho tài khoản người dùng Google+ cá nhân của chủ đề dữ liệu và lưu trữ dữ liệu cá nhân. Google lưu trữ đề xuất Google+ 1 của chủ đề dữ liệu, làm cho nó có sẵn công khai theo các điều khoản và điều kiện được chủ thể dữ liệu chấp nhận trong vấn đề này. Sau đó, đề xuất Google+ 1 được đưa ra bởi chủ đề dữ liệu trên trang web này cùng với dữ liệu cá nhân khác, chẳng hạn như tên tài khoản Google+ được sử dụng bởi chủ thể dữ liệu và ảnh được lưu trữ, được lưu trữ và xử lý trên các dịch vụ khác của Google, như công cụ tìm kiếm kết quả của công cụ tìm kiếm Google, tài khoản Google của chủ đề dữ liệu hoặc ở những nơi khác, ví dụ như trên các trang Internet hoặc liên quan đến quảng cáo. Google cũng có thể liên kết lượt truy cập vào trang web này với dữ liệu cá nhân khác được lưu trữ trên Google. Google ghi lại thêm thông tin cá nhân này với mục đích cải thiện hoặc tối ưu hóa các dịch vụ khác nhau của Google.

  Thông qua nút Google+, Google nhận được thông tin rằng chủ đề dữ liệu đã truy cập trang web của chúng tôi, nếu chủ đề dữ liệu tại thời điểm gọi đến trang web của chúng tôi được đăng nhập vào Google+. Điều này xảy ra bất kể chủ đề dữ liệu nhấp hay không nhấp vào nút Google+.

  Nếu chủ thể dữ liệu không muốn truyền dữ liệu cá nhân tới Google, anh ấy hoặc cô ấy có thể ngăn chặn việc truyền đó bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Google+ của mình trước khi gọi lên trang web của chúng tôi.

  Thông tin thêm và các điều khoản bảo vệ dữ liệu của Google có thể được truy xuất theo https://www.google.com/intl/en/chính sách/quyền riêng tư/. Có thể lấy thêm tài liệu tham khảo từ Google về nút Google+ 1 trong https://developers.google.com/+/web/nút-chính sách.

 15. Quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và sử dụng Instagram

  Trên trang web này, bộ điều khiển có các thành phần tích hợp của dịch vụ Instagram. Instagram là một dịch vụ có thể đủ điều kiện là một nền tảng nghe nhìn, cho phép người dùng chia sẻ ảnh và video, cũng như phổ biến dữ liệu đó trong các mạng xã hội khác.

  Công ty điều hành các dịch vụ được cung cấp bởi Instagram là Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Tầng, Menlo Park, CA, UNITED STATE.

  Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang Internet này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và trên đó một thành phần Instagram (nút Insta) được tích hợp, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu sẽ tự động được nhắc để tải xuống màn hình hiển thị thành phần Instagram tương ứng của Instagram. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, Instagram nhận thức được trang phụ cụ thể nào của trang web của chúng tôi đã được truy cập bởi chủ đề dữ liệu.

  Nếu chủ đề dữ liệu được đăng nhập cùng một lúc trên Instagram, Instagram sẽ phát hiện mọi cuộc gọi đến trang web của chúng tôi bởi chủ đề dữ liệu, và trong toàn bộ thời gian họ ở trên trang web Internet của chúng tôi, trang phụ cụ thể của Internet của chúng tôi trang đã được truy cập bởi các chủ đề dữ liệu. Thông tin này được thu thập thông qua thành phần Instagram và được liên kết với tài khoản Instagram tương ứng của chủ đề dữ liệu. Nếu chủ đề dữ liệu nhấp vào một trong các nút Instagram được tích hợp trên trang web của chúng tôi, thì Instagram sẽ khớp thông tin này với tài khoản người dùng Instagram cá nhân của chủ thể dữ liệu và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

  Instagram nhận thông tin qua thành phần Instagram mà chủ đề dữ liệu đã truy cập trang web của chúng tôi với điều kiện chủ đề dữ liệu được đăng nhập tại Instagram tại thời điểm cuộc gọi đến trang web của chúng tôi. Điều này xảy ra bất kể người đó có nhấp vào nút Instagram hay không. Nếu việc truyền thông tin đến Instagram không mong muốn đối với chủ đề dữ liệu, thì anh ấy hoặc cô ấy có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Instagram của họ trước khi thực hiện cuộc gọi đến trang web của chúng tôi.

