cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

cFos Broadband Connect box

cFos Broadband Connect
Kết nối dial-up - Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s

cFos Broadband Connect -

Tính năng sơ lược:

  • PPPoE Dial-Up driver cho Windows
  • Tốc độ cao, nhanh hơn driver có sẵn của Windows 10 lần
  • ít tốn tài nguyên CPU
  • tự nhận dạng PPPoE, tất cả thông số PPPoE đều đều chỉnh được
  • Cuộc gọi đến
  • Hỗ trợ nhiều tác vụ đồng thời, không giới hạn số lượng kết nối
  • Bộ lọc theo "Tên Dịch Vụ" and 'Tên AC
  • NDIS 5.1 / NDIS 6 (đối với Vista / Windows 7)


Các sản phẩm tương tự:

Bestseller
cFosSpeed , Tăng tốc Internet bằng Traffic Shaping

Sản phẩm nào? Cần giúp đỡ trong việc chọn cFosSpeed, cFos hoặc cFos Broadband Connect?

Broadband Connect Tài liệu

Traffic Shaping là gì?

twitter logo Tin mới nhất

Tin tức / Thông tin

Light bulb Sản phẩm nào?
Cần giúp đỡ trong việc chọn cFosSpeed, cFos hoặc cFos Broadband Connect? [xem tiếp]

YES Đặt liên kết tới Trang chủ của chúng tôi và nhận một key miễn phí. [xem tiếp]

Các nhận xét của người dùng về cFos

Biểu tượng c't Được kiểm chứng là driver DSL nhanh nhất :