cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster
cFos Broadband Connect box

cFos Broadband Connect
Kết nối dial-up - Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s

cFos Broadband Connect -

Tính năng sơ lược:

  • PPPoE Dial-Up driver cho Windows
  • Tốc độ cao, nhanh hơn driver có sẵn của Windows 10 lần
  • ít tốn tài nguyên CPU
  • tự nhận dạng PPPoE, tất cả thông số PPPoE đều đều chỉnh được
  • Cuộc gọi đến
  • Hỗ trợ nhiều tác vụ đồng thời, không giới hạn số lượng kết nối
  • Bộ lọc theo "Tên Dịch Vụ" and 'Tên AC
  • NDIS 5.1 / NDIS 6 (đối với Vista / Windows 7)


Các sản phẩm tương tự:

Bestseller
cFosSpeed , Tăng tốc Internet bằng Traffic Shaping

Sản phẩm nào? Cần giúp đỡ trong việc chọn cFosSpeed, cFos hoặc cFos Broadband Connect?

Broadband Connect Tài liệu

Traffic Shaping là gì?

twitter logo Tin mới nhất

Tin tức / Thông tin

Light bulb Sản phẩm nào?
Cần giúp đỡ trong việc chọn cFosSpeed, cFos hoặc cFos Broadband Connect? [xem tiếp]

Các nhận xét của người dùng về cFos

Biểu tượng c't Được kiểm chứng là driver DSL nhanh nhất :