cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производите за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Помогнете ни да преведеме 10 или повеќе текстуални сегменти и да добиеме бесплатна cFosSpeed ​​лиценца.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме. Притиснете го копчето за да започне режимот на уредување.

cFos Professional box

cFos Professional
Интернет Dial-Up

cFos Professional -

Инсталирање на бесплатниот клуч cFos Professional

Чувајте го клучот како CFOS.KEY во програмскиот директориум cFos Professional (обично c:\Program Files\cFos Professional), потоа рестартирајте го компјутерот.

Предности во поглед:

Што е cFos/Professional?

cFos листа опции

Приоритизирај програми со cFos (» програмска листа)


Сличен продукт:

Bestseller
cFosSpeed, за рутери, кабловски модеми и USB DSL модеми

cFosBC, dial-up со високи перформанси за широкопојасен Интернет пристап

Кој производ? cFosSpeed, cFos или cFos Broadband Connect - што да одберете?

cFos Преглед на професионален производ.