cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производите за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Помогнете ни да преведеме 10 или повеќе текстуални сегменти и да добиеме бесплатна cFosSpeed ​​лиценца.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме. Притиснете го копчето за да започне режимот на уредување.

Предности во поглед

 • PPPoE Dial-Up driver за Windows
 • Висока-брзина, 10x побрзо од Windows driver
 • ниска CPU употреба
 • PPPoE авто-детекција, сите PPPoE параметри се конфигурациони
 • Дојдовни повици
 • Повеќекратни сесии, без лимит за бројот на конекции
 • Филтрирање со "Service-Name" и "AC-Name"
 • NDIS 5.1 / NDIS 6 (под Vista / Windows 7)

Што е cFos Бродбенд поврзување?

cFos Broadband Connect е високо-перформансен Dial-Up драјвер за Интернет Пристап со висок сообраќај. Додека драјверот што оди со Windows може да пренесува само 4.5 Mbyte/с (= 36 Mbit/с), cFos Broadband Connect испраќа со 50 Mbyte/с (= 400 Mbit/с).
Тестирано со Gigabit LAN, Pentium 4 (3GHz).

cFos Broadband Connect е дизајниран за максимум пропустливост со минимално CPU користење. Ова ја остава CPU силата за интернет апликациите, како медиа плеери и сл. При полна брзина cFos Broadband Connect му требаат само 3% CPU време.

cFos Broadband Connect ги поддржува сите важни PPPoE параметри. Тие можат лесно да бидат конфигурирани со телефонскиот број користен за Dial-Up конекција. Со Авто-Откривање cFos Broadband Connect ги наоѓа сите интернет пристапни точки поврзани со вашиот систем.

cFos Broadband Connect може исто така да прифаќа дојдовни повици. Притоа можете да наместите ваш сопствен PPPoE сервер. Ова исто така ви дозволува сопствени тестови за брзина со Gigabit мрежни картички.

cFos Broadband Connect дозволува повеќекратни PPPoE сесии симулативно. Можете да користите било кој број на дојдовни и појдовни сесии. Со Service-Name' и "AC-Name" параметрите можете да ги ограничите конекциите до одредени сервиси или пристапни точки.

cFos Broadband Connect поддржува NDIS 6 под Vista/7, притоа обезбедувајки дури поголеми мрежни перформанси.

cFos Broadband Connect и cFosSpeed: Совршен тим. Високи-перформанси трансфер на податоци плус Traffic Shaping, пр. максимум сообраќај и минимален пинг.


Во кој случај можам да користам cFos Broadband Connect?

cFos Широкопојасен приклучок може да се користи само ако вашиот компјутер користи dial-up врска PPPoE за да се поврзе на Интернет. (НЕ, ако користите рутер што ја реализира оваа врска (!!) Во овој случај треба да користите cFosSpeed). Бидејќи повикувањето со високи перформанси, употребата е особено разумна со широкопојасен интернет над 4,5 Mbyte/s (= 36 Mbit/s). Во споредба со cFos/Professional, cFos Широкопојасниот приклучок има предност со користење на помалку процесор.

Можете да најдете страница за поддршка на одлуките овде.


Системски потреби

 • Windows XP / Windows Vista / Windows 7
 • 32bit / 64bit (x64)
 • IPv4 и/или IPv6 Рутер или DSL кабловски модем (PPPoE)

Документација

Формат на телефонски број:

  параметрите можат да се појават во произволен редослед, пр.,

  d\aidx=x\serv=x\h=x\ac=x\to=x\tr=x\prio=x\vlan=x

  параметар:   стандард:   значење:

  d              any digits, ignored
  aidx=x     -1      -1=auto-detect, 0..n=PPPoE за мрежен адаптер x
                (адаптер индекс како зачуваниот во регистерот)
  serv=name          сервис име стринг за појдовни повици
  h=1 or h=0   1      овозможува или оневозможува користење на host_unique tag (1=овозможено))
  ac=name           стринг, кој може да се користи за лимитирање на PPPoE преговарање
                до одреден AC. името мора да е подниз од AC име
  to=x      2000    иницијален тајмаут за појдовен PPPoE: тајмаут во милисекунди за сервер одговори
  tr=x      3      број на обиди при тајмаут
  prio=x           намести го VLAN пакет приоритетот (вредност од 0-7)
  vlan=x           VLAN ID


      

Параметри на cfosBC.ini, section [param]:

  func_trace   0      ниво на логирање, 0=минимум, 1=сите функции, освен трансмисија на податоци,
                2=вклучувајќи и функции на трансмисија на податоци
  wan_lines   2      број на канали за дојдовни и излезни конекции;
                треба да го рестартирете драјверот по промената
                (рестартирајте и прилагодете ги DUN конекциите каде што е потребно)
  allow_incoming_calls 0   1=дозволува дојдови повици, 0=игнорира дојдовни повици
  use_delayed_send 0     11=закаснето ипраќање за stack проблеми под NDIS 6, 0=деактивирано
                 Некои прежни адаптери предизвикуваат BSOD поради stack overflow.
                 Во тој случај треба да барате понови драјвери за овој адаптер. Ако ова
                 не помогне, поставете use_delayed_send на 1.
  dump_unknown_frames 1    1=запиши непознати PPPoE Frames во trace.txt, 0=деактивирано
  in_service_name (empty)   одговори на дојдовни повици само ако сервисното име ги содржи наведениот substring
                одредено со in_service_name.
  padr_timeout 2000      timeout во милисекунди. Одредува колку долго cFos Broadband Connect да чека
                за PADR во тек на дојдовни повици.
  max_frame_size=x      максимум големина на фрејм (MTU), стандардно 1492
      

cFos документација за широкопојасен интернет.