  Thông tin bổ sung và các quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng của Instagram có thể được tìm thấy trong https://help.instagram.com/155833707900388 và https://www.instagram.com/về/pháp lý/riêng tư/.

 16. Các quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và sử dụng Twitter

  Trên trang web này, bộ điều khiển có các thành phần tích hợp của Twitter. Twitter là một dịch vụ blog đa ngôn ngữ, có thể truy cập công khai, theo đó người dùng có thể xuất bản và truyền bá cái gọi là "tweet", ví dụ như các tin nhắn ngắn, giới hạn ở 140 ký tự. Những tin nhắn ngắn này có sẵn cho tất cả mọi người, kể cả những người không đăng nhập vào Twitter. Các tweet cũng được hiển thị cho cái gọi là người theo dõi của người dùng tương ứng. Người theo dõi là những người dùng Twitter khác theo dõi tweet của người dùng. Hơn nữa, Twitter cho phép bạn giải quyết một lượng lớn khán giả thông qua hashtag, liên kết hoặc retweets.

  Công ty điều hành của Twitter là Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATE.

  Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang Internet này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và trên đó một thành phần Twitter (nút Twitter) được tích hợp, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu sẽ tự động được nhắc để tải xuống màn hình hiển thị thành phần Twitter tương ứng của Twitter. Thông tin thêm về các nút Twitter có sẵn trong https://about.twitter.com/de/resource/nút. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, Twitter có được kiến thức về trang phụ cụ thể của trang web của chúng tôi đã được truy cập bởi chủ đề dữ liệu. Mục đích của việc tích hợp thành phần Twitter là truyền lại nội dung của trang web này để cho phép người dùng của chúng tôi giới thiệu trang web này với thế giới kỹ thuật số và tăng số lượng khách truy cập của chúng tôi.

  Nếu chủ đề dữ liệu được đăng nhập cùng lúc trên Twitter, Twitter sẽ phát hiện mọi cuộc gọi đến trang web của chúng tôi theo chủ đề dữ liệu và trong toàn bộ thời gian họ ở trên trang Internet của chúng tôi, trang phụ cụ thể của trang Internet của chúng tôi là truy cập bởi các chủ đề dữ liệu. Thông tin này được thu thập thông qua thành phần Twitter và được liên kết với tài khoản Twitter tương ứng của chủ đề dữ liệu. Nếu chủ thể dữ liệu nhấp vào một trong các nút Twitter được tích hợp trên trang web của chúng tôi, thì Twitter sẽ gán thông tin này cho tài khoản người dùng Twitter cá nhân của chủ thể dữ liệu và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

  Twitter nhận thông tin qua thành phần Twitter rằng chủ đề dữ liệu đã truy cập trang web của chúng tôi, miễn là chủ đề dữ liệu được đăng nhập trên Twitter tại thời điểm gọi đến trang web của chúng tôi. Điều này xảy ra bất kể người đó có nhấp vào thành phần Twitter hay không. Nếu việc truyền thông tin đến Twitter không được mong muốn đối với chủ đề dữ liệu, thì người đó có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Twitter của họ trước khi thực hiện cuộc gọi đến trang web của chúng tôi.

  Các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của Twitter có thể được truy cập trong https://twitter.com/Privacy? Lang = en.

 17. Các quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và việc sử dụng YouTube

  Trên trang web này, bộ điều khiển có các thành phần tích hợp của YouTube. YouTube là một cổng thông tin video trên Internet cho phép các nhà xuất bản video đặt các video clip và những người dùng khác miễn phí, cũng cung cấp miễn phí xem, xem xét và nhận xét về họ. YouTube cho phép bạn xuất bản tất cả các loại video, do đó bạn có thể truy cập cả phim và chương trình phát sóng TV đầy đủ, cũng như video âm nhạc, đoạn giới thiệu và video được tạo bởi người dùng thông qua cổng Internet.

  Công ty điều hành của YouTube là YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATE. YouTube, LLC là công ty con của Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATE.

  Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang Internet này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và trên đó một thành phần YouTube (video YouTube) được tích hợp, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu sẽ tự động được nhắc để tải xuống màn hình của thành phần YouTube tương ứng. Thông tin thêm về YouTube có thể được lấy theo https://www.youtube.com/yt/about/en/. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, YouTube và Google có được kiến thức về trang phụ cụ thể của trang web của chúng tôi đã được truy cập bởi chủ đề dữ liệu.

  Nếu chủ đề dữ liệu được đăng nhập trên YouTube, YouTube sẽ nhận ra mỗi lần gọi đến một trang phụ có chứa video YouTube, trang phụ cụ thể của trang Internet của chúng tôi đã được chủ đề dữ liệu truy cập. Thông tin này được YouTube và Google thu thập và gán cho tài khoản YouTube tương ứng của chủ đề dữ liệu.

  YouTube và Google sẽ nhận thông tin thông qua thành phần YouTube mà chủ đề dữ liệu đã truy cập trang web của chúng tôi, nếu chủ đề dữ liệu tại thời điểm cuộc gọi đến trang web của chúng tôi được đăng nhập trên YouTube; điều này xảy ra bất kể người đó có nhấp vào video YouTube hay không. Nếu việc truyền thông tin này đến YouTube và Google không mong muốn đối với chủ đề dữ liệu, việc phân phối có thể bị ngăn chặn nếu chủ đề dữ liệu thoát khỏi tài khoản YouTube của họ trước khi thực hiện cuộc gọi đến trang web của chúng tôi.

  Các điều khoản bảo vệ dữ liệu của YouTube, có sẵn tại https://www.google.com/intl/en/chính sách/quyền riêng tư/, cung cấp thông tin về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của YouTube và Google.

 18. Các quy định bảo vệ dữ liệu về ứng dụng và việc sử dụng DoubleClick

  Trên trang web này, bộ điều khiển có các thành phần tích hợp của DoubleClick của Google. DoubleClick là nhãn hiệu của Google, theo đó các giải pháp tiếp thị trực tuyến đặc biệt được bán cho các đại lý và nhà xuất bản quảng cáo.

  Công ty điều hành của DoubleClick by Google là Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATE.

  DoubleClick by Google truyền dữ liệu đến máy chủ DoubleClick với mỗi lần hiển thị, lần nhấp hoặc hoạt động khác. Mỗi lần chuyển dữ liệu này sẽ kích hoạt một yêu cầu cookie đến trình duyệt của chủ thể dữ liệu. Nếu trình duyệt chấp nhận yêu cầu này, DoubleClick sẽ sử dụng cookie trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu. Định nghĩa của cookie được giải thích ở trên. Mục đích của cookie là tối ưu hóa và hiển thị quảng cáo. Cookie được sử dụng, liên alia, để hiển thị và đặt quảng cáo có liên quan đến người dùng cũng như để tạo hoặc cải thiện báo cáo về các chiến dịch quảng cáo. Hơn nữa, cookie phục vụ để tránh nhiều hiển thị của cùng một quảng cáo.

  DoubleClick sử dụng ID cookie được yêu cầu để thực hiện quy trình kỹ thuật. Ví dụ: ID cookie được yêu cầu để hiển thị quảng cáo trên trình duyệt. DoubleClick cũng có thể sử dụng ID Cookie để ghi lại những quảng cáo nào đã được hiển thị trên trình duyệt để tránh trùng lặp. DoubleClick cũng có thể theo dõi chuyển đổi thông qua ID cookie. Chẳng hạn, các chuyển đổi được ghi lại, khi trước đó người dùng đã được hiển thị quảng cáo DoubleClick và sau đó họ sẽ mua hàng trên trang web của nhà quảng cáo bằng cùng một trình duyệt Internet.

  Một cookie từ DoubleClick không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, cookie DoubleClick có thể chứa ID chiến dịch bổ sung. ID chiến dịch được sử dụng để xác định các chiến dịch mà người dùng đã tiếp xúc.

  Với mỗi cuộc gọi đến một trong các trang riêng lẻ của trang web này, được điều khiển bởi bộ điều khiển và trên đó thành phần DoubleClick được tích hợp, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu sẽ tự động được nhắc nhở bởi thành phần DoubleClick tương ứng để gửi dữ liệu cho mục đích quảng cáo trực tuyến và thanh toán hoa hồng cho Google. Trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật này, Google có được kiến thức về bất kỳ dữ liệu nào mà Google có thể sử dụng để tạo các tính toán hoa hồng. Google có thể, liên alia, hiểu rằng chủ đề dữ liệu đã nhấp vào một số liên kết nhất định trên trang web của chúng tôi.

  Chủ đề dữ liệu có thể, như đã nêu ở trên, ngăn cài đặt cookie thông qua trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh tương ứng trình duyệt web được sử dụng và do đó từ chối vĩnh viễn cài đặt cookie. Việc điều chỉnh như vậy đối với trình duyệt Internet được sử dụng cũng sẽ ngăn Google đặt cookie trên hệ thống công nghệ thông tin của chủ đề dữ liệu. Ngoài ra, cookie đã được Google sử dụng có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua trình duyệt web hoặc các chương trình phần mềm khác.

  Thông tin thêm và các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của DoubleClick có thể được truy xuất trong DoubleClick bởi Google https://www.google.com/intl/en/chính sách/.

 19. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

  Art. 6(1) lit. a GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý mà chúng tôi có được sự đồng ý cho một mục đích xử lý cụ thể. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là bên, ví dụ như khi hoạt động xử lý là cần thiết để cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác, thì việc xử lý là dựa trên Article 6(1) lit. b GDPR.

  Điều tương tự cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý cần thiết để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng, ví dụ trong trường hợp có thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Công ty của chúng tôi có phải chịu nghĩa vụ pháp lý theo đó việc xử lý dữ liệu cá nhân là bắt buộc, chẳng hạn như để thực hiện nghĩa vụ thuế, việc xử lý dựa trên Art. 6(1) lit. c GDPR.

  Trong những trường hợp hiếm hoi, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu hoặc của một người tự nhiên khác. Đây sẽ là trường hợp, ví dụ, nếu một khách truy cập bị thương trong công ty của chúng tôi và tên, tuổi, dữ liệu bảo hiểm y tế hoặc thông tin quan trọng khác của anh ta sẽ phải được chuyển cho bác sĩ, bệnh viện hoặc bên thứ ba khác. Sau đó, việc xử lý sẽ dựa trên Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Cuối cùng, các hoạt động xử lý có thể dựa trên Article 6(1) lit. f GDPR. Cơ sở pháp lý này được sử dụng cho các hoạt động xử lý không thuộc bất kỳ căn cứ pháp lý nào nêu trên, nếu việc xử lý là cần thiết cho các lợi ích hợp pháp mà công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi, trừ khi lợi ích đó bị chi phối bởi lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu cần bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hoạt động xử lý như vậy đặc biệt được cho phép bởi vì chúng đã được các nhà lập pháp châu Âu đề cập cụ thể. Ông cho rằng một lợi ích hợp pháp có thể được giả định nếu chủ thể dữ liệu là khách hàng của bộ điều khiển (Recital 47 Câu 2 GDPR).

 20. Các lợi ích hợp pháp mà người kiểm soát hoặc bên thứ ba theo đuổi

  Trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Article 6(1) lit. f GDPR lợi ích chính đáng của chúng tôi là thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi có lợi cho hạnh phúc của tất cả nhân viên và các cổ đông của chúng tôi.

 21. Khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ

  Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân là thời gian lưu giữ theo luật định tương ứng. Sau khi hết thời hạn đó, dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa thường xuyên, miễn là không còn cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng hoặc bắt đầu hợp đồng.

 22. Cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng; Yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng; Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu để cung cấp dữ liệu cá nhân; hậu quả có thể của việc không cung cấp dữ liệu đó

  Chúng tôi làm rõ rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân là một phần theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: quy định về thuế) hoặc cũng có thể xuất phát từ các điều khoản hợp đồng (ví dụ: thông tin về đối tác hợp đồng). Đôi khi có thể cần phải ký kết hợp đồng rằng chủ thể dữ liệu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, sau đó phải được chúng tôi xử lý. Ví dụ, chủ đề dữ liệu bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân khi công ty chúng tôi ký hợp đồng với anh ấy hoặc cô ấy. Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân sẽ dẫn đến hậu quả là hợp đồng với chủ thể dữ liệu không thể được ký kết.

  Trước khi dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi chủ thể dữ liệu, chủ thể dữ liệu phải liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi làm rõ cho chủ thể dữ liệu xem việc cung cấp dữ liệu cá nhân là bắt buộc theo luật hoặc hợp đồng hay là cần thiết cho việc ký kết hợp đồng, cho dù có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân và hậu quả của việc không cung cấp các dữ liệu cá nhân.

 23. Sự tồn tại của việc ra quyết định tự động

  Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi không sử dụng quyết định hoặc lập hồ sơ tự động.

  Chính sách quyền riêng tư này được tạo bởi Người tạo chính sách bảo mật của Cán bộ bảo vệ dữ liệu bên ngoài từ DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, được phát triển với sự hợp tác của WILDE BEUGER SOLMECKE | Luật sư và đại lý phần cứng được sử dụng RC GmbH.