cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Tính năng sơ lược

 • PPPoE Dial-Up driver cho Windows
 • Tốc độ cao, nhanh hơn driver có sẵn của Windows 10 lần
 • ít tốn tài nguyên CPU
 • tự nhận dạng PPPoE, tất cả thông số PPPoE đều đều chỉnh được
 • Cuộc gọi đến
 • Hỗ trợ nhiều tác vụ đồng thời, không giới hạn số lượng kết nối
 • Bộ lọc theo "Tên Dịch Vụ" and 'Tên AC
 • NDIS 5.1 / NDIS 6 (đối với Vista / Windows 7)

cFos Broadband Connect là gì?

cFos Broadband Connect là một trình điều khiển tốc độ cao dành cho kết nối Internet băng thông rộng. Trong khi trình điều khiển tích hợp sẵn theo Windows chỉ có thể truyền tối đa 4.5 Mbyte/s (= 36 Mbit/s), cFos Broadband Connect có thể truyền được tới 50 Mbyte/s (= 400 Mbit/s).
Đã kiểm chứng với mạng Gigabit LAN, Pentium 4 (3GHz).

cFos Broadband Connect được thiết kế để đạt công suất truyền tối đa nhưng sử dụng tài nguyên CPU tối thiểu. Việc này giúp các chương trình Internet khác có nhiều tài nguyên CPU hơn, như media players v.v... Khi hoạt động ở tốc độ tối đa, cFos Broadband Connect chỉ cần khoảng 3% tài nguyên CPU.

cFos Broadband Connect hỗ trợ tất cả các thông số PPPoE quan trọng. Tất cả đều có thể được thiết lập dễ dàng với số điện thoại dùng trong kết nối Dial-Up. Với Auto-Detect, cFos Broadband Connect tự động tìm tất cả các truy cập Internet được kết nối tới hệ thống của bạn.

cFos Broadband Connect còn có thể tiếp nhận các cuộc gọi tới. Bằng cách đó bạn có thể thiết lập máy chủ PPPoE cho bản thân. Việc này cũng cho phép bạn tự tiến hành kiểm tra tốc độ kết nối với các cards Gigabit ethernet.

cFos Broadband Connect cho phép nhiều tác vụ PPPoE đồng thời. Bạn có thể sử dụng bất kì số nào cho tác vụ gọi đi hoặc nhận. Với thông số "Service-Name" và "AC-Name" bạn có thể hạn chế kết nối tới một dịch vụ hay điểm truy cập nào đó.

cFos Broadband Connect hỗ trợ NDIS 6 trong Vista/7, giúp tăng cường các kết nối mạng.

cFos Broadband Connect và cFosSpeed: bộ đôi hoàn hảo. Truyền dữ liệu tốc độ cao kết hợp Traffic Shaping, từ đó đạt tối đa băng thông và tối thiểu thời gian ping.


Tôi nên dùng cFos Broadband Connect trong trường hợp nào?

cFos Broadband Connect chỉ có thể được sử dụng, nếu máy tính bạn dùng một kết nối PPPoE để kết nối mạng.(Không, nếu bạn sử dụng bộ định tuyến cho kết nối này(!!) Trong trường hợp bạn phải sử dụng cFosSpeed). Khi hiệu suất kết nối cao sử dụng hợp lý với băng thông trên 4,5 Mbyte/s (= 36 Mbit/s). So với cFos/Professional, Kết nối cFos Broadband có lợi thế bằng cách sử dụng ít CPU.

Bạn có thể tìm một trang hỗ trợ here.


Các yêu cầu hệ thống

 • Windows XP / Windows Vista / Windows 7
 • 32bit / 64bit (x64)
 • Bộ định tuyến IPv4 và/hoặc IPv6 hoặc modem cáp DSL (PPPoE)

Tài liệu

Định dạng của số điện thoại:

  Các tham số có thể xuất hiện theo trình tự tùy ý, chẳng hạn, 

  d\aidx=x\serv=x\h=x\ac=x\to=x\tr=x\prio=x\vlan=x

  tham số:  mặc định:  ý nghĩa:

 d     vài ký tự, bỏ qua
  aidx=x     -1      -1 = tự động cảnh báo, 0..n = PPPoE cho cạc mạng x
               (thông số cạc được lưu trong registry)
  serv=tên            tên chuỗi dịch vụ cho các cuộc gọi đi
  h=1 hoặc h=0  1    cho phép hoặc vô hiệu hóa thẻ host_unique (1 = cho phép)
 ac=tên            chuỗi, có thể được dùng để giới hạn sự điều chỉnh PPPoE
              để chính xác là một AC, tên phải là một chuỗi con của tên AC
  to=x     2000   thời gian chờ ban đầu cho PPoE gửi đi: thời gian tính bằng một phần nghìn giây để máy chủ trả lời
  tr=x   3   số lần thử lại trong thời gian chờ
 prio=x  thiết lập mức ưu tiên các gói tin VLAN (giá trị từ 0-7)
 vlan=x      VLAN ID


      

Các thông số của cfosBC.ini, phần [param]:

  func_trace   0      mức độ ghi chép, 0=tối thiểu, 1=tất cả, ngoại trừ sự truyền dữ liệu,
                2=ghi lại cả sự truyền dữ liệu
  wan_lines   2      số kênh cho các kết nối vào/ra;
                                    bạn cần khởi động lại trình điều khiển nếu bạn thay đổi giá trị này
       (sau đó khởi động lại máy; và nếu như cần thiết thì điều chỉnh lại các kết nối DUN)
  allow_incoming_calls 0   1=chấp nhận tất cả các cuộc gọi đến, 0=bỏ qua các cuộc gọi đến
  use_delayed_send 0     11=trì hoãn gửi đi các vấn đề dưới NDIS 6, 0=vô hiệu hóa
                        Một vài cạc mạng gây ra sự cố BSOD do tràn bộ nhớ đệm.
                  Nếu vậy bạn nên tìm kiếm trình điều khiển(driver) mới hơn cho cạc mạng của mình. Nếu điều này
     không giúp gì được, đặt use_delayed_send là 1.
  dump_unknown_frames 1    1= lưu PPPoE Frames không rõ vào trace.txt, 0=vô hiệu hóa
  in_service_name (trống)    chỉ trả lời cuộc gọi đến khi tên dịch vụ chứa chuỗi
                              xác định bởi in_service_name.
  padr_timeout 2000      thời gian chờ tính bằng mili giây. Xác định kết nối băng thông rộng cFos chờ trong bao lâu
         cho PADR trong suốt cuộc gọi đến.
  max_frame_size=x      kích thước tối đa của khung hình (MTU), mặc định là 1